Maatschappelijk werk

Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Een sociaal maatschappelijk dienstverlener helpt cliënten om zo goed mogelijk hun draai te vinden in de maatschappij. Hierbij word er gestreefd naar de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten door ze te begeleiden en kennis en vaardigheden over te brengen.

Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleinere of grotere problemen. Vaak kunnen mensen die zelf oplossen. Soms lukt dat niet. Zij kunnen met vragen of problemen een beroep doen op Maatschappelijk Werk. Bijvoorbeeld bij:

Inventariseren hulpvraag en voorbereiden hulpverlening

 • Informatie verzamelen over cliënt (onder meer de psychosociale problematiek, leefomgeving en motivatie)
 • Motiveren van de cliënt om het traject van begeleiding in te gaan
 • Verschaffen van informatie over de procedure en werkwijze
 • Afleggen van huisbezoeken
 • Doorverwijzen van cliënten (intern of extern) met ernstige psychosociale problemen

Ontwikkelen van hulpverleningsplan

 • Stellen van de diagnose
 • Analyseren van de hulpvraag en het behandelaanbod
 • Opstellen van een hulpverleningsplan (in overleg met andere hulpverleners)

Uitvoeren van hulpverleningsplan

 • Begeleiden van de cliënt gedurende het hulptraject, bijvoorbeeld bij het bezoeken van instanties, het schrijven van brieven en het invullen van formulieren. Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën.
 • Voorlichten en ondersteunen van mensen in de omgeving van de cliënt, zowel gezinsleden als professioneel betrokkenen
  • Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren.
  • Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk.
  • Problemen als gevolg van seksueel geweld: verkrachting, aanranding, incest.
  • Problemen op school: pesten, onzekerheid over de eigen prestaties.
  • Problemen met eenzaamheid.
 • Bespreken van zowel materiële als immateriële problemen met de cliënt en adviseren omtrent institutionele handelingswijzen
 • Rapporteren over voortgang aan de omgeving en betrokken instanties
 • Onderhouden van contacten met zowel instanties als overige hulpverleners

Optimaliseren van dienstverlening

 • Signaleren en aankaarten van eventuele knelpunten in de hulverlening
 • Signaleren van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Deelnemen aan (multidisciplinair) overleg
 • Bijhouden en ontwikkelen van eigen deskundigheid (bijvoorbeeld door middel van literatuurstudie en het bijwonen van vakbijeenkomsten)

Stap 2 Het maken van een doel

Het bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.

Stap 3 Plan maken

Het bijhouden van een budgetplan is erg belangrijk voor een goed en duidelijk overzicht van uw financiële situatie. In het overzicht kunt u de inkomsten en uw uitgavenpatroon met elkaar vergelijken en word het duidelijk of u in financiële balans bent of dat er iets moet veranderen. Maak maandelijks het budgetplan werkblad en jaarlijks het jaaroverzicht. Om niet in de schulden te komen en/of uit de schulden te komen kunt u het schuldenplan bijhouden.

Lees verder

SchuldHulpMaatje SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De vrijwilligers komen...
Schuldsanering Stap 1 Signalen, Stap 2 Doel, Stap 3 Plan, 4 succesvol? 5 zo lang voor start 6 auto houden? Stap 1 Signalen herkennen, oplossen In 2014 hebben...
Budgetcoach Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Een budgetcoach treedt op als (tijdelijke) steun en toeverlaat en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. ...
Het juridisch loket Wat is het? Het Juridisch Loket geeft juridisch advies aan iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen.Het juridisch loket heeft verschillende v...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *