Psychisch problematiek door aardbeving

1 Wat is het?

Van een aardbeving loopt een persoon psychische schade op.

Hoe word de psychische schade opgelopen?

De psychische schade word opgelopen door dat veel onzeker is en onduidelijk. Daarnaast is het moeilijk te bevatten dat dit doorgaat. Er is geen uitzicht op een verbetering. Vele vragen onbeantwoord. Geen actie vanuit de overheid. Het niet of nauwelijks afhandelen van schade. De zorgen om de gezondheid en veiligheid.

Wat maakt een beving zo erg?

Het geluid dat de beving te weeg brengt. De trilling van de grond. Het horen van mensen in paniek. Het horen van huizen of zien van scheuren in de muur. Het onverwachte moment, kan ook in de nacht zijn in diepe rust. Het niet kunnen voorkomen van een beving of schade. Het bang zijn dat iets instort als iemand gaat slapen.

2 Herkennen

Wat zijn de signalen?

Een aardbeving zorgt voor onzekerheid, onduidelijkheid.

Lopen mijn gezinsleden en/of ikzelf in gevaar? Deze vraag stelt een persoon zich vaak enkele keren per dag. De garantie is er niet meer dat het 100% veilig is na 1 beving. In het gebied zijn vele bevingen geweest, hoe meer bevingen, hoe minder veiligheid en betrouwbaarheid van de woning. Wanneer is actie nodig, wanneer kan het wachten?

Houdt mijn huis het? Omdat ik zelf niet in Groningen woon, vind ik dit een vreemde vraag in Nederland, dit zou u eerder verwachten in armere landen. Dit geeft aan dat het om het geld gaat bij de gaswinning. Dit zorgt voor de mensen voor veel stress en onzekerheid. De onduidelijkheid en het blijven uitzoeken of het veilig genoeg is, zorgt voor extra stress. Hoeveel bevingen kan mijn huis nog aan? Wat zijn de zwaktepunten van het huis?

Wanneer komt de volgende beving? Door een beving is het erg onzeker wanneer er een nieuwe of een ander komt. Het zou elke minuut kunnen zijn. Dit zorgt voor veel stress, omdat de persoon erg vaak over na denkt en er over gaat piekeren. Door een beving kunnen de personen een trauma oplopen, die bij een nieuwe beving als flasch back of herbeleving word beleeft. Bijvoorbeeld wanneer een deel van het huis instorten of dat het net goed afliep.

Met welke kracht? Bij elke kracht van een aardbeving loopt het huis schade op. Het is niet van te voren te zeggen met welke kracht de volgende beving is, dit maakt dat er geen rekening mee gehouden kan worden door extra voorzorgsmaatregelen te nemen of te zorgen dat u uw huis uit bent.

Loop ik financiële risico’s? In vele gevallen zijn er veel risico’s aan het wonen in Groningen. De woning word minder waard door de schade, bedrijven gaan uit de kleinere steden, minder kans op behoud van de baan,

Deze vragen kunnen zelden beantwoord worden en blijven daarom vragen, waar regelmatig over word gepiekerd en hierdoor een kans op minder nachtrust. Alle onzekerheid en onduidelijkheid geeft stress en onrust. Het aantal mensen dat zich meld bij de GGZ is toegenomen na de eerste bevingen.

3 Behandeling

Wat kunt u doen?

Wanneer u minder goed slaapt of vaker nachtmerries heeft is het raadzaam deze zo snel mogelijk te bespreken met een arts en deze te behandelen om erger te voorkomen. Door vaak nachtmerrie heeft u een waarschijnlijk een trauma en door hiermee te blijven rondlopen word deze erger kan het u dagelijkse leven gaan beïnvloeden. Daarnaast slaapt u minder goed en krijgt u een slaap te kort en slaapproblematiek.

Heeft u psychische problematiek opgelopen ten gevolgen van de aardbeving, probeer dan zoveel mogelijk hiervan te noteren in een dagboek en deze mee te nemen met de schema’s naar de GGZ. Zo is meteen duidelijk wat de oorzaak is van het probleem en kan betere hulp worden geboden. Voor een behandeling van een aardbeving krijgt u EMDR of Psycho-educatie.

4 Gevolg

Wat zijn de psychische gevolgen van een aardbeving?

Het kan het dagelijks leven van de persoon veranderen, de persoon kan veel meer strik krijgen van kleine dingen die herinneren aan de gebeurtenis of veel alerter/waakzaam op de omgeving om direct actie te ondernemen.

