oude psychologische dossiers

Is het mogelijk om een nieuwe psycholoog niet alle oude psychologische dossiers te geven? Er zijn zaken die ik niet wil delen met de nieuwe psycholoog.

Wat is het?

U als cliënt heeft het recht te bepalen wie u dossier leest volgens AVG als WGBO. Het kan nadelig zijn en uw behandeling vertragen omdat er opnieuw een juiste diagnose gesteld moet worden en de behandeling in werking moet worden gezet. De nieuwe psycholoog heeft dan maar een deel van de informatie.

Zo begint u:

Stap 1 Als u niet niet wilt dat u medisch dossier word gelezen door een andere psycholoog kunt u een lege verwijsbrief vragen bij uw huisarts en u inschrijven bij de nieuwe psycholoog. De blanco verwijsbrief is als de eerste verwijsbrief zonder verdere gegevens alleen uw problematiek die u heeft aangegeven.

Stap 2 Als er bijvoorbeeld fouten zijn gemaakt en deze staan in uw medisch dossier kunt u de instantie verzoeken uw dossier te verwijderen en dan kunt u een nieuwe aanvraag doen. Hiermee word alleen akkoord gegaan als u de afgelopen 5 jaar geen opname heeft gehad.

Vraag voordat u uw dossier laar verwijderen het dossier zo als het nu is in zijn totaal op zodat u nog weet wat de diagnoses waren, behandelingen, behandelaars enz. Zodat u nog een kopie heeft om terug te kijken.

Stap 3 Bij een GGZ instantie word u vaak doorverwezen naar een andere psycholoog. Geef bij de oude psycholoog aan wat u wilt delen met de nieuwe. Hier is minder garantie dat niet uw gehele dossier word doorgestuurd en word bekeken. Dan is het beter u dossier te laten verwijderen en dan naar uw nieuwe psycholoog te gaan.

Stap 4 Mochten gegevens zijn doorgeven waar u het niet mee eens bent kunt u een klacht indienen bij de instantie en AVG.

Het verwachte resultaat:

na het lezen van het stappenplan heeft u een duidelijk beeld wat u kunt doen om u dossier deels af te schermen.