Problematische schulden

Wat zijn problematische schulden?

k een tekort in een van de primaire levensbehoeften zoals schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Vier op de tien mensen, 41%, hebben het vakantiegeld nodig om rond te komen. Mensen die het minimum loon of minder verdienen, kan acht op de tien, 80% niet zonder vakantiegeld. Vooral bejaarden, ZZP’ers en eenoudergezinnen zijn de dupe van de huidige economische crisis en leven het vaakst onder de armoedegrens.

Problematische schulden Zijn schulden die te hoog zijn om in korte tijd af te betalen binnen de 36 maanden. Dit komt vaak doordat er financiële en administratieve zaken niet op orde zijn en u geen structuur heeft in het betalen van de rekeningen. Waarmee de kans groot is dat u verder in de financiële problemen komt. Aan de hand van 3 stappen kunt u een beter overzicht krijgen van uw schulden en of uw problematische schulden heeft en kunt u deze signalen herkennen. Als u maandelijks uw salaris ontvangt en uw saldo nagenoeg meteen weer negatief is dan is de kans op financiële problemen groot.

In een schuldsituatie spelen vaak ook andere problemen zoals werkeloosheid, moeilijke gezinssituatie of psychische problemen. Zolang de financiële situatie slecht blijft is het vragen om extra stress en vernauwde blik op andere problemen. Hierdoor is de kans groot dat er een afname is van de cognitieve vermogen. Dat problematische schulden niet worden opgelost heeft vaak te maken met juridische belemmeringen en het gedrag van schuldenaren. Dat schulden onoplosbaar zijn komt vaak door het uitgaven patroon van de schuldenaar. Problematische schulden komen vaak door oververzekering, overbodige abonnementen en/of niet betalen van rekeningen. Door een verkeert uitgaven patroon blijven schulden in stand en komen er vaak extra schulden.

Herkennen van personen met problematische schulden is lastig, de personen zitten vaak zo in de schulden dat ze niet meer weten hoe op te lossen. De persoon zal zelf naar de schuldhulpverlening moeten gaan om de schulden aan te pakken en op te lossen. Hulpverleners geven aan dat het erg moeilijk de financiële situatie te verbeteren wanneer de cliënten geen toegang krijgen tot de schuldhulpverlening en wanneer serieus worden genomen. Deze hulpverleners zijn onder andere jeugdzorg, verslavingszorg, ggz en reclassering. Gemeente stellen steeds hogere criteria en er zijn meer afwijzingen bij mensen die schuldverlening aanvraagt . Wanneer u geen inkomen heeft, wanneer u eerder een beroep op schuldhulpverlening heeft gedaan, als uw scheiding nog niet is afgerond, wordt er geen intake gedaan en krijg u geen ondersteuning.

De meest toegepaste vorm van ondersteuning die de groep met onoplosbare schulden krijgt is het corrigeren van de beslagvrije voet (37%). De daarop volgende activiteiten zijn budgetbeheer
(29%) en een betalingsregeling (15%).

De top 5 van schulden zijn: 1 zorgverzekering 2 energie en water 3 belastingdienst 4 bank 5 huur.

Wat is de belangrijkste oorzaak?

Schuldenaar

Dat problematische schulden niet worden opgelost heeft vaak te maken met juridische belemmeringen en het gedrag van schuldenaren. Dat schulden onoplosbaar zijn komt vaak door het uitgaven patroon van de schuldenaar. Problematische schulden komen vaak door oververzekering, overbodige abonnementen en/of niet betalen van rekeningen. Door een verkeert uitgaven patroon blijven schulden in stand en komen er vaak extra schulden. Dit kunt u oplossen door het maken van een budgetplan, hierin kunt u zien waar u te veel uitgeeft en hier besparen.

Schuldhulpverlening

Gemeente stellen steeds hogere criteria en er zijn meer afwijzingen bij mensen die schuldverlening aanvraagt . Wanneer u geen inkomen heeft, wanneer u eerder een beroep op schuldhulpverlening heeft gedaan, als uw scheiding nog niet is afgerond, wordt er geen intake gedaan en krijg u geen ondersteuning.

Schuldsanering

Voor onoplosbare schulden is het verstandig om hulp te vragen bij schuldsanering van de kredietbank en/of gemeente.

Uit een onderzoek van Hogeschool Utrecht blijkt dat personen met onoplosbare schulden vaak kwetsbaar zijn.

Schuldhulpverleners schatten in dat ongeveer een vijfde op afzienbare termijn alsnog instroomt in een traject voor een schuldregeling, een derde de situatie zelf redelijk stabiel kan houden en dat een derde zich in een situatie bevindt die in rap tempo verslechterd. Bij ongeveer een vijfde durven ze geen inschatting te geven.

Van alle personen met schulden heeft 1/4 heeft serieuze gezondheidsklachten.

Beslag op

Beslag op loon komt vaak voor bij 80% van alle bedrijven is er een werknemers in dienst met loonbeslag. Bij sommige bedrijven loopt het percentage op tot 20% voor 1 bedrijf. Bij 3/4 ligt er beslag op loon of uitkering. Van deze groep heeft 1/3 niet meer te besteden, dan 90% van de uitkering. Bij deze groep is onderzocht dat de meeste een andere ondersteuning heeft, dan een schuldregeling vooralsnog niet mogelijk is .

 • Bij 14 % is er om welke reden dan ook geen ondersteuning geboden.
 • Bij 15 % werd er geprobeerd een betalingsregeling te treffen, vaak een tijdelijke regeling
 • Bij 29 % van de personen gingen in budgetbeheer
 • Bij 37 % is het inkomen in balans gebracht door het corrigeren van de beslagvrije voet.

Minima

De groep met een minimum inkomen heeft vaak te weinig inkomsten om totaal van de problematische schulden af te komen. De schulden lopen vaak op tot 1246 euro per maand met een totaal schuld van 47.000 euro. Hierdoor is de gemiddelde schulden last hoger dan de gemiddelde schuld. Door dat de inkomsten te laag zijn is het voor deze groep vaak onvermijdelijk dat de schuldenlast verder oploopt.

Hoeveel huishoudens in Nederland hebben problematische schulden?

In Nederland hebben 1 op de 10 huishoudens, dit zijn minstens 700.000 Nederlander met problematische schulden, ruim 719.000 tot 961.000 mensen lopen een verhoogd risico erop.

Per jaar zoeken ruim 10.000 mensen hulp, ondersteuning bij het oplossen van problematische schulden. Bij 3333 mensen hebben schulden die onoplosbaar zijn. Bij een derde van de aanvragers is er vooralsnog geen uitzicht op een schuldenvrije toekomst. Een problematische schuld kost de maatschappij gemiddeld 100.000 euro.

Hoe herkent u mensen met problematische schulden?

Werk

 • Concentratieproblemen
 • Mensen met grote financiële problemen melden zich vaker ziek op hun werk. Hierdoor is de arbeidsproductiviteit 20 tot 25  procent lager en kost het verwerken van loonbeslag gemiddeld 1 a 3 uur.
 • Ze maken vaker en langer gebruik van uitkeringen

Gedrag

 • Vaak word de oorzaak van de financiële problemen niet bij zich zelf gezocht en zijn vooralsnog niet bereid zich in te spannen voor de oplossing.
 • Hebben vaak moeite afspraken en regelingen na te komen
 • Hebben vaak een verminder/ minder groot netwerk

Aankopen

 • Kopen vaker producten op afbetaling, dus vaker iets nieuws en vaak duur
 • Hebben geen rem op uitgaven/impulsaankopen/ gaan makkelijker over het budget

Gezondheidsklachten

 • Hebben een verhoogde kans op gezondheidsklachten als rugklachten, overgewicht.
 • De dagelijkse stroom incassobrieven, telefoontjes en deurwaarders aan de deur leidt  in veel huishoudens tot grote stress en tot depressies. Dit kan leiden tot vele ruzies en conflicten in families.
 • Vergrote kans op verergeren van verslavingsproblematiek

E-budgetvoorlichting

E-budgetvoorlichting

Welkom op het profiel van budgetvoorlichting. Met de informatie over schulden, inkomen, plannen maken, proberen we de taboe te doorbreken en het bespreekbaar te maken dat er altijd mogelijkheden zijn bij schulden als u erop tijd aanpakt.