5 Plan

  • Controleer regelmatig uw huis, ook na hevige storm. Een nog niet zichtbare scheur, kan dan zichtbaar zijn of worden. Houd de staat van het huis bij in een schema, zo heeft u een overzicht van de problematiek en maakt u zich minder druk over de staat van het huis.
  • Bespreek zoveel mogelijk u probleem met naasten of vrienden die hetzelfde hebben meegemaakt. Zij weten wat het is om een beving mee te maken en kunnen u helpen in moeilijke periodes
  • Schrijf het zo veel mogelijk van u af en zorg voor zoveel mogelijk afleiding.Begin de dag met een yoga oefening voor een ontspannen start van de dag, loopt de stress verder op dan doet u een nieuwe oefening.

Websites

  • Waakzaam Woldendorp: Voor gedupeerden in Woldendorp, Borgsweer, Termunten, Termunterzijl, Wagenborgen, Nieuwolda, Nieuw-Scheemda en ’t Waar. Website
  • Groninger Bodem Beweging De Groninger Bodem Beweging komt al sinds 2006 op voor de belangen van leden die schade ondervinden (financieel en/of emotioneel) ontstaan door de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning in het Groninger gasveld. Website
  • Recht voor Groningen Recht voor Groningen wil juridisch de rechten en belangen van de burgers m.b.t. de aardbevingen en andere gevolgen van de gaswinning in Groningen behartigen (Initiatief van de Groninger Bodembeweging).Website

Wat zou de regering moeten doen?

De regering weet al enkele jaren dat het open laten staan van het gas niet goed is voor de provincie Groningen. Hierdoor is er veel schade ontstaan aan de huizen en hebben veel personen te kampen met psychische klachten. Door de kraan open te laten is de kans elke dag aanwezig dat er een nieuwe beving komt, met nieuwe schade.

Van de regering zou u mogen verwachten dat de gezondheid en veilig leven belangrijker zijn dan het geld dat gewonnen word uit gas. Van de regering zou u mogen verwachten dat als er een probleem is dat het word aangepakt en opgelost.Het probleem is zo duidelijk, zo zichtbaar, zo aanwezig dat er niet om heen kan. Waarom blijft de regering dan elke dag de veiligheid op het spel zetten?

Er zijn vele verkiezingen, debatten, gevoerd maar de kraan staat nog steeds open, dus het resultaat is er niet. Er is sinds dit jaar een nieuwe minister  speciaal voor het gas. Groningen hoort ook bij Nederland, maar ze staan al jaren in de kou. In plaats van minder gaswinning werd het meer en meer. Ze worden niet gehoord en niet geholpen met de echte oorzaak van het probleem, de gaswinning. Het is zover uit de hand gelopen dat er een minister voor nodig is en hiervoor word aangesteld die het probleem moet gaan oplossen.

Overstappen op elektra

  • Het gas dat gewonnen word heeft Nederland niet nodig. De regering had de afgelopen jaren meer moeten inzetten op groen, bijvoorbeeld elektrisch koken op groene stroom vanuit zonnepanelen. Hoe meer huizen groen worden zonder gas, hoe minder gas er nodig is, hoe minder er gas gewonnen hoeft te worden, hoe veiliger het is voor de Groningers.
  • Vanuit de regering zou de woningbouw gestimuleerd moeten worden om huizen over te zetten op elektrisch koken en hierbij alle gas uit de huizen. Bij elke verbouwing die de woningbouw uitvoert word het vervangen. Als er nu word begonnen heeft over 5 jaar niemand meer gas in huis.
  • Op een flat dak passen genoeg zonnepanelen om de flat te voorzien van voldoende elektriciteit, voor warm water of stroom. Deze zijn duur in aanschaf, maar de prijs is terugverdiend door dat er geen energierekening meer komt, alleen onderhoud kosten. Dat betelend 64 woningen zonder gas.

Actie in plaats van debat

  • Alleen een actie kan het probleem oplossen, eeuwig blijven praten heeft geen zin. De gas kraan moet dicht om nog meer schade te voorkomen. De aardbevingen zijn niet nodig!! Hadden voorkomen kunnen worden!!! En Groningen had al jaren veilig kunnen wonen!!!  Samen sterk voor Groningen. Met zijn alle stoppen wij de gaswinning. Met alle Nederlanders geven we de Groningers, Groningen terug!! Gas levert nu iets op, de schade is nu al veel groter dan de winst uit gas.

E-GGZ

E-GGZ

Welkom op het profiel van GGZ. GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en al het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar ik over schrijf zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.