Huur

Wat is het?

Een huurcontract is een huurovereenkomst