Is ptss een paniekstoornis ?

Wat is het?

Het zijn 2 verschillende diagnoses die veel met elkaar te maken hebben. Beide horen bij de groep angst. Beide kunnen apart worden gesteld een combinatie komt zelden voor dan is het een PTSS.

Er is sprake van een paniekstoornis als bij iemand terugkerende aanvallen van hevige angst en paniek optreden.Vaak is dit per week en soms enkele keren op een dag.

Er is sprake van een PTSS als een trauma heeft opgelopen en hier minimaal 6 maanden last van heeft met herbelevingen. Bij PTSS is een persoon voortdurend angstig en het gevoel dat er elk moment weer wat ernstigs kan gebeuren. Bij hypochondrisch komt dit ook voor maar de persoon denkt de hele tijd dat het allerergste aan de hand is.

Is ptss een paniekstoornis ?

Ptss staat bekend als een angststoornis, In de naam staat aangeven stress stoornis. Een paniekstoornis kan een onderdeel zijn van een PTSS. Veel personen met een PTSS hebben last van paniek, angst en/of stress. Bij sommige personen die veel paniek ervaren kan dit uitgroeien tot een paniekstoornis.

Aan de hand van hoeveel paniek een persoon heeft en hoe vaak dit voorkomt dat er worden vastgesteld dat u een paniekstoornis heeft. Niet iedere persoon met PTSS heeft even veel last van paniek, angst of stress. Omdat deze 3 signalen alle bij een PTSS horen kunnen op alle 3 de signalen een “extra” stoornis ontstaan.

2 herkennen

 1. Signalen paniekstoornis: hartkloppingen, controle verliezen, koude rillingen, duizelig, onwerkelijk gevoel, misselijkheid, druk op de borst en een gevoel van ademnood.
 2. Paniek of angst aanvallen kunnen tot een 1/2 uur duren, meestal neemt het daarna in hevigheid af.
 3. Angstaanvallen horen bij een paniekstoornis. Vaak begint het met angst wat paniek word.
 4. Aanvallen beginnen meestal zomaar op eens en komen vaak erg onverwacht en komen regelmatig terug .
 5. Personen met een paniekstoornis proberen er alles aan te doen om een nieuwe aanval te voorkomen, hierdoor worden vaak plekken vermeden
 6. Bij een PTSS komt de angst door trauma en herbeleving, bij paniek kan voorkomen door andere dingen zoals paniek door een situatie waar iemand zich niet fijn voelt. Bij een paniek aanval komt de angst in eens opzetten 0-100 in 1 sec. Een aanval komt altijd onverwachts. Dit gevoel kan kort zijn of enkele uren duren. Bij een PTSS hebben vaak de gehele dag het gevoel van angst of paniek en zijn daarom extra alert op de omgeving.
 7. Van een PTSS trauma kunt u veel angst ervaren van het trauma en een angst/paniek stoornis ontwikkelen. Dit gebeurt meestal naar het horen van onverwachte geluiden of harde geluiden. Hierdoor krijgt de persoon stress aanvallen of last van paniekaanvallen. Bij een paniek aanval komt het vaak door een trigger of de situatie waar de persoon zich in bevindt. Van regelmatige paniekaanvallen kunt u een trauma oplopen en hierdoor een PTSS.
 8. Wat merkt u tijdens een paniekaanval?  Veel stress, vol hoofd, pijnklachten? Hoe zou u een aanval van uzelf omschrijven en uitleggen aan iemand anders? De signalen zijn beide onrust, stress, slaapproblematiek en verminderde eetlust, hoofdpijnklachten of lichamelijke problematiek. Neemt een signalen overzicht van de paniekstoornis en vergelijk deze met de signalen van uw zelf, hoe meer overeenkomsten hoe groter de kans dat u een paniekstoornis heeft, dit geldt ook voor andere diagnoses.

3 behandeling

 • De behandeling van PTSS is vaak EMDR. Voor een paniekstoornis kunt u bij de GGZ leren omgaan met te paniek. Voor beide geld dat het niet valt te genezen en het een kwestie is van het leren omgaan met de signalen.
 • Een paniekstoornis kan alleen worden vastgesteld als diagnose door een psycholoog of psychiater.
 • Een paniekstoornis word behandeld door cognitieve gedragstherapie of gedragstherapie al dan niet in combinatie met medicatie.

4 gevolgen

 1. Het lichaam reageert op angst door bijvoorbeeld hartkloppingen, misselijkheid en duizeligheid. Dit verergerd de angst. Bij een PTSS reageert het lichaam door bijvoorbeeld hoofdpijn of hartklachten. Deze vicieuze cirkel kan zich ontwikkelen tot een volledige aanval van angst, paniek en/of stress.
 2. Bij paniekaanvallen hebben personen de angst om de controle over zichzelf te verliezen of ‘gek’ te worden. Bij een PTSS hebben personen door de herbelevingen veel angst, paniek en stress in combinatie en kunnen hierdoor de controle tijdelijk verliezen.
 3. Om prikkels te vermijden, vermijden vaak plekken of plaatsen dit geld voor beide diagnoses. Probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen en te zien als een uitdaging om met de situatie om te gaan.
 4. Bij een paniekstoornis kunnen personen plekken gaan vermijden omdat ze niet de bui van paniek willen ervaren. Dit zijn vaak plekken waar het druk is zoals supermarkt of festival.
 5. Paniekstoornissen hebben invloed op uw dagelijks leven en uw functioneren

Plan

 1. Wat kan u helpen de aanval te verminderen en /of te stoppen?  Maak een overzicht met punten zoals afleiding met het afleidingsschema of stress of angst. Maak een stappenplan dat u verder kan helpen.
 2. Wat levert extra paniek of stress op? Bepaalde plaatsen of personen? Situatie’s of drukte? Schrijf de punten duidelijk op in het dagboek en houd de schema ‘s bij om een duidelijk overzicht te krijgen van de ernst van de problematiek. Hoe kunt u de punten aanpakken zodat het minder angstig is? wat is hiervoor nodig? Wat zouden naasten hierin kunnen betekenen?
 3. Probeer u minder bezorgd te voelen en minder zorgen te maken over nieuwe aanvallen. Door er regelmatig aan te denken komen ze vaak ook vaker op. Zoek een andere manier om met deze gedachten om te gaan door het opschrijven of eruit sporten of om te zetten naar positievere gedachten.
 4. Voorkom zoveel mogelijk het vermijden van plaatsen lees het artikel vermijden hierover voor meer informatie en tips.
 5. Door dagelijks ontspanningsoefeningen, yoga of ademhalingsoefeningen te doen kunt u de klachten van angst stress of paniek verminderen
 6. Zoek hulp bij lotgenoten of GGZ die u kunnen helpen in het proces en het onder controle krijgen van de paniek en trauma
 7. Begin met een cursus zelfvertrouwen of kies een sport waarin u u zich kunt uitleven.

6 naasten

 1. Omgaan met een paniekstoornis is voor naasten vaak lastig en zwaar. De paniek is vaak onverwacht en hierdoor kunnen naasten ervan schrikken en even niet weten wat ze kunnen doen. Dit geld ook stress of angst aanvallen van een PTSS. Het is belangrijk om een crisisnoodplan te maken en deze te bespreken met  de naasten. Zo weet de naasten wat zij kan doen en hoe ze u het beste kunnen helpen. Deze kunt u oefenen met toepassen bij minder hevige aanvallen.
 2. Schrijf met de naasten de signalen op die bij paniek aanwezig zijn en op welke momenten dit vaak voorkomt. Door dit samen te doen, is er voor beide een duidelijk beeld en hierdoor kan de naasten u beter ondersteunen en begrijpen.
 3. Door praten kan een paniekaanval of trauma worden verwerkt, vaak word er door de persoon regelmatig over gesproken, dit is alleen omdat de situatie nog niet is verwerkt en de persoon de situatie niet kan loslaten.
 4. Neem niet te veel zaken over van de persoon, ga niet meer in het gedrag van vermijden. Hierdoor houd u de problematiek van de paniekstoornis in stand.
 5. Let goed op u zelf en geef aan als het te veel word voordat u beide problematiek heeft.
 6. kritiek > discussie > ruzie > verwijten > relatie breuk