Psycholoog

Hoe kan het dat nadat ik op gesprek ben geweest bij een psycholoog mij niets meer kan herinneren ?

Dat u soms dingen minder goed kan herinneren komt vaker voor, ook als u een gewoon gesprek voert. Een gesprek met een psycholoog is zwaarder dan een gesprek met een andere hulpverlener. Dit komt omdat het gesprek met een psycholoog vaak over uw problematiek gaat en/of gestelde diagnose. Door het er regelmatig over te hebben is het zwaar steeds de gedachten en uitleg te geven.

Om een gesprek met de psycholoog te voeren bent u veel met de gedachten bezig en proberen het duidelijk te maken. Hierdoor bent u op dat moment meer met u zelf bezig als het gesprek. Hierdoor voert u wel het gesprek maar word het gesprek anders op geslagen.

Van het gesprek zijn kleine stukjes opgeslagen deze herinnerd u zich na een paar dagen. Het is alleen op dat moment dat het lijkt of u een black-out heeft. Meestal is dit de eerste paar gesprekken zo en word het daarna steeds makkelijker om delen van het gesprek terug te halen.

Zo begint u:

Stap 1 Heeft u hiervan alleen last als u bij een psycholoog bent geweest of ook naar het voeren van een ander gesprek? Geheugenproblemen komen vaker voor bij personen met psychische problematiek, dit komt vaak door de vele gedachten die de personen dagelijks hebben of door de vele stress/onrust. Hierdoor gaat het geheugen langzamer en is het bijvoorbeeld lastiger om op woorden te komen.

Stap 2 In de gesprekken worden vaak aanwijzingen geven hoe u iets kunt aanpakken of veranderen. Doordat u de informatie mist, heeft u vrij weinig gehad aan het gesprek en kunt u verder niks met het gesprek. Maak zoveel mogelijk aantekeningen in het gesprek wat als geheugensteuntjes kan dienen of vraag of de informatie via mail om nog eens na te lezen.

Stap 3 Vraag oefeningen voor thuis die u dagelijks kunt doen over het gene wat u heeft besproken. Bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek met de dingen die u heeft onthouden. Door het thuis wel te oefenen, word er wel gewerkt aan de problematiek, ook al heeft u het gesprek niet opgeslagen.

Stap 4 Oefen na een gesprek om zoveel mogelijk te herinneren van het gesprek. Het gesprek begon met de zin: … daarna ging het over … enz. Hoe vaker u dit oefent, hoe meer u steeds gaat onthouden van het gesprek.

Stap 5 Bespreek met de psycholoog het probleem en vraag advies.

Tip:

  • Neem waar mogelijk het gesprek op zodat u het thuis nog eens kunt na luisteren.

Is het mogelijk om een nieuwe psycholoog niet alle oude psychologische dossiers te geven? Er zijn zaken die ik niet wil delen met de nieuwe psycholoog.

Wat is het?

U als cliënt heeft het recht te bepalen wie u dossier leest volgens AVG als WGBO. Het kan nadelig zijn en uw behandeling vertragen omdat er opnieuw een juiste diagnose gesteld moet worden en de behandeling in werking moet worden gezet. De nieuwe psycholoog heeft dan maar een deel van de informatie.

Zo begint u:

Stap 1 Als u niet niet wilt dat u medisch dossier word gelezen door een andere psycholoog kunt u een lege verwijsbrief vragen bij uw huisarts en u inschrijven bij de nieuwe psycholoog. De blanco verwijsbrief is als de eerste verwijsbrief zonder verdere gegevens alleen uw problematiek die u heeft aangegeven.

Stap 2 Als er bijvoorbeeld fouten zijn gemaakt en deze staan in uw medisch dossier kunt u de instantie verzoeken uw dossier te verwijderen en dan kunt u een nieuwe aanvraag doen. Hiermee word alleen akkoord gegaan als u de afgelopen 5 jaar geen opname heeft gehad.

Vraag voordat u uw dossier laar verwijderen het dossier zo als het nu is in zijn totaal op zodat u nog weet wat de diagnoses waren, behandelingen, behandelaars enz. Zodat u nog een kopie heeft om terug te kijken.

Stap 3 Bij een GGZ instantie word u vaak doorverwezen naar een andere psycholoog. Geef bij de oude psycholoog aan wat u wilt delen met de nieuwe. Hier is minder garantie dat niet uw gehele dossier word doorgestuurd en word bekeken. Dan is het beter u dossier te laten verwijderen en dan naar uw nieuwe psycholoog te gaan.

Stap 4 Mochten gegevens zijn doorgeven waar u het niet mee eens bent kunt u een klacht indienen bij de instantie en AVG.

Het verwachte resultaat:

na het lezen van het stappenplan heeft u een duidelijk beeld wat u kunt doen om u dossier deels af te schermen.