klacht energieleverancier.

Ik heb een klacht over mijn energieleverancier. Waar kan ik hiermee terecht?

Er kunnen veel verschillende redenen zijn waarom u een klacht wilt indien bij uw energieleverancier, bijvoorbeeld over de energierekening, over meterstanden of een wisseling van energieleverancier. Probeer er in eerste instantie met uw energieleverancier uit te komen. De klacht word niet telefonisch in behandeling genomen, uw kunt wel bellen over de voorwaarden en voor meer informatie over de klachtenprocedure. Leg uw klacht zo duidelijk mogelijk uit misschien heeft uw leverancier een directe oplossing.

Wat moet er minimaal in uw schriftelijk verzoek staan?

De klacht moet u schriftelijk doorgeven aan uw leverancier. In de algemene voorwaarden kunt u lezen hoe en waar u een klacht kunt indienen en binnen welke termijn. Maak altijd een kopie van uw klacht en bewaar deze goed. Geef in uw klacht duidelijk aan waarom u bezwaar maakt en wanneer u een reactie van het energiebedrijf wilt.

In de voorbeeldbrief hieronder hoort uiteraard nog de naam, adres woonplaats, postcode en woonplaats, telefoonnummer van uw en uw leverancier/ Daarna het onderwerp van de brief met een duidelijke omschrijving van uw klacht.

Onderwerp: Klacht over [onderwerp klacht]

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief wil ik mijn klacht aan u kenbaar maken. [korte omschrijving klacht].

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om binnen [ bijvoorbeeld 6 weken] op mijn klacht te reageren. Uw reactie zie ik graag per [e-mail/brief] tegemoet.

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie / rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Hoelang mag het maximaal duren voor ik een reactie krijg? Binnen 4 weken hoort u reactie op uw klacht te hebben gekregen.

Volgt daarop een niet voldoende antwoord? Dan kan u terecht bij

De geschillencommissie Energie en Water in Den Haag, voor de hulp betaald u een kleine bijdrage, die u naar winst weer terug krijgt. Stuurt u uw klacht in een brief naar de Geschillencommissie.Een klacht kan u pas indienen naar 4 weken als u geen reactie heeft gekregen op uw klacht bij de leverancier. Daarnaast kunt u een bezwaar maken tegen het besluit van de commissie door een brief te sturen naar raad van bestuur.

Geschillencommissie Energie

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(T) 070 – 310 53 10
(F) 070 – 365 88 14

Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Postbus 16326
2500 BH ’s-Gravenhage

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB)
Prins Clauslaan 60
Postbus 20021
2500 EA ‘s-Gravenhage
Tel: 070-381 3910

Nederlandse Mededingingsautoriteit
t.a.v. Klachtenfunctionaris NMa/Energiekamer
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG

Mocht u er niet uit komen dan kunt u altijd naar de rechter of contact leggen met het ACM of juridisch loket.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.