Kwijtschelding

Niet iedereen komt in aanmerking om kwijtschelding van heffingen/belasting aan te vragen. Hiervoor dient u aan bepaalde voorwaarden voldoen die de rijksoverheid vaststelt. Per gemeente is dit verschillende, informeer daarom bij uw gemeente wat de voorwaarden zijn. Alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen en op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen bij gemeente en/of belastingdienst. Zij bepalen of de het in aanvraag word genomen en of uw recht heeft op een toekenning.

Om uw toekenning te toetsten word er gekeken naar uw inkomen en de uitgaven waar kwijtschelding voor word aangevraagd. Kunt u aanvragen voor gemeentelijke belastingen zoals bijvoorbeeld waterschapsbelasting, de afvalstoffenheffing. Op de achterkant van uw aanslag kunt u lezen hoe u deze kunt aanvragen.

De voorwaarden voor kwijtschelding is per gemeente verschillend, hieronder vind u de algemene die worden kwijtgescholden. afvalstoffenheffing; onroerende-zaakbelasting; onroerenderuimtebelasting; watersysteemheffing ingezetenen; verontreinigingsheffing zuiveringsheffing. Heeft u een rekening gehad van gemeente of belastingdienst? Dan kunt u een kwijtschelding aanvragen tot 3 maanden na ontvangst. Word het al nog goedgekeurd dan word het geld op uw rekening gestort.

Als het vermogen niet voldoende is om de belasting te betalen, rekent de gemeente de betalingscapaciteit uit. Dat is uw inkomen, verminderd met bepaalde uitgaven die in de hiervoor bedoelde landelijke regeling zijn aangegeven. 80% van die betalingscapaciteit moet u gebruiken om de belasting te voldoen. In de Participatiewet is vastgesteld dat huishoudens worden ingedeeld in verschillende inkomenscategorieën die te maken hebben met de leefsituatie, toeslagen verlagingen. Voor huishouden onder de 65 jaar geld een minimum en een maximum bedrag. Elk 1/2 jaar word het bedrag aangepast.

De uitgaven waarmee rekening moet worden gehouden zijn: de rekenhuur of de maandelijkse hypotheek; premie zorgverzekering; Kosten kinderopvang; Maandelijkse aflossing van belastingschulden. In de wet is vastgelegd dat bij een aanvraag kwijtschelding geen rekening gehouden mag worden met de wettelijke schuldsanering (WSNP) of schuldbemiddeling. Dit betekent dat bij de berekening van uw betalingscapaciteit rekening wordt gehouden met uw volledig netto-besteedbaar maandelijks inkomen. Er wordt geen rekening gehouden met beslaglegging op uw inkomen of de mogelijkheid dat u leefgeld ontvangt.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor kwijtschelding?

  • Als het u is aan te rekenen dat u de belastingen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld als u geen gebruik heeft gemaakt van bestaande voorzieningen, zoals het aanvragen van aanvulling tot het minimuminkomen, huurtoeslag, zorgtoeslag.
  • Als u sterk wisselende inkomsten heeft of als er een (gunstige) wijziging in uw financiële omstandigheden kan worden verwacht.
  • Als u van de Rijksbelastingdienst een teruggave heeft ontvangen of binnen een jaar verwacht, die u niet gebruikt voor betaling van andere (gemeentelijke) belastingen. De maandelijkse heffingskortingen vallen niet onder deze teruggaaf.
  • Als u zonder noodzaak (uitoefening van beroep of een medische noodzaak) een auto of motorfiets heeft aangeschaft, in of na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Kan ik een automatische kwijtschelding aanvragen? Normaal gesproken moet u elk jaar opnieuw kwijtschelding aanvragen. Alleen als u nog aanslagen uit vorige jaren niet (helemaal) hebt betaald, kunt u voor meer jaren tegelijk kwijtschelding aanvragen. Het is mogelijk van de gemeentelijke belastingen automatische kwijtschelding aan te vragen. Bij de meeste gemeente hoeft u maar 1x het formulier in te vullen en daarna loopt het automatisch door. Deze belasting hoeft u dan niet te betalen tot uw inkomen veranderd.

Meer informatie

👤

E-budgetvoorlichting
Boekhouder bij Soebar.nl
Budgetvoorlichting bied online hulp, zodat u altijd makkelijk uw vragen kunt stellen anoniem of met naam. Hierdoor is het laagdrempelig en ook in de avond bereikbaar. Met de informatie over schulden, inkomen, plannen maken, proberen we de taboe te doorbreken en het bespreekbaar te maken dat er altijd mogelijkheden zijn bij schulden als u erop tijd aanpakt.

Budgetvoorlichting is ervoor iedereen die vragen heeft over financiële zaken en schulden. Preventie staat bij ons hoog in het vaandel. Schulden is beter te voorkomen dan te genezen

🎖

De knop is er voor de lezers van de site en geven een beeld van welke informatie gezocht en goed bevonden word op de website. De knop is om de schrijver te bedanken voor het plaatsen van het artikel, omdat u het een goed artikel vond of het graag wilt delen met de mede lezers van de website. Het is de waardering voor een artikel, bijvoorbeeld voor het plaatsen van het artikel of om het artikel te schrijven voor de website. Voor de schrijver is het fijn om te weten dat het artikel goed is en nieuwe informatie bevat. Door een bedankje op het artikel weet de schrijver dat het artikel iemand heeft geholpen of dat de informatie goed en duidelijk is.

Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en als het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar word geschreven zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.

@ggz

👥

Het doel van de website is de taboe van schulden problematiek en van psychische problematiek verkleinen en samen te zoeken naar een oplossing voor de problematiek. Personen, naasten en behandelaar zoveel mogelijk te informeren over de psychische problematiek en het bevorderen van de signalen te verminderen. Het voorkomen en oplossingsgericht werken aan schulden en budgetvoorlichting. Het stimuleren en bevorderen van de financiële zelfstandigheid, van een goede financiële gezondheid, van gezond omgaan met geld, van zelf het overzicht te hebben en de grip te houden over uw financiële zaken en uw administratie.Artikelen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Thema's: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Soebar.nl is een kenniscentrum en schrijft artikelen met adviezen en tips als informatief en educatief. De artikelen geven voorbeelden van diagnose, het herkennen en hoe u ermee om kunt gaan. De artikelen zijn geen vervanging voor een huisarts of hulpverlener.

©

Er rust copyright op de teksten, foto’s en andere afbeeldingen van de Soebar.nl ™ op deze website. De © Copyright is geldig voor de gehele website van soebar.nl™, vanaf 2009 tot 2018. Alle rechten zijn voorbehouden aan deze website. De website is beschermd tegen kopiëren. Voor de teksten geld dat er geen teksten mogen worden gebruikt en worden geplaatst op andere websites, ook niet met bron vermelding.

Alle artikelen, blogs, links, afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Soebar.nl ™ geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming. Foto’s en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken.