Leren lezen

Wat moet mijn kind al kennen voor het kan beginnen met lezen? Om te kunnen lezen is het belangrijk dat er een grote woordenschat is en dat uw kind letters herkent en van losse letters woorden kan maken. Hiervoor kunt u eerst beginnen met het hakken en plakken van woorden. Eerst moet u kind de letters en woorden herinneren, daarna ze begrijpen, om ze daarna te kunnen toepassen. Het is belangrijk dat de letters geautomatiseerd zijn. Dat betekent dat uw kind niet lang hoeft na te denken hoe een letter of een klank wordt uitgesproken.

Begin met een boek wat past bij de interesse van uw kind Zorg dat uw kind het boek leuk vind en laat het zelf uitzoeken, met in het begin woorden met maximaal 3 of 4 letters. Het AVI niveau geeft de moeilijkheid van een boek aan en voor welke groep het boek geschikt is. Lees het boek eerst zelf zodat u weet waar u op moet letten en welke stukken lastig zouden kunnen zijn. Lees daarna samen met uw kind het boek. pas het boek aan, aan het avi niveau van het kind, gaat het lezen makkelijk probeer dan een hoger niveau. Van te makkelijk lezen kan uw kind de motivatie in het lezen verliezen. Hoe leuker het boek, hoe sneller uw kind de volgende keer weer wilt lezen. Welke AVI niveau hoort bij welke groep? Groep 3: AVI Start-M3-E3, Groep 4: AVI M4-E4, Groep 5: AVI M5-E5, Groep 6: AVI M6-E6, Groep 7: AVI M7-E7, Groep 8: AVI Plus

Leg in het lezen vooral de nadruk op het gene wat goed gaat en niet op het tempo. Het op tempo lezen komt vanzelf wanneer uw kind doorheeft hoe het moet lezen en is in het begin nog niet zo belangrijk. Er zal regelmatig woorden nog niet juist worden uitgesproken. Laat uw kind eerst zelf bedenken hoe het woord wel is, geef niet direct het juiste antwoord. Verbeter na een even het woord, maar blijf er niet op hameren en steeds herhalen. Vraag aan de leerkracht de stof van de week ervoor wat u extra kunt oefenen. Zodat uw kind deze stof nog een keer herhaald. Voor uw kind geeft dit een goed gevoel, omdat uw kind weet dat u samen met school probeert te zoeken naar een oplossing. Voor het snellezen is het belangrijk uw kind al de basis van het lezen heeft. Het een manier om uw kind te leren op tempo te lezen. Het is belangrijk om op een goed tempo te kunnen lezen en daarbij de tekst te begrijpen. Hoe sneller uw kind leest hoe minder hij begrijpt van de tekst. Door dit te oefenen kunt uw kind leren om de tekst beter te begrijpen.

maken van een leeslinaal of een potlood, zo dwalen de ogen niet af en kan de zin in een keer gelezen worden.

Hoe kunt u de leesbeleving vergroten van uw kind? De leesbeleving/begrijpend lezen kunt u vergroten door het verhaal na te bespreken en uw kind vragen te stellen over het boek. Wat heeft uw kind nog onthouden van het verhaal? Stel hierbij zoveel mogelijk open vragen, waar uw kind een langer antwoord op moet geven als ja/nee. Voor kinderen in groep 3 is een letterspeurtocht heel leuk. Maak briefjes met daarop ‘links’ en ‘rechts’ en laat ze zo een route volgen. Onderweg kun je allerlei opdrachten uitvoeren met letters, zoals; ‘welk fruit begint met de letter b’ of ‘noem een kleur met de letter g’. Om een boekenkast vol met boeken, die niet meer worden gelezen, te voorkomen maak zoveel mogelijk gebruik van e-boeken of van de bibliotheek.

Laat uw kind genieten op de achterbank met leuke lees-doeboeken of luistercd’s of reisbingo. De bibliotheek heeft een app ( vakantiebieb) waarmee gratis boeken gedownload kunnen worden. Neem taal/ woord/letters spelletjes mee. Voor dat half uurtje na het avond eten, die regenachtige middag of “s morgens bij de koffie. Letter kwartet, junior scrabble of andere taalspelletjes te spelen.

Lezen is overal! In verkeersborden, nummer borden en restaurants die u onderweg tegenkomt herkent uw kind altijd woorden. Soms geeft dit hele hilarische momenten wanneer een woord net niet helemaal goed gelezen word en er leuke woord vergissingen ontstaan.

Heeft uw kind moeite met het vinden van een woord? De grootte van de woordenschat is van invloed op het leren lezen en het begrijpen van teksten. Bij woordvindingsproblemen hebben kinderen meer tijd nodig om het juiste woord uit de woordenschat te zoeken. Geef ze dus ook meer tijd! Probeer dan op “commando” of op verzoek spreken te vermijden. Er zijn minstens zoveel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis als ADHD & meer kinderen met een taalprobleem dan autisme. Wanneer uw kind moeite heeft met taal, heeft dit consequenties voor de eigen ontwikkeling en welbevinden, schoolloopbaan en carrière. Een kind met een taalontwikkelingsstoornis kan onverschillig of boos reageren en moeten vaak even bijkomen na een schooldag. Geef ze even rust: de vragen komen later wel! Hoe herken ik de signalen van een taalontwikkelingsstoornis ?

Begrijpt uw kind een woord niet? Laat het zien, ruiken, voelen of proeven. U kunt het ook voordoen. Grijp alles aan om het uit te leggen! Gebruik hierbij ook afbeeldingen of pictogrammen. Wanneer uw kind woordvindingsproblemen heeft, probeer dan op “commando” of op verzoek spreken te vermijden. U kunt uw kind helpen door bijvoorbeeld de eerste letter of lettergreep voor te zeggen.

Maakt uw kind telkens fouten met de /b/ of /d/ tijdens het lezen? Noem de goede klank als uw kind twijfelt; hier leert uw kind van. Bij het lezen kunt u kleine foutjes negeren. Uw kind doet vaak zijn/haar best & het kan demotiverend werken als u telkens op fouten wijst.

Blijf voorlezen! Laat zelf ook merken dat lezen leuk is en ga lekker voorlezen in een samen gekozen boek. Wanneer kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval, door vrijwel dagelijks zo’n 10 minuutjes te lezen. Zet regelmatig een voorleesboek op.