Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Wat is een mindmap?

Een mindmap is een overzicht van woorden die aan elkaar zitten door middel van lijnen.  Een mindmap is een schema die is opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes. Een mindmap ziet eruit als een boom met diverse takken, verbindingen, tussen woorden. In het midden staat het hoofdthema en hieraan komen sub en sub sub thema’s. Het kan ook vergeleken worden met een tag cloud waar woorden naar belangrijkheid groot of klein zijn. Een mindmap kunt u vergelijken met een woord spin een woord met diverse takken die een tekst makkelijker te begrijpen maakt. In het midden van de mindmap staat het belangrijkste woord met daaraan lijnen die woorden met elkaar verbinden.

Wat is mind mapping?

Mind mapping is een manier om een overzicht te maken van gedachten emoties, gevoelens om deze door middel van op schrijven, uit uw hoofd te zetten. Het is een logische, simpele manier, om aantekeningen overzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld om van schoolwerk een samenvattingen te maken, in de mindmap komen de aantekeningen in een logische volgorde, zo hoeft u minder te leren en is de stof makkelijker te onthouden.

Waar kan ik een mindmap voor gebruiken?

Een mindmap kan voor van alles worden toe gepast, het is een hulpmiddel bij schoolzaken of om dingen aan te leren of het kan worden gebruik bij het omgaan met gedachten of gevoelens, het kan ook als hulpmiddel worden gebruikt bij onder controle krijgen van emotie en stemmingswisselingen. Een map word vaak op papier gemaakt, maar het is ook digitaal mogelijk. Een mindmap kunt u maken van gedachten gevoelens, emotie, schoolzaken, werk, overprikkeling, voor eigenlijk alles.

Wat is de structuur van een mindmap?

Het algemene idee, onderwerp of focus heeft een centrale plek in uw mindmap, dit is het hoofdthema, de boom. Deze word groot opgeschreven en vanuit hier lopen alle lijnen naar de sub thema’s. De sub thema’s zijn de vertakkingen van het hoofdthema, die met sleutel woorden worden aangegeven. Aan de sub thema’s komen de twijgjes die de sleutelwoorden bevatten van die minder belangrijk zijn of een oplossing bevatten. De vertakkingen vormen een verbonden structuur als een boom.

Wat zijn de voordelen van het maken van een mindmap? Met een mindmap

 • kunt u structuur in het dagelijks leven of tijdens de opvoeding, voor het onderwijs
 • kunt u de informatie verdelen in kleine of grotere hoeveelheden informatie, hierdoor krijgt u meer overzicht van de informatie, leerstof, tips of adviezen.
 • maakt u informatie visueel, waardoor het in 1 oogopslag duidelijk is wat de bedoeling is of wat de informatie inhoud.
 • kunt u overzichten maken van gedachten, gevoelens en emoties en zorgen voor minder stress, angst en paniek
 • kunt u meer gemotiveerd raken om problematiek aan te pakken doordat u meer mogelijkheden ziet om het aan te pakken. Per sub thema bedenkt, u tijdens het maken van een mindmap, 3 andere dingen, die kunnen lijden naar meer oplossingen.
 • is het makkelijk om leerstof op te nemen en te onthouden.
 • kunt u makkelijker verbanden leggen tussen woorden of woordgroepen of tussen mogelijkheden bij problematiek
 • bent u minder tijd kwijt aan het herhalen van de stof, per mindmap is dit 3 tot maximaal 15 minuten

Stap 2 Het maken van een doel

Stap 1 Waarvan wilt u een mindmap maken. Bepaal het onderwerp van de mindmap en verzamel een heel aantal woorden die u kunt gebruiken. Bepaal hoeveel takken u wilt gaan maken in uw mindmap.

Stap 2 Doel bepalen

Waarom? Waarom wilt u een mindmap maken? Wat is het doel achter het maken van een mindmap? Het doel van de inpmap bepaald hoeveel tijd en hoe groot papier u nodig heeft. Voor een standaard mindmap kunt een a4 papier gebruiken een uitgebreide mindmap kunt u maken op a3 papier.

Wat is het doel achter de mindmap? Wat wilt u gaan bereiken met het maken van de map? Wat wilt u er van leren of waar wilt u extra aandacht aan besteden?  Hoe vaak wilt u een mindmap maken is het eenmalig of wilt u het gebruiken voor gedachten en gevoelens en het vaker bijhouden?

Voor wat? Wilt u een overzicht maken van gedachten of is het voor het maken van een overzicht voor schoolvakken of is het om meer inzicht te krijgen in signalen?

Brainstorming? Wat heb ik nodig voor het maken van de mindmap? Wat is belangrijk? Wat is minder belangrijk? Waar komen welke woorden in de mindmap? Wat is de oplossing voor een probleem?

Gedachten

Omschrijving: Een mindmap kunt u indelen in 3 belangrijke zaken het hoofdthema, subthema en de actie die nodig is om de gedachten te veranderen of om de gedachten uit te laten komen.  Door de gedachten te benoemen komt er meer duidelijkheid in uw gedachten, waarom zijn deze gedachten zo aanwezig? Door gedachten op te schrijven krijgen deze meer betekenis en is het makkelijker moeilijke momenten te verwerken. Wilt u de gedachten zo houden omdat het een leuk moment is of zijn het negatieve gedachten en is er aandacht, alert of actie nodig om de negatieve gedachten te verminderen? Zorg ervoor dat het duidelijk is voor uzelf wat u met de gedachten wilt en verwerk dit in de mindmap.

Doel: Het overzichtelijk maken van gedachten

Vragen: Welke gedachten zijn nu aanwezig? Welke zijn positief en welke negatief? Welke gedachten blijven hangen?

Woorden: negatieve gedachten, overprikkeling, positieve gedachten

Gevoel

Omschrijving: Deze mindmap geeft aan hoe uw gevoel is deze kunt  u uitbreiden met de opties gevolg en oorzaak.  Door het gevoel overzichtelijk te maken kunt u het gevoel herkennen en actie ondernemen als dit nodig mocht zijn.

Doel: Het inzicht krijgen in gevoel en het maken van een overzicht van het gevoel.

Vragen: Welke gevoelens heeft u op dit moment? Wanner komen gedachten extra opzetten? Van welke gevoelens heeft u last op het moment? Wat heeft u nodig dit te veranderen?

Woorden: stress, angst, paniek, bang, boos, blij, bedroefd

Gedrag

Omschrijving:  Door het maken van een mindmap over het gedrag kunt achter het achterliggende gedrag komen van het gedrag de oorzaak van een gedragsverandering of stemmingswisseling.

Doel: Meer inzicht te krijgen in uw gedrag en het maken van en overzicht van het gedrag en oplossingen in het gedrag.

Vragen: Wat zorgt bij u voor overprikkeling? Wat merkt u bij stemmingswisselingen?

Woorden:  overprikkeling, boos, woedend,

Gebeurtenis

Omschrijving: Een mindmap kan makkelijk zijn bij het overzichtelijk maken van activiteiten, zoals bijvoorbeeld een schoolreisje of een dag je uit. Door de woorden van de activiteit aan elkaar te verbinden is het makkelijk te zien wat u wanneer kunt verwachten en kunt u zich beter voorbereiden op een activiteit.

Doel: Het overzichtelijk maken een gebeurtenis.

Vragen: Welke uitleg is er nodig voor een gebeurtenis? Wat is de gebeurtenis? Wat is er voor nodig om de gebeurtenis te laten plaats vinden? Zijn er dingen waar extra opgelet moet worden?

Woorden: vermijden, uitjes, activiteiten, werk, school

Gevolg

Omschrijving: Het maken van een mindmap kan helpen dingen beter te begrijpen om makkelijker maken om dingen overzichtelijk te krijgen. Door het maken van een map kunt makkelijk leren of problemen verwerken. Een mindmap kan zorgen voor meer rust en structuur in uw dagelijkse leven. Door het maken van een mindmap met lijnen en plaatjes is het mogelijk dat er te weinig overzicht komt en het al snel te druk is, door te veel tijd te besteden komen er te veel ideeën en gedachten op die het minder overzichtelijk maken.

Doel: Het overzicht houden van een mindmap

Vragen: Hoe houd ik mijn mindmap overzichtelijk? Wat kan wel en wat niet in een mindmap?

Woorden: overzichtelijk, over enthousiast

Stap 3 Bepalen tekst/woorden

Welke woorden wilt u gaan gebruiken in uw mindmap? Hoe groot zijn de woorden? Heeft u ruimte voor lange woorden? wilt u gebruik maken van alleen woorden of wilt u plaatjes gaan gebruiken?

Welke indeling wilt u gebruiken in uw mindmap? Welke hoofdthema’s wilt u gaan gebruiken? Welke subthema’s wilt u gebruiken? Hoeveel vaak wilt u een onder subthema gaan gebruiken?

Stap 3 Plan maken

 • Neem een vel papier en leg deze  met de brede zijde voor u.
 • Zet in het midden van een groot vel papier wat het hoofdthema is.
 • Schrijf de deel thema’s op die u onder het hoofdonderwerp wilt hebben. Verspreid deze rondom het hoofdthema en geef deze een andere kleur.
 • Schrijf de woorden op de juiste plek onder de deel thema’s. Zet er alleen de woorden neer die kort en krachtig zijn. Door het gebruik van zinnen bent u zo het overzicht kwijt.
 • Zet bij de woorden kleine tekeningen of plaatsjes die het woord verduidelijken en in een 1 oogopslag het woord aangeven.
 • Zet pas lijnen op het papier om woorden te verbinden als alle woorden erop staan, dit voorkomt dat lijnen door elkaar lopen en als nog een warboel word. Maak vanuit het hoofdthema een dikke lijn naar het sub thema, de lijnen eronder worden steeds dunner aan de hand hoe belangrijk en hoeveel sub thema’s u gebruikt.

Stap 1 Waarom wilt u een mindmap maken? Wat wil u ermee doen? Wilt u gebruiken om een samenvatting te maken of wilt u het gebruiken als geheugensteun bij bijvoorbeeld lastige momenten? Bedenk de reden waarom u een mindmap wilt gaan gebruiken. Bepaal de ruimte die u nodig heeft om een overzichtelijk mindmap te maken. Bepaal het formaat dat u wilt gaan gebruiken op a4 of a3.

Stap 2 Wanneer maakt u mindmap? Maak een planning voor het maken van een mindmap, kies een rustig moment waar u de tijd heeft om deze te maken. Maak vooraf op een ander papier een volgorde te maken aan de hand van belangrijkheid. Bekijk de punten die u wilt vermelden op het papier en zorgen voor duidelijkheid en overzicht in het gene waarvan u een mindmap wilt maken.

Stap 3 Waarover maak u een mindmap? Wat word het doel achter de mindmap? Wat wilt u bereiken met het maken van de mindmap? Bepaal het doel voor het maken van de mindmap, zet het doel in het midden van uw papier, zoals in de voorbeelden in de signalen. Een mindmap kunt u ook  maken met meerdere doelen, die u kunt indelen welke u eerst wilt bereiken en welke voor de lange termijn zijn.

Stap 4 Waar bewaard u de mindmap? Bewaar de mindmap op een vaste plek, waar u regelmatige langsloop, wanneer u u zelf iets wilt aan leren. Bewaar de mindmappen in een ordner bij elkaar om zo meer overzicht te krijgen. Door regelmatig mindmappen te maken over emoties en gevoel kunt u steeds terug lezen en kunt u ze makkelijker vergelijken om te kijken of er verbeteringen zijn en wat u heeft gedaan om de verbetering aan te brengen.

Stap 5 Het maken van mindmap.

Kleuren Door het gebruik van kleuren kunt u het overzicht overzichtelijk houden en delen van de mindmap scheiden van elkaar. Maak gebruik van kleuren die veel van elkaar verschillen, hierdoor krijgt u duidelijke structuur in de mindmap. Neem minimaal 10 verschillende kleuren voor het maken van een mindmap.

Tijd Er is bij het maken van een mindmap een valkuil die u map in een keer kan verpesten, zorgt ervoor dat u niet te enthousiast word en te veel groepen maakt. Door er lang mee bezig te zijn bedenkt u zich steeds meer dingen die er ook nog bij moeten, beperk u tijd tot maximaal 15 minuten en leg het weg, wilt u nog meer schrijven kom dan een uur later terug en kijk of het nodig is aan te vullen.

Symbolen of plaatjes. Maak u vaker een mindmap van een vast onderwerp of voor een vaste structuur in uw mindmap? Maak dan een vaste set symbolen zodat iedere mindmap hetzelfde word en dezelfde betekenis hebben. Hierdoor krijgt u meer overzicht en structuur in uw mindmap en zijn de mappen sneller en makkelijker te maken. Bewaar de symbolen in de map bij uw mindmap.

Stap 6 Het werken met een mindmap

Hoe gebruik ik dit? Hoe moet ik hieruit leren?

To do lijst Een mindmap kunt u maken voor taken die u nog moet doen en indelen aan de hand van belangrijkheid. hoe groter de taak hoe dichterbij het start woord, hoe kleiner de taak hoe verder weg van het startwoord.

Help!! Een mindmap kan een probleem duidelijk in kaart brengen, door in het midden het probleem op te schrijven en woorden te bedenken die er bij horen denk u bewuster na over het probleem, waardoor het makkelijker word het probleem aan te pakken en een oplossing te bedenken hoe u dit kunt aanpakken.

Tips! Een mindmap van het maken van tips en advies kunnen helpen bij het veranderen van een probleem, dit kunt u als een geheugensteuntje gebruiken in geval van een mindere dag of en moeilijk moment.  Door dan de mindmap te lezen weet u precies wat u moet doen of krijgt u een idee van de adviezen die er staan.

Schoolvakken Voor schoolvakken kunt u een mindmap maken, deze word een studie mindmap genoemd. In de mindmap komt de kennis te staan die u moet weten en die u koet leren. Het is een korte samenvatting van een hoofdstuk of van een bepaald vak. Voor het maken van een werkstuk of spreekbeurt kunt u gebruik maken van een project mindmap, door het maken van een mindmap kunt u makkelijker zien of u alle punten heeft gehad die u belangrijk vind om in uw werkstuk te plaatsen. Houd in de mindmap met de tijd die u heeft om uw spreekbeurt te geven.

Een mindmap maken kunt u doen in exel, word of door onderstaande afbeelding.

Mindmap voorbeeld 1 Deze mindmap bestaat uit een hoof thema met 5 sub thema’s en 5 onderwerpen.

Mindmap voorbeeld 2

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *