Huurtoeslag samenwonen

Op dit moment bent u ingeschreven op het adres van uw vriendin. Hierdoor is uw vriendin verplicht aan de uitkeringsinstantie en belastingdienst door te geven dat uw situatie wijzigt. Dit kan gevolgen hebben voor de uitkering en de toeslagen. Iedereen die op het adres staat ingeschreven is bij de gemeente een partner en verantwoordelijke voor inkomsten en schulden. Voor de belastingdienst woont u al enige tijd samen.

Het maximum inkomen partners voor de huurtoeslag is € 30.000 (2019 waarschijnlijk € 30.400). Door uw inkomen zit u boven de grens van toeslagen waardoor deze worden stop gezet. Voor de uitkering word er gekeken naar het gezamenlijk inkomen, deze is hoger dan de bijstandsnorm, waardoor u geen recht meer heeft op een uitkering en alleen moet leven van uw inkomsten.

De uitkering en de toeslagen worden per augustus stop gezet. Hierdoor moet u vanaf dit moment tot augustus terugbetalen omdat u geen recht had op de huurtoeslag, zorgtoeslag en uitkering.

5 Plan

  • Wijziging van inkomsten en samenwonen doorgeven bij uitkering en belastingdienst. Er word gekeken bij de belastingdienst naar uw jaarinkomen, hierdoor telt u inkomen ook meer voor volgend jaar en heeft u volgend jaar geen recht op toeslagen.
  • Spreek een betalingsregeling af met de uitkeringsinstantie en belastingdienst. Van beide krijgt u een brief met de betalingsregeling. Bewaar deze in uw schulden map en noteer elke afbetaling met bedrag en datum.
  • Stop de toeslagen per direct zo voorkomt u dat u meer moet terugbetalen. Aan het eind van het jaar krijgt u de definitieve berekening van de toeslagen. Dan kunt u zien hoeveel maanden u moet terug betalen. Er word gekeken naar uw inkomsten en die van uw vriendin. Deze samen zijn te hoog voor de toeslag. Het terug betalen begint dan in januari.
  • Door dat u zich niet heeft gehouden aan de inlichtingenplicht van de uitkering kan dit consequenties hebben vanuit de gemeente en kan er een boete opkomen. Hierdoor kan de gemeente u gaan zien dat uw aan uitkeringsfraude doet.
  • Heeft u een samenlevingscontract dan kan het zijn dat dit de datum is van het wijzigen van de gezinssamenstelling en het veranderen van het inkomen. Anders word de datum aangehouden dat u zich heeft ingeschreven op het adres.