Huurtoeslag

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de belastingdienst ter ondersteuning van de huurkosten. De huurtoeslag kunt u aanvragen als uw huur in verhouding tot uw inkomen hoog is. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particulier.

Wie komt er in aanmerking voor huurtoeslag?

Voor de toeslag geldt dat uw huur niet hoger mag zijn dan 700 euro per maand, daarnaast heeft u een laag tot midden inkomen. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd, uw vermogen en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Bij de belastingdienst word er van de kale huur van uw woning uitgegaan. De kale huurprijs is de vergoeding die de huurder betaalt voor enkel en alleen het gebruik van de woning. In dit bedrag zitten vaak nog geen servicekosten, zoals kosten voor de lift, verlichting, schoonmaakkosten, huismeester en gemeenschappelijke ruimten. De kale huur samen met de servicekosten is de totale rekenhuur.

De hoogte van uw toeslag hangt onder andere af van uw jaarinkomen. Bij toeslagen noemen we dit het ‘toetsingsinkomen’. Als uw jaarinkomen hoger is dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag. Het toetsingsinkomen mag niet hoger zijn dan € 29.800 per jaar, deze is niet leeftijdsafhankelijk. Het toetsingsinkomen van u zijn € 264,40 (basisbeurs mbo) + € 1000 is € 1264,40 x 12 maanden is € 15172,80 per jaar hier komt dan de inkomstenafhankelijke bijdrage.

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.
 • een bankrekening waar de toeslag op gestort kan worden.

Hiervoor worden aparte voorwaarden aan verbonden zie de website van de belastingdienst voor meer informatie. In enkele bijzondere situaties kunt u ook huurtoeslag krijgen of meer dan normaal. Bijvoorbeeld als iemand in uw huishouden gehandicapt is. Heeft u op 1 januari te veel vermogen? Dan moet u de toeslag voor het hele jaar stopzetten met Mijn toeslagen. Anders moet u de toeslag later terugbetalen.

Zo begint u

 1. De huurtoeslag kunt u doen via de website van de belastingdienst met uw digid. Heeft u liever een papieren versie dan kunt u deze opvragen via de belastingtelefoon. Het duurt ongeveer 8 weken om uw aanvraag te verwerken. De toeslag hoeft u maar 1 keer aan te vragen. Daarna krijgt u de huurtoeslag ieder jaar vanzelf.
 2. Kan ik de huurtoeslag eerdere jaren terugvragen? Ja, dat kan, maar dan moet u voor 1 september een aanvraag doen. Dan krijgt u het gehele jaarbedrag over vorig jaar in één keer uitbetaald. Een tegemoetkoming van de huurtoeslag kan tot 4 jaar terug. De voorwaarden voor een jaar kan anders zijn dan het huidige jaar lees op de website van de belasting de voorwaarden geldende voor het jaar van terugvraag goed door. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Voor het aanvragen en wijzigen van de huurtoeslag belastingdienst huurtoeslag
 3. Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van uw huishouden en die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders die bij u woont. Een medebewoner telt alleen voor de huurtoeslag mee.
 4. Bij het berekenen van de huurtoeslag tellen ook het inkomen van medebewoners mee. Zijn uw kinderen jonger dan 23 jaar, dan word het inkomen onder de € 4749,- niet meegeteld bij het berekenen van de huurtoeslag. Dit word een vrijstelling genoemd, ook de studiefinanciering telt niet mee met het inkomen.
 5. Gevolgen huurverhoging voor huurtoeslag Door de jaarlijkse huurverhoging kan het zijn dat uw huur te hoog is voor het ontvangen van een huurtoeslag. Als uw huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Geef de nieuwe huurprijs binnen 4 weken aan de Belastingdienst door via Mijn toeslagen.
 6. Het gezamelijk inkomen: huurtoeslag en studiefinanciering Ik wil samen met een vriendin een huis huren van niet meer dan € 500 exclusief g/w/l (waarschijnlijk wordt het rond de 450euro), we hebben allebei studiefinanciering (ik krijg ook inkomensafhankelijke bijdrage) en zij krijgt haar studiefinanciering tot aan € 1000 bijgevuld door haar vader.

ilona

ilona

Boekhouder ilona is een gediplomeerd boekhouder sinds 2011. Op deze website blogt ze over hoe u de financiën op orde kunt brengen en houden. Een overzichtelijke administratie is onmisbaar voor het opbouwen van een financieel gezond leven. De ervaringen en kennis worden gedeeld aan de hand blog artikelen. Daarnaast staat soebar.nl voor schuldpreventie. De doelgroep van de website is gericht op gezinnen met een minimum inkomen.