Leefgeld

1 Wat is het?

Leefgeld is het bedrag wat u maandelijks overhoud wanneer u een budgetplan werkblad bijhoud, het verschil tussen inkomsten en uitgaven is het bedrag wat u kunt besteden als leefgeld. Leefgeld word vaak gezien als iet uit de schuldhulpverlening, in uw administratie heeft u hier ook mee te maken. Het is belangrijk het werkblad regelmatig bij te houden voor een goed balans tussen inkomsten en uitgaven. Voor meer informatie kunt u het artikel budgetplan en huishoudgeld lezen. Leefgeld is een bedrag dat u wekelijks of maandelijks ontvangt op een leefrekening van de schuldhulpverlener voor eten, drinken, kapper, kleding, verjaardag. De telefoon, internet, sporten zijn vaste lasten en gaan de beheerrekening.

Hoe hoog het minimale leefbedrag is, ligt aan de hoogte van uw schulden en uw inkomsten, dit word samen met uw schuldhulpverlener vast gesteld. Alle extra inkomsten zoals de kinderbijslag, toeslagen en vakantiegeld schuldhulpverlening, word meegeteld als inkomsten. Op deze website vind u de bedrage die u minimaal, +/- € 30,00 tot € 90,00 per week, in een standaard situatie zou kunnen krijgen. De situatie van u kan anders zijn en waardoor het niet altijd mogelijk is om leefgeld te ontvangen. De schuldhulpverlening gaan uit van een andere benadering zo word er gekeken naar het totaal inkomen .

2 Herkennen

In de wet is geen minimum leefgeld bij schuldhulpverlening gesteld, de meeste budgetbeheerders maken gebruik van een vrij te laten bedrag. Het bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen, ook wel vrij te laten bedrag genoemd, is de belastingvrije voet van 90% + een reservetoeslag van 5%. Van het hele bedrag mag u tijdens de schuldsanering 95% houden. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd (artikel 475 lid d van het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering). Dit komt neer op een minimum norm van uw leefgeld van per persoon € 40,- en per inwonend gezinslid € 10,- per week extra.

Leefgeld is voor de gehele duur van het schuldhulpverleningstraject. Dit word door de rechter bepaald en is vaak 3 tot 5 jaar. De schuldhulpverlener brengt ieder 1/2 jaar een verslag uit aan de rechter commissaris, hierna komt er een evaluatie. Bij een verandering in uw situatie door bijvoorbeeld werk kan het zijn dat uw meer schulden kunt afbetalen en/of meer leefgeld overblijft.

3 Behandeling

Ik heb geen leefgeld klopt dit?

  • Schulden hebben voorrang op alles Bij schuldhulpverlening worden eerst de vaste lasten en schulden afgelost en hierdoor kan het zijn dat er geen leefgeld meer over is. Dat er geen leefgeld is op dit moment komt dat omdat er beslag ligt op uw loon en/of uitkering? Dat kunt u via uw schuldhulpverlener dit laten  aanpassen. Komt omdat er te weinig loon en/of uw uitkering te laag is? Dan kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen.
  • Afsluiten Doordat ze dreigen met afgesloten te worden kunt u contact opnemen met schuldhulpverlener deze kunnen voorkomen dat dit gebeurt. Zorg voor zoveel mogelijk schriftelijk bewijs van de dreigementen. Hiermee kan uw schuldhulpverlener beter de schuldeisers aanspreken en een regeling treffen.
  • Kwijtschelding Omdat u inkomsten zijn verander kunt u gebruik maken van het aanvragen van kwijtschelding. Dit geld voor water en gemeentelijke heffingen, hierdoor hoeft u bij goedkeuring deze kosten niet meer heeft.
  • Voedselbank Via maatschappelijk of via het buurtcentrum kunt een aanvraag laten doen voor een spoed aanvraag bij de voedselbank. Zo heeft u voor een gehele week de basisproducten in huis.
  • Plan aan passen Wanneer het nog langere duurt en uw schuldhulpverlener past niet uw plan aan, dan kunt u nog naar het juridisch loket en/of een advocaat in de hand nemen. De kosten van een advocaat voor het leefgeld en dreiging tot afsluiten, kunt u terugvragen bij de bijzondere bijstand. Hiervoor heeft u een bewijs van onvermogen nodig deze kunt u halen bij het juridisch loket. Neem hiervoor de gegevens van uw advocaat mee.

4 Gevolg

Op zowel een leefgeldrekening als een beheerrekening, kan beslag worden gelegd door de schuldeisers. Dit gebeurt vaak aan het einde van de maand wanneer u loon of uitkering word gestort. De schuldeiser weet dat er geld op uw rekening staat en int zijn openstaande rekening. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.

5 Plan

Stap 1 Een vrij te laten bedrag word berekend met een vtlb calculator of aan de hand van de Recofa methode kan een schuldhulpverlener het bedrag vaststellen, de methode is ontwikkeled door een werkgroep van rechters-commissarissen in faillisementen (Recofa). Met het vtlb (vrij te laten bedrag) moet u uw vaste lasten betalen, eten, kleding, verjaar- en feestdagen, vervanging van de wasmachine, enz. Hierbij zijn de kosten van de eigen bijdrage ziektekosten in verwerkt.

Stap 2 Het weekgeld word op een vaste dag op uw rekening gestort. Wanneer er voldoende saldo is kunt u naast weekgeld ook maandgeld ontvangen, ook dit word op een vaste dag gestort. Indien u weekgeld in uw budgetplan heeft staan, ontvangt u elke week op dezelfde dag uw weekgeld. Indien u maandgeld in uw budgetplan heeft staan, ontvangt u eens per maand leefgeld op een vaste datum.

Van het weekgeld dat aan uw overgemaakt ontvangt u een afschrift dit hoort wekelijks te gebeuren. Het kan zijn dat het weekgeld niet word gestort omdat het word verrekend met de openstaande schulden. Hiervan heeft u een schriftelijke bevestiging gekregen. De bewindvoerder kan u een antwoord geven waarom het geld niet is gestort. Het weekgeld kunt u aan de bewindvoerder vragen en een verzoek indienen het geld te storten. Word het niet gestort dan kunt u navraag doen bij het juridisch loket. Ook kunt u bezwaar indienen bij de bewindvoerder en daarin vermelden hoeveel weken u geen leefgeld heeft gekregen. De windvoerder is verplicht de beslagvrije voet uit te betalen

Stap 3 Waarom betaal ik bankkosten op mijn leefgeld rekening? Een leefgeldrekening is een betaalrekening speciaal voor mensen die onder bewind staan of in de schuldsanering zitten. Bij de rekening zit een pinpas, waarmee u kunt pinnen en betalen. Op deze rekening is het niet mogelijk om rood te staan. Een leefgeldrekening is geen gratis rekening. Dit is een rekening met een pinpas die u krijgt van de schuldhulpverlener om uw leefgeld te storten. Voor deze rekening worden door de bank extra kosten gerekend per maand of per kwartaal.

Niet gestort

Stap 1 Is het een feestdag? Op erkende feestdagen zijn banken gesloten en word er geen geld gestort. Als een feestdag op een doordeweekse dag valt, (hemelvaartsdag (donderdag), tweede paasdag (maandag) en tweede pinksterdag (maandag), de kerstdagen, koninginnedag, oudjaarsdag en nieuwjaarsdag), dan wordt er geen geld overgemaakt. Om deze dagen niet in de problemen te komen kunt u hiervoor, minimaal 1 week van te voren, een verzoek indienen om het weekgeld eenmalig eerder te storten op uw rekening.

Stap 2 Heeft u extra rekeningen ontvangen? Heeft u extra rekeningen gekregen zoals bijvoorbeeld de servicekosten en/of jaarafrekening, dan gaan deze rekeningen voor op uw leefgeld. Hierdoor kan het zijn dat er minder of geen leefgeld word gestort.

Stap 3 Is er een administratief probleem? het kan zijn dat er een probleem is bij de verwerking van uw leefgeld in de administratie van uw schuldhulpverlener. Neem contact op met u schuldhulpverlener om te vragen wanneer het leefgeld word gestort en om een eventuele spoedbetaling.

Stap 4 Is er onvoldoende saldo beschikbaar? Op uw beheerrekening staat onvoldoende saldo om uw weekgeld over te maken. Van deze rekening worden uw vaste lasten betaald en uw leefgeld word op deze rekening gestort. Dit kan komen omdat uw uitkering of inkomsten nog niet binnen zijn, hierdoor heeft is de betaling van uw week geld nog niet gedaan. In de regel gaan schulden en vaste lasten voor leefgeld. Zorg ervoor dat u altijd een klein bedrag in huis heeft om deze dagen door te komen.

Stap 5 Neem contact op met uw schuldhulpverlener en vraag na waarom er geen leefgeld is gestort.

Geplaatst in L