PTSS Autisme

1 Wat is het?

PTSS en autisme hebben op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen. Maar de signalen van beide diagnose lijken erg veel op elkaar. De onrust en stress, de vaste planning en structuur, sociaal onhandig zijn, het vermijden, zich terug trekken en rust zoeken, vast lopen in de maatschappij, stemmingswisselingen, zijn bij beide diagnoses hetzelfde. Dit maakt het ook lastig voor het stellen van de juiste diagnose. Beide diagnose zijn ongeneselijk.

PTSS is Post Traumatisch Stress Stoornis. Is onderverdeeld in chronisch en complex of een combinatie. Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis. Autisme is onderverdeeld in PDD-NOS en ASS. Autisme is bekend sinds 1943 door Leo Kanner. PTSS word na de 2 de wereld oorlog als diagnose gebruikt. Beide diagnose zijn rond de zelfde tijd ontstaan, toch is autisme een bekender en meer geaccepteerde diagnose dan PTSS. Mensen noem bij een PTSS is het psychisch, bij autisme het is een beperking. Dit maakt dat een beperking beter ondersteund word en meer begrepen word, dan psychisch ziek zijn.

2 Herkennen

PTSS komt door een trauma die is opgelopen en autisme is vaak aangeboren. Bij autisme gaat de ontwikkeling minder snel en bij PTSS is deze wel normaal, maar door het trauma gaat deze achteruit. Bij autisme word vaak gedacht aan depressie of schizofrenie en is psychotisch, DSM 4. Bij PTSS word vaak gedacht aan autisme en is een psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen DSM 5.

Bij PTSS zonder trauma, waar de persoon geen last meer van heeft, word er vaak gedacht aan autisme. Dat de persoon met PTSS geen last meer heeft van het trauma, wil niet zeggen dat de persoon geen PTSS meer heeft, het is dan een halve diagnose met nog enkele signalen waar de persoon aan voldoet. Dan heeft de persoon een PTSS met restverschijnselen. PTSS word als een beroepsziekte gezien.

Personen met Autisme en/of PTSS hebben graag duidelijkheid en een vaste structuur. Als er iets onverwachts gebeurt is er stress of paniek. Beide hebben veel last van overprikkeling of drukte en zijn momenten liever alleen.

3 Behandeling

Voor autisme word psychotherapie voorgeschreven, om problematiek te verminderen. Daarnaast krijgen ze medicatie voor het gedrag. Bij PTSS word EMDR voorgeschreven, om het trauma hanteerbaar te maken en antidepressiva om de gedachten stromen te verminderen.

4 Gevolg

  • Voor beide diagnose is het een kwestie van er mee leren omgaan.

5 Plan

  • Voor beide diagnose is het belangrijk om een dagboek bij te houden met de signalen en de dingen die minder goed gaan en voor het maken van doelen. Zo krijgt u meer inzicht in de diagnose.
  • Zoek informatie op het internet over autisme of PTSS en vergelijk en kijk wat er overeenkomt.
  • Ga een met iemand in gesprek met autisme of PTSS en vraag hun ervaringen of bezoek informatie dagen

6 naasten

  • verdiep u in de diagnose en wat dit voor de persoon betekend
  • benader de persoon rustig, wees duidelijk en doen wat u zegt