jeugdcultuurfonds

index1545Vele gezinnen in Nederland leven in armoede, voor deze kinderen is het niet mogelijk om hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Het jeugdcultuur fond wilt deze kinderen een kans geven en de financiële drempels weg halen.

Financiële drempels

Door de drempel komen kinderen in achterstandsposities zodat ze de kans krijgen om actief aan kunstbeoefening te doen. Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit deze gezinnen met een financiële bijdrage zodat ook zij kunnen dansen, muziek maken, aan toneel kunnen doen of welke kunst dan ook kunnen beoefenen. Daardoor stimuleert het fonds de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van het kind.

Kunst en het effect op het kind

Door bezig te zijn met kunst,

  • krijgt u kind meer zelfvertrouwen,
  • wordt het concentratievermogen vergroot
  • worden de sociale vaardigheden vergoot
  • groeit het zelfbewustzijn. Kinderen krijgen meer oog kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen

Voor kinderen in een achterstandspositie zijn deze effecten erg belangrijk. Daarom wil het Jeugdcultuurfonds dat ook deze kinderen de gelegenheid krijgen om actief aan kunst te doen.

Hoe kan ik het jeugdsportfonds aanvragen?

Deze tegemoetkoming moet woorden aangevraagd door een intermediair, zoals een leraar, de huisarts, of iemand uit de jeugdhulpverlening of gezondheidszorg. Ook bij de gemeente kunt u deze tegemoetkoming aanvragen.

Voor meer informatie kijk op de website van https://www.jeugdcultuurfonds.nl/