Wat is soebar.nl?

Kenniscentrum Soebar.nl ™ is een informatieve en educatieve website waar u informatie, tips en advies kunt vinden over financiële, opvoedkundige en psychische problematiek. Het kenniscentrum is opgericht in 2009.

Wat is de doelgroep van Soebar.nl?

De website heeft als doelgroep (jonge) gezinnen met financiële en/of psychische problematiek met een inkomen rond minima. De artikelen zijn laagdrempel, op een coachende manier geschreven.

Wat is het doel van Soebar.nl?

  • Het doel van de website is de taboe van schulden problematiek en van psychische problematiek verkleinen en samen te zoeken naar een oplossing voor de problematiek. Het voorkomen en oplossingsgericht werken aan schulden en budgetvoorlichting.
  • Het stimuleren en bevorderen van de financiële zelfstandigheid, van een goede financiële gezondheid, van gezond omgaan met geld, van zelf het overzicht te hebben en de grip te houden over uw financiële zaken en uw administratie.
  • Personen, naasten en behandelaar zoveel mogelijk te informeren over de psychische problematiek en het bevorderen van de signalen te verminderen.

Waar gaat Soebar.nl over?

  • Thema’s die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld budgetvoorlichting, herkennen en het omgaan met triggers en schuld en schuldenproblematiek, het aan brengen van structuur in uw administratie.
  • Door u klachten beter te begrijpen, krijgt u er meer grip op. Leren accepteren en veranderen komt ook regelmatige aan de orde. Hiervan leert u technieken en om bepaalde klachten te verminderen of er beter mee om te gaan, bijvoorbeeld met geld, de administratie bijhouden of schulden problematiek aanpakken
  • De artikelen zijn geschreven aan de hand van 6 vaste pagina’s per artikel. De volgorde is de manier die goed werkt bij het aanpakken van problematiek. De stappenplannen kunnen u meer inzicht geven in problematiek en voor het vinden van een oplossing.