Huurtoeslag

1 Wat is het?

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de belastingdienst ter ondersteuning van de huurkosten. De huurtoeslag kunt u aanvragen als uw huur in verhouding tot uw inkomen hoog is. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particulier.

Voor de toeslag geldt dat uw huur niet hoger mag zijn dan 700 euro per maand, daarnaast heeft u een laag tot midden inkomen. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd, uw vermogen en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Bij de belastingdienst word er van de kale huur van uw woning uitgegaan. De kale huurprijs is de vergoeding die de huurder betaalt voor enkel en alleen het gebruik van de woning. In dit bedrag zitten vaak nog geen servicekosten, zoals kosten voor de lift, verlichting, schoonmaakkosten, huismeester en gemeenschappelijke ruimten. De kale huur samen met de servicekosten is de totale rekenhuur.

2 Herkennen

Het zo makkelijk zijn als u een formulier invult en per 1 december kan laten in gaan. Bij de belastingdienst is dat niet mogelijk omdat u niet woonachtig bent op het adres. Dan zou u een huurtoeslag aanvragen op een adres waar u niet woont en nog geen huur voor aanvraagt. Dan zou het mogelijk zijn voor meerdere huizen huurtoeslag aan te vragen.

De huurtoeslag kunt u aanvragen als u bent ingeschreven bij de gemeente op het adres waar u huurtoeslag voor gaat ontvangen en u de sleutel heeft van uw huis. De toeslag kunt u niet van te voren aanvragen, voor een huis dat u nog niet heeft. De eerste maand huur van uw nieuwe woning is zonder huurtoeslag.

3 Behandeling

 • Houd alles wat hiermee te maken heeft goed bij bewaar alles in een aparte map en zorg dat u voldoende bewijzen heeft.

Wie komt er in aanmerking voor huurtoeslag?

De hoogte van uw toeslag hangt onder andere af van uw jaarinkomen. Bij toeslagen noemen we dit het ‘toetsingsinkomen’. Als uw jaarinkomen hoger is dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag. Het toetsingsinkomen mag niet hoger zijn dan € 29.800 per jaar, deze is niet leeftijdsafhankelijk. Het toetsingsinkomen van u zijn € 264,40 (basisbeurs mbo) + € 1000 is € 1264,40 x 12 maanden is € 15172,80 per jaar hier komt dan de inkomstenafhankelijke bijdrage.

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.
 • een bankrekening waar de toeslag op gestort kan worden.

Hiervoor worden aparte voorwaarden aan verbonden zie de website van de belastingdienst voor meer informatie. In enkele bijzondere situaties kunt u ook huurtoeslag krijgen of meer dan normaal. Bijvoorbeeld als iemand in uw huishouden gehandicapt is. Heeft u op 1 januari te veel vermogen? Dan moet u de toeslag voor het hele jaar stopzetten met Mijn toeslagen. Anders moet u de toeslag later terugbetalen.

Huurtoeslag samenwonen

Op dit moment bent u ingeschreven op het adres van uw vriendin. Hierdoor is uw vriendin verplicht aan de uitkeringsinstantie en belastingdienst door te geven dat uw situatie wijzigt. Dit kan gevolgen hebben voor de uitkering en de toeslagen. Iedereen die op het adres staat ingeschreven is bij de gemeente een partner en verantwoordelijke voor inkomsten en schulden. Voor de belastingdienst woont u al enige tijd samen.

Het maximum inkomen partners voor de huurtoeslag is € 30.000 (2019 waarschijnlijk € 30.400). Door uw inkomen zit u boven de grens van toeslagen waardoor deze worden stop gezet. Voor de uitkering word er gekeken naar het gezamenlijk inkomen, deze is hoger dan de bijstandsnorm, waardoor u geen recht meer heeft op een uitkering en alleen moet leven van uw inkomsten.

De uitkering en de toeslagen worden per augustus stop gezet. Hierdoor moet u vanaf dit moment tot augustus terugbetalen omdat u geen recht had op de huurtoeslag, zorgtoeslag en uitkering.

4 Gevolg

De huurtoeslag kan worden stopgezet en worden teruggevorderd als gegevens niet kloppen en/of niet worden doorgeven. Geef alles wijzigen op tijd door om een grote schuld te voorkomen.

