De bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand? De bijzondere bijstand is een tegemoetkoming van de gemeente die u kunt krijgen voor noodzakelijk bijzondere kosten. De kosten mag u niet via andere rekeningen vergoed krijgen zoals de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of aanvullende ziektekosten. Waarvoor kan ik bijzondere bijzondere bijstand aanvragen? De kosten die

Schuldsanering

Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, 4 succesvol? 5 zo lang voor start 6 auto houden? Stap 1 Signalen herkennen, oplossen In 2014 hebben zich 92.000 mensen gemeld bij de schuldhulpverlening, twee keer zoveel als in 2006 toen het er nog 46.000 waren. Ten opzichte van 2013 is

Spierpijn

Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Er zijn verschillende soorten pijn klachten zoals spierpijn, spanningsklachten.. Voor iedereen is de pijngrens niet het zelfde. Sommige personen hebben sneller erge pijn dan een ander, dit komt omdat de ene persoon meer gevoelig hiervoor is

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Een sociaal maatschappelijk dienstverlener helpt cliënten om zo goed mogelijk hun draai te vinden in de maatschappij. Hierbij word er gestreefd naar de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten door ze te begeleiden en kennis en vaardigheden over te brengen.

Budgetcoach

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Een budgetcoach treedt op als (tijdelijke) steun en toeverlaat en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. Daarnaast onderzoekt de budgetcoach of de cliënt ergens ‘geld laat liggen’. Naast het vinden van oplossingen is het de bedoeling dat u zelfstandig leert om orde op zaken

Angst schema

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Bijna 20% van de Nederlanders krijgt in het leven een angststoornis. Vrouwen hebben vaker een angststoornis dan mannen. Angst, dwang en depressie staan niet los van elkaar. Zo kan angst voor (mogelijke) gebeurtenissen leiden tot dwangmatig handelen. De angst is groot en onverwacht. De angst

Ik heb een slaaptekort door mijn buren

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Wat is het? Mijn buren hebben de gewoonte om overlast te veroorzaken en houden hierbij geen rekening met de tijd of dag. Door dat ze dit met grote regelmaat doen, heb ik een slaaptekort op gelopen en dit beïnvloed mijn dagelijks leven. Het is zo

Budgetbeheer

Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, 4 verplicht ? 5 rekeningen niet betaald Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals incasso- en deurwaarders

Algemeen schema

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Gedachten Heeft u veel negatieve gedachten? Loopt u veel te piekeren? Van welke gedachten heeft u last, wat maakt het dat deze zo erg zijn? Welks cijfer zou u de gedachten geven? Waarom vind u het dit getal en niet 1 hoger of 1 lager,

Bewindvoerder

Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, 4 verjaardag 5 privé gegevens Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Een officiële bewindvoerder kan met de beschikking aantonen dat hij is benoemd door een kantonrechter. Heeft u bewindvoerder geen beschikking dan is het geen officiële bewindvoerder. Budgetbeheer of begeleiding hierbij is