Kwijtschelding

Niet iedereen komt in aanmerking om kwijtschelding van heffingen/belasting aan te vragen. Hiervoor dient u aan bepaalde voorwaarden voldoen die de rijksoverheid vaststelt. Per gemeente is dit verschillende, informeer daarom bij uw gemeente wat de voorwaarden zijn. Alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen en op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen bij gemeente en/of belastingdienst. Zij bepalen of de het in aanvraag word genomen en of uw recht heeft op een toekenning.

Om uw toekenning te toetsten word er gekeken naar uw inkomen en de uitgaven waar kwijtschelding voor word aangevraagd. Kunt u aanvragen voor gemeentelijke belastingen zoals bijvoorbeeld waterschapsbelasting, de afvalstoffenheffing. Op de achterkant van uw aanslag kunt u lezen hoe u deze kunt aanvragen.

De voorwaarden voor kwijtschelding is per gemeente verschillend, hieronder vind u de algemene die worden kwijtgescholden. afvalstoffenheffing; onroerende-zaakbelasting; onroerenderuimtebelasting; watersysteemheffing ingezetenen; verontreinigingsheffing zuiveringsheffing. Heeft u een rekening gehad van gemeente of belastingdienst? Dan kunt u een kwijtschelding aanvragen tot 3 maanden na ontvangst. Word het al nog goedgekeurd dan word het geld op uw rekening gestort.

Als het vermogen niet voldoende is om de belasting te betalen, rekent de gemeente de betalingscapaciteit uit. Dat is uw inkomen, verminderd met bepaalde uitgaven die in de hiervoor bedoelde landelijke regeling zijn aangegeven. 80% van die betalingscapaciteit moet u gebruiken om de belasting te voldoen. In de Participatiewet is vastgesteld dat huishoudens worden ingedeeld in verschillende inkomenscategorieën die te maken hebben met de leefsituatie, toeslagen verlagingen. Voor huishouden onder de 65 jaar geld een minimum en een maximum bedrag. Elk 1/2 jaar word het bedrag aangepast.

De uitgaven waarmee rekening moet worden gehouden zijn: de rekenhuur of de maandelijkse hypotheek; premie zorgverzekering; Kosten kinderopvang; Maandelijkse aflossing van belastingschulden. In de wet is vastgelegd dat bij een aanvraag kwijtschelding geen rekening gehouden mag worden met de wettelijke schuldsanering (WSNP) of schuldbemiddeling. Dit betekent dat bij de berekening van uw betalingscapaciteit rekening wordt gehouden met uw volledig netto-besteedbaar maandelijks inkomen. Er wordt geen rekening gehouden met beslaglegging op uw inkomen of de mogelijkheid dat u leefgeld ontvangt.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor kwijtschelding?

  • Als het u is aan te rekenen dat u de belastingen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld als u geen gebruik heeft gemaakt van bestaande voorzieningen, zoals het aanvragen van aanvulling tot het minimuminkomen, huurtoeslag, zorgtoeslag.
  • Als u sterk wisselende inkomsten heeft of als er een (gunstige) wijziging in uw financiële omstandigheden kan worden verwacht.
  • Als u van de Rijksbelastingdienst een teruggave heeft ontvangen of binnen een jaar verwacht, die u niet gebruikt voor betaling van andere (gemeentelijke) belastingen. De maandelijkse heffingskortingen vallen niet onder deze teruggaaf.
  • Als u zonder noodzaak (uitoefening van beroep of een medische noodzaak) een auto of motorfiets heeft aangeschaft, in of na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Kan ik een automatische kwijtschelding aanvragen? Normaal gesproken moet u elk jaar opnieuw kwijtschelding aanvragen. Alleen als u nog aanslagen uit vorige jaren niet (helemaal) hebt betaald, kunt u voor meer jaren tegelijk kwijtschelding aanvragen. Het is mogelijk van de gemeentelijke belastingen automatische kwijtschelding aan te vragen. Bij de meeste gemeente hoeft u maar 1x het formulier in te vullen en daarna loopt het automatisch door. Deze belasting hoeft u dan niet te betalen tot uw inkomen veranderd.

Meer informatie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.