Gevolgen huurverhoging voor huurtoeslag

Door de jaarlijkse huurverhoging kan het zijn dat uw huur te hoog is voor het ontvangen van een huurtoeslag. Als uw huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Geef de nieuwe huurprijs binnen 4 weken aan de Belastingdienst door via Mijn toeslagen.

5 Plan

 1. De huurtoeslag kunt u doen via de website van de belastingdienst met uw digid. Heeft u liever een papieren versie dan kunt u deze opvragen via de belastingtelefoon. Het duurt ongeveer 8 weken om uw aanvraag te verwerken. De toeslag hoeft u maar 1 keer aan te vragen. Daarna krijgt u de huurtoeslag ieder jaar vanzelf. Schrijf de datums op in uw agenda. Het belangrijk dit op deze dagen te doen anders mist u een maand huurtoeslag.
 2. Kan ik de huurtoeslag eerdere jaren terugvragen? Ja, dat kan, maar dan moet u voor 1 september een aanvraag doen. Dan krijgt u het gehele jaarbedrag over vorig jaar in één keer uitbetaald. Een tegemoetkoming van de huurtoeslag kan tot 4 jaar terug. De voorwaarden voor een jaar kan anders zijn dan het huidige jaar lees op de website van de belasting de voorwaarden geldende voor het jaar van terugvraag goed door. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Voor het aanvragen en wijzigen van de huurtoeslag belastingdienst huurtoeslag
 3. Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van uw huishouden en die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders die bij u woont. Een medebewoner telt alleen voor de huurtoeslag mee.
 4. Bij het berekenen van de huurtoeslag tellen ook het inkomen van medebewoners mee. Zijn uw kinderen jonger dan 23 jaar, dan word het inkomen onder de € 4749,- niet meegeteld bij het berekenen van de huurtoeslag. Dit word een vrijstelling genoemd, ook de studiefinanciering telt niet mee met het inkomen.
 5. Het gezamelijk inkomen: huurtoeslag en studiefinanciering Ik wil samen met een vriendin een huis huren van niet meer dan € 500 exclusief g/w/l (waarschijnlijk wordt het rond de 450euro), we hebben allebei studiefinanciering (ik krijg ook inkomensafhankelijke bijdrage) en zij krijgt haar studiefinanciering tot aan € 1000 bijgevuld door haar vader.

Aanvragen

 • inschrijven gemeente op nieuwe adres op 30 november.
 • aanvraag huurtoeslag kunt u doen op 1 december. Dan duurt het 6 weken voor de belastingdienst het goedkeurt en ontvangt u met terugwerkende kracht de huurtoeslag per 1 december.
 • Staat u later in geschreven bij de gemeente, als 1 december dan start de huurtoeslag in januari. De huurtoeslag gaat iedere eerste van de maand in.

Huurtoeslag samenwonen

 • Wijziging van inkomsten en samenwonen doorgeven bij uitkering en belastingdienst. Er word gekeken bij de belastingdienst naar uw jaarinkomen, hierdoor telt u inkomen ook meer voor volgend jaar en heeft u volgend jaar geen recht op toeslagen.
 • Spreek een betalingsregeling af met de uitkeringsinstantie en belastingdienst. Van beide krijgt u een brief met de betalingsregeling. Bewaar deze in uw schulden map en noteer elke afbetaling met bedrag en datum.
 • Stop de toeslagen per direct zo voorkomt u dat u meer moet terugbetalen. Aan het eind van het jaar krijgt u de definitieve berekening van de toeslagen. Dan kunt u zien hoeveel maanden u moet terug betalen. Er word gekeken naar uw inkomsten en die van uw vriendin. Deze samen zijn te hoog voor de toeslag. Het terug betalen begint dan in januari.
 • Door dat u zich niet heeft gehouden aan de inlichtingenplicht van de uitkering kan dit consequenties hebben vanuit de gemeente en kan er een boete opkomen. Hierdoor kan de gemeente u gaan zien dat uw aan uitkeringsfraude doet.
 • Heeft u een samenlevingscontract dan kan het zijn dat dit de datum is van het wijzigen van de gezinssamenstelling en het veranderen van het inkomen. Anders word de datum aangehouden dat u zich heeft ingeschreven op het adres.

E-budgetvoorlichting

E-budgetvoorlichting

Welkom op het profiel van budgetvoorlichting. Met de informatie over schulden, inkomen, plannen maken, proberen we de taboe te doorbreken en het bespreekbaar te maken dat er altijd mogelijkheden zijn bij schulden als u erop tijd aanpakt.