Leefgeld

Wat is het?

Leefgeld is het bedrag wat u maandelijks overhoud wanneer u een budgetplan werkblad bijhoud, het verschil tussen inkomsten en uitgaven is het bedrag wat u kunt besteden als leefgeld. Leefgeld word vaak gezien als iet uit de schuldhulpverlening, in uw administratie heeft u hier ook mee te maken. Het is belangrijk het werkblad regelmatig bij te houden voor een goed balans tussen inkomsten en uitgaven. Voor meer informatie kunt u het artikel budgetplan en huishoudgeld lezen. Leefgeld is een bedrag dat u wekelijks of maandelijks ontvangt op een leefrekening van de schuldhulpverlener voor eten, drinken, kapper, kleding, verjaardag. De telefoon, internet, sporten zijn vaste lasten en gaan de beheerrekening.

Hoe hoog het minimale leefbedrag is, ligt aan de hoogte van uw schulden en uw inkomsten, dit word samen met uw schuldhulpverlener vast gesteld. Alle extra inkomsten zoals de kinderbijslag, toeslagen en vakantiegeld schuldhulpverlening, word meegeteld als inkomsten. Op deze website vind u de bedrage die u minimaal, +/- € 30,00 tot € 90,00 per week, in een standaard situatie zou kunnen krijgen. De situatie van u kan anders zijn en waardoor het niet altijd mogelijk is om leefgeld te ontvangen. De schuldhulpverlening gaan uit van een andere benadering zo word er gekeken naar het totaal inkomen .

In de wet is geen minimum leefgeld bij schuldhulpverlening gesteld, de meeste budgetbeheerders maken gebruik van een vrij te laten bedrag. Het bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen, ook wel vrij te laten bedrag genoemd, is de belastingvrije voet van 90% + een reservetoeslag van 5%. Van het hele bedrag mag u tijdens de schuldsanering 95% houden. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd (artikel 475 lid d van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering). Dit komt neer op een minimum norm van uw leefgeld van per persoon € 40,- en per inwonend gezinslid € 10,- per week extra.

Leefgeld is voor de gehele duur van het schuldhulpverleningstraject. Dit word door de rechter bepaald en is vaak 3 tot 5 jaar. De schuldhulpverlener brengt ieder 1/2 jaar een verslag uit aan de rechter commissaris, hierna komt er een evaluatie. Bij een verandering in uw situatie door bijvoorbeeld werk kan het zijn dat uw meer schulden kunt afbetalen en/of meer leefgeld overblijft.

Zo begint u:

Stap 1 Een vrij te laten bedrag word berekend met een vtlb calculator of aan de hand van de Recofa methode kan een schuldhulpverlener het bedrag vaststellen, de methode is ontwikkeled door een werkgroep van rechters-commissarissen in faillisementen (Recofa). Met het vtlb (vrij te laten bedrag) moet u uw vaste lasten betalen, eten, kleding, verjaar- en feestdagen, vervanging van de wasmachine, enz. Hierbij zijn de kosten van de eigen bijdrage ziektekosten in verwerkt.

Stap 2 Het weekgeld word op een vaste dag op uw rekening gestort. Wanneer er voldoende saldo is kunt u naast weekgeld ook maandgeld ontvangen, ook dit word op een vaste dag gestort. Indien u weekgeld in uw budgetplan heeft staan, ontvangt u elke week op dezelfde dag uw weekgeld. Indien u maandgeld in uw budgetplan heeft staan, ontvangt u eens per maand leefgeld op een vaste datum.

Van het weekgeld dat aan uw overgemaakt ontvangt u een afschrift dit hoort wekelijks te gebeuren. Het kan zijn dat het weekgeld niet word gestort omdat het word verrekend met de openstaande schulden. Hiervan heeft u een schriftelijke bevestiging gekregen. De bewindvoerder kan u een antwoord geven waarom het geld niet is gestort. Het weekgeld kunt u aan de bewindvoerder vragen en een verzoek indienen het geld te storten. Word het niet gestort dan kunt u navraag doen bij het juridisch loket. Ook kunt u bezwaar indienen bij de bewindvoerder en daarin vermelden hoeveel weken u geen leefgeld heeft gekregen. De windvoerder is verplicht de beslagvrije voet uit te betalen

Stap 3 Waarom betaal ik bankkosten op mijn leefgeld rekening? Een leefgeldrekening is een betaalrekening speciaal voor mensen die onder bewind staan of in de schuldsanering zitten. Bij de rekening zit een pinpas, waarmee u kunt pinnen en betalen. Op deze rekening is het niet mogelijk om rood te staan. Een leefgeldrekening is geen gratis rekening. Dit is een rekening met een pinpas die u krijgt van de schuldhulpverlener om uw leefgeld te storten. Voor deze rekening worden door de bank extra kosten gerekend per maand of per kwartaal.

Waarschuwingen:

Op zowel een leefgeldrekening als een beheerrekening, kan beslag worden gelegd door de schuldeisers. Dit gebeurt vaak aan het einde van de maand wanneer u loon of uitkering word gestort. De schuldeiser weet dat er geld op uw rekening staat en int zijn openstaande rekening. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.