Op soebar.nl ™ kunt u meeschrijven met 1 vast onderwerp per artikel. Op de website worden dossiers geplaatst, die een duidelijk beeld geven over 1 onderwerp. De 6 stappen die beschreven worden geven een duidelijke uitleg over de problematiek, het erkennen ervan, de gevolgen en het aanpakken door het opstellen van een plan. Waardoor u de lezers van de website veel kan informeren, adviseren en tips kan geven over 1 onderwerp. Het onderwerp naar keuze kan een eigen ervaring zijn of iets professioneel zijn. Met het onderwerp is het doel de lezer taboes te doorbreken, personen te ondersteunen en te informeren.

De voorwaarden