Privacy & Cookies

Het kenniscentrum maakt op deze website gebruik van 2 zogeheten session cookies. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Een session cookie voor het gebruik van javaScript.

Dit cookie controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. Door het JavaScript is het mogelijk een uitklapmenu’s te zien op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Een session cookie voor het formulier contact

Session cookie voor het contactformulier, hiermee verstuurd het formulier uw ip adres mee.

Persoonsgegevens

Het kenniscentrum maakt gebruik van het statistiekenprogramma Slimstat Analytics, post views stats en wordfence om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op de website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Hiertoe verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen en browser gegevens van onze bezoekers.

Het kenniscentrum heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan de website zo veel mogelijk te beperken. De gegevens die door middel van een bezoek op de website worden door het programma slimstat na 2 uur verwijderd. De gegevens die 1 maand bewaart blijven zijn de gegevens , hoe u bent u op de site gekomen, welke pagina’s zijn bezocht, zonder de gegevens van ip adres.

Wij verzamelen de volgende gegevens :

  • cookies;
  • IP-adres;
  • user agents (browsers, operating system);
  • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
  • gebruikte links binnen de website;
  • gebruikte links om op onze website te komen.

Soebar.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd.

Wanneer u wilt stoppen met uw profiel dan word deze uiterlijk binnen 1 werkdag in zijn geheel verwijderd ook al uw gegevens en blogposten. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Content van derde partijen

Deze website bevat content van derde partijen, zoals embedded content als video.

Soebar.nl is een website voor het gezin over dagelijkse problematiek bij bijvoorbeeld de opvoeding of financieel. Het kenniscentrum is er voor iedereen die graag meer informatie, tips en/of advies wilt, wij zijn voornamelijk gericht op adviezen voor minima gezinnen en gezinnen met psychische en financiële problematiek.

Wij horen graag uw reactie