1 Uitgangspunten

Soebar.nl maakt gebruik van cookies op het kenniscentrum. Het kenniscentrum hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

2 Verwerking van persoonsgegevens door het kenniscentrum

2.1 profiel

De gegevens in het profiel is ter informatie van de lezer. Als houder van het profiel bent u verantwoordelijk voor de gegevens die u plaatst in uw profiel. Soebar.nl plaatst alleen met toestemming privé gegevens in alleen uw profiel.

2.2 rss

Indien u zich (actief) aanmeldt voor rss en/of push notificaties van het kenniscentrum of een reactie geeft op de website accepteert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • email
  • Profielfoto

De gegevens blijven bewaart in uw profiel zolang u de website volgt of bent ingeschreven op de website. Wanneer u zich uitschrijft worden de gegevens binnen 24 uur verwijderd. Dit kunt u doorgeven aan @webcare of via info@soebar.nl

2.3 contact met Soebar.nl

Door contact op te nemen met Soebar.nl verwerken we noodzakelijke persoonsgegevens zoals:

  • naam
  • email

Persoonsgegevens die u via het contactformulier of anderszins aan Soebar.nl heeft verstrekt worden tot maximaal 24 uur na het laatste contact bewaard. Vragen worden anoniem beantwoord op Soebar.nl in de vorm van een blog.

2.4 groep/chat

De persoonsgegevens uit een groep gesprek worden na het gesprek verwijderd. Een gesprek via de chat kan met toestemming anoniem worden geplaatst, anders worden zij verwijderd.

2.5 Statistieken

De gegevens van browser, ip adres, de pagina’s die u bezoekt en hoelang u op soebar.nl bent worden na 24 uur automatisch verwijderd en bestaan alleen nog uit getallen voor de statistieken.

3 links

3.1 interne links

Artikelen met een korte titel worden gelinkt aan zoekwoorden in een artikel. Hierdoor kunnen uw artikelen zichtbaar zijn in een artikel van een ander persoon. Wilt u geen interne link maar uw titel minimaal 5 woorden.

3.2 externe links

Op andere website’s word er gelinkt naar de website van soebar.nl. Hierover heeft het kenniscentrum geen zeggenschap. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van Soebar.nl zijn verkregen.

3 Verstrekken aan derden

Soebar.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

4 Soebar.nl en sociaal media

Soebar.nl is actief op Twitter, hier word u artikel gedeeld zonder naam. Wilt u uw artikel met naam gedeeld worden, dan word hiervoor eerst toestemming gevraagd. Via het Twitter account kunt u reageren op artikelen op soebar.nl. De gegevens hiervan worden alleen met toestemming geplaatst op soebar.nl. Via sociaal media verzamelen wij geen persoonsgegevens.

5 Beveiliging

Soebar.nl heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op de website zijn uw persoonlijke gegevens beveiligd, o.a. door een slotje (een beveiligde verbinding en limit login.

6 Uw rechten

  • Soebar.nl plaatst geen persoonsgegevens online, alleen als de persoon er om vraagt en met toestemming van de persoon. Deze worden alleen geplaatst in het profiel. U kunt soebar.nl verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen.
  • Na dat u toestemming heeft gegeven u gegevens te verwerken kunt u ten alle tijden de toestemming intrekken en uw gegevens laten verwijderen. Stuur uw verzoek via het contactformulier of via info@soebar.nl @admin

7 vragen

Heeft u nog vragen of vindt u dat het kenniscentrum zich niet houd aan de privacy, neem dan ccontact met ons op via het contactformulier.

8 Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat Soebar.nl niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met ons niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens