kindgebonden budget

Wat is kindgebonden budget?

Dit is een tegemoetkoming van de belastingdienst om ouders te ondersteunen in de kosten voor kinderen tot 18 jaar.

Hoe hoog is de kindergebonden budget?

De toeslag krijgt u naast de kinderbijslag en is het bedrag inkomensafhankelijk. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag van de kinderbijslag staat los van het bedrag dat u ontvangt van het kindgebonden budget. Het is wel afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. Het kindgebonden budget ontvangt u vanaf de maand ná de geboortedatum van uw kind.

Let op: Is uw kind kinderbijslag gestopt, maar is uw kind nog leerplichtig, dan kunt u  toch kindgebonden budget aanvragen.

Voorwaarden

  • Een voorwaarden is dat u kinderbijslag ontvangt.
  • Het gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan 19463 euro.
  • 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent. Of als u een pleegkind hebt.

Hoe vraag ik de toeslag aan?

Wanneer u in aanmerking komt voor deze toeslag dan hoeft u niks te doen. De Sociale Verzekeringsbank vraagt het  kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst. Binnen 8 weken ontvangt u de beslissing. De belastingdienst neem zelf contact met u op.

Niks gehoord? Dan kunt het kindgebonden budget aanvragen op toeslagen.nl