Kinderbijslag

De kinderbijslag Voor wie is de kinderbijslag? De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderbijslag is een tegemoetkoming van SVB (Sociale Verzekering Bank). Hoogte is de kinderbijslag? Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van

Scholierenvergoeding

Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen. De scholierenvergoeding is een geldbedrag als tegemoetkoming voor schoolgaande kinderen met ouders met een laag inkomen. Voor wie? Deze vergoeding is zowel voor de basisschool, voortgezet onderwijs, BOL opleidingen. De bedragen zijn per gemeente verschillend.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat daarbij om het wegnemen van hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De gemeente moet

Stichting Leergeld

Stichting leergeld Voor wie Stichting leergeld helpt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Door de financiële hindernissen raken deze kinderen in een sociaal isolement te raken. In 2014 heeft de stichting 68.619 kinderen in Nederland kunnen helpen! Wat

kindgebonden budget?

Wat is kindgebonden budget? Dit is een tegemoetkoming van de belastingdienst om ouders te ondersteunen in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Hoe hoog is de kindergebonden budget? De toeslag krijgt u naast de kinderbijslag en is het bedrag inkomensafhankelijk. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u

witgoedregeling

Wat is de witgoedregeling? De witgoedregeling is er voor minima vanuit de bijzondere bijstand. De witgoedregeling is een regeling van de gemeente voor het aanschaffen vervangen en/of repareren van witgoed zoals wasmachines en koelkasten. Een keer per 1,2,3 jaar kunt u gebruik maken van de regeling en een vergoeding aanvragen.

De woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Iedereen met een laag inkomen kan voor de bijzondere bijstand voor woonkosten in aanmerking komen. De duur van de woonkostentoeslag is bij vele gemeente voor een tijd van maximaal 12 maanden. Voor wie? De woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het

Jeugdsportfonds

Bij gezinnen met een laag inkomen staat sporten vaak niet op het programma. Voor leeftijdgenootjes is het normaal om dit wel te doen, hier krijgen de kinderen die dit niet kunnen allerlei kansen mis. Voor deze kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Waarom sporten zo

De voedselbank

1 Voedselbank 2 ongezond leven Wat is de voedselbank? De voedselbank is een organisatie die minima ondersteund met en voedselpakket. De pakketten worden wekelijks uitgedeeld in een van de buurtcentrums in Nederland. De pakketten zijn bedoeld om te ondersteunen en niet als volledige boodschappen voor een week. Hoe is de

een kindpakket?

Wat is een kindpakket? Kindpakket is opgezet om gezinnen, met een kind van 11, 12 of 13 jaar en een laag inkomen te ondersteunen. Rond deze leeftijd gaan ze naar de middelbare school en hebt u veel extra kosten. Vaak kunnen deze kinderen niet meedoen met activiteiten. De leeftijd voor

Spring naar werkbalk