Kan je door emotionele trauma onder de maat presteren op school?

1 Wat is het?

Door de emoties en de gedachten achter het trauma kan het zijn dat schoolprestaties minder worden. Het hoofd is meer bezig met het trauma en de vele gedachten dan dat u zich kan concentreren op school.

2 Herkennen

Bij een trauma is geen dag hetzelfde, de ene dag gaat het goed en kunt een examen maken, de andere dag heeft u veel last van het trauma of van de gedachten en nemen deze meer de overhand waardoor het lijkt of u een black-out heeft.

Ook vele stress kan hiervan een oorzaak zijn, waardoor u zich meer onrustig voelt of zware emotie buien krijgt. Doordat het trauma veel bij u los maakt, kan het zijn dat u minder makkelijk kan leren en de stof kunt oppakken. Het hoofd lijkt vol en neemt de stof moeilijker op. De gedachten blokkeren de leervermogen, waardoor de leerstof moeilijker word opgeslagen of niet word opgeslagen.

3 Behandeling

Trauma’s die niet zijn behandeld en niet worden besproken kropt u op wat zeer nadelig is voor de lange termijn en voor uw gezondheid. Voor meer rust en een betere balans te vinden in het omgaan met het trauma is het belangrijk deze te bespreken en te behandelen. Na de behandeling zullen deze schoolprestaties weer langzaam verbeteren.

Om het trauma te verminderen kunt u EMDR volgen, voor de emoties en het examen kunt u een cursus faalangst volgen.

4 Gevolg

  • tijdens het examen last krijgen van het trauma en de bijbehorende emoties door bijvoorbeeld het lezen van een tekst of door een bepaalde geur.
  • van het emotioneel trauma kunt u faalangst krijgen.

5 Plan

  1. Zoek hulp voor het verwerken van het trauma bij de huisarts die u kan doorverwijzen naar een psycholoog. Vraag naasten u te ondersteunen met uw vragen bij de arts en vraag ze mee naar het gesprek.
  2. Volgen een cursus om emoties te verwerken en te verbeteren, zoals faalangsttraining.
  3. Ga op de sport waar u veel energie in kwijt kunt, zoals vechtsport, tennis, hockey.
  4. Welke emoties spelen het vaakst op en hoeveel last heeft u hiervan? Houd een dagboek bij met de schema’s zodat u een duidelijker beeld krijg van de emoties en de reden er achter. Neem uw bevindingen mee naar de huisarts.
  5. Wat kunt u zelf doen om deze emoties en het trauma minder aanwezig te laten zijn? Wat helpt u om zich meer te ontspannen en u beter te concentreren op school? Bedenk een activiteitenplan wat u kunt doen als de emoties te hoog oplopen, probeer dit plan steeds eerder toe te passen, zodat u steeds eerder de emoties kan stoppen.
  6. Vraag uitstel van de examens en/of toetsen en maak het bespreekbaar met uw mentor. Leg de situatie uit en vraag advies.
  7. Wees er zeker van dat u het examen kent, laat u overhoren, maak oude examens, wees u verzekerd dat u het weet. Vertrouw op uw eigen kunnen. Succes 🙂