Vakantiegeld schuldhulpverlening

Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan,

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

In de maand april mei en juni komen vaak schuldeisers aan de deur, omdat uw vakantiegeld word gestort. Het vakantiegeld, een bonus of eindejaarsuitkering is een eenmalig extra inkomen deze word gereserveerd voor de schuldeisers.

Vakantiegeld inhouden, mag dat in schuldhulpverlening? Bij alle schuldhulpverlener is het mogelijk dat u geen vakantiegeld ontvangt. Het kan voorkomen dat uw gehele vakantiegeld word ingehouden om u schulden af te lossen. Dit komt vaak doordat er maandelijks te weinig word afgelost. Afhankelijk van de grote van uw schulden houd u een klein deel over dat u kunt opvragen, heeft u te veel schulden dan gaat dit bedrag naar de schuldeiser. Bij alle schuldhulpverleners word het vakantiegeld, gebruikt om uw schulden verder af te lossen.

Voor vakantiegeld geldt hetzelfde als voor het inkomen. Als regel wordt het vakantiegeld vastgesteld op 95% van de bijstandsnorm (dus niet 95% van het vakantiegeld) en als u werkt op 100% van de bijstandsnorm. Het vakantiegeld vloeit in eerste instantie volledig naar de boedel. Bij alle schuldhulpverleners zijn de regels voor het vakantiegeld hetzelfde, met enkele uitzonderingen.

Vakantiegeld word met € 49,14 per maand ingehouden op uw uitkering  x 12 = 598,68 per jaar. Dit is het 100 % bijstandsnorm bedrag voor alleenstaande , wat u normaal gesproken zou ontvangen.

Vakantiegeld beslag op loon en/of uitkering van gemeente of UWV. De deurwaarder leg beslag op uw loon of uitkering, hierbij mag de deurwaarder niet het gehele bedrag inhouden. De deurwaarder moet rekening houden met de beslagvrije voet, het deel waar u de vaste lasten mee betaald. Alles boven de grens gaat naar de schuldeiser. Het ligt aan hoe uw beslagvrije voet is berekend hoeveel vakantiegeld u krijgt.

  1. Beslagvrije voet inclusief vakantiegeld. Maandelijks ontvangt u een deel van uw vakantiegeld. De deurwaarder mag het gehele vakantiegeld inhouden wanneer dit wordt uitbetaald.
  2. Beslagvrije voet exclusief vakantiegeld. Maandelijks word uw vakantiegeld “gereserveerd” en op een aparte rekening worden geplaatst. Het vakantiegeld word meestal aan u  uitbetaald, tenzij de schulden het toestaan en het te reserveveren bedrag hoog genoeg is.
  3. Beslagvrije voet hoger dan uw inkomen. Dan heeft u recht op een deel van het vakantiegeld.

Het is afhankelijk van de hoeveelheid schulden welke deel u krijgt aan vakantiegeld. De beslagvrije voet is een deel van uw vakantiegeld en hiervan krijgt u dan een deel van, na dat u vaste lasten en schuldaflossingen zijn gedaan.

Vakantiegeld beschermingsbewind. De bewindvoerder zal een afweging maken of het financieel verstandig is om u het vakantie geld te geven. Het vakantiegeld word ingehouden op uw inkomsten en op uw beheerrekening geplaatst. In overleg met de beschermingsbewindvoerder kunt u het geld opvragen.

Vakantiegeld bewindvoerder Het vakantiegeld wordt maandelijks bij de berekening van het vrij te laten bedrag gereserveerd. Het uitgekeerde bedrag 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. In uitzonderingsgevallen kan de bewindvoerder het vakantiegeld maandelijks uitkeren. Bij  bewindvoering word een deel of het gehele uw vakantiegeld ingehouden om uw schulden af te lossen.

Vakantiegeld Budgetbeheer Om meer van uw schulden af te betalen, kan uw budgetbeheerder vragen om een deel of uw gehele vakantiegeld hiervoor af te staan. De budgetbeheerder legt géén beslag op uw inkomen. Alle extra inkomsten kunnen worden ingehouden om, uw schulden af te lossen. De extra aflossing is een vrijwillige inhouding, u mag het gehele bedrag ook houden.

Vakantiegeld kredietbank. Het vakantiegeld word gestort op de beheerrekening wanner u onder bewind staat, de bank bekijkt uw schulden en of u recht heeft op een deel van het vakantiegeld.

Heeft u een wwb? Het vakantiegeld van uw bijstandsuitkering staat los van de aflossing van uw persoonlijke lening bij de Kredietbank, u mag het vakantiegeld houden. Bij het aangaan van de lening, tekent u bij een machtiging bij de kredietbank. De Kredietbank houdt de maandelijkse aflossing van de lening dan in op uw uitkering. De aflossing is een vrijwillige inhouding.

Vakantiegeld Schuldsanering  Wanneer uw wettelijke schuldsanering word een deel of het gehele uw vakantiegeld ingehouden om uw schulden af te lossen. Het vakantiegeld is opgenomen in de berekening van het aflossingsbedrag, en daar kan niet zomaar van afgeweken worden. Het deel wat u mag houden is het vrij te laten bedrag.

Vrij te laten bedrag Al het inkomen dat u ontvangt boven uw vrij te laten bedrag moet u storten op de boedel rekening. U mag dus nooit meer inkomen ontvangen dan het door de rechtbank vastgestelde vrij te laten bedrag. Als er een achterstand is aan de boedelafdracht kan de schuldhulpverlener uw vrij te laten deel vakantiegeld verrekenen met deze achterstand. De schuldhulpverlener maakt afspraken met de schuldeiser over een extra afbetaling en het bedrag. Het afstaan van uw vakantiegeld is niet vrijwillig en word vastgesteld door de schuldhulpverlener.

Lees verder

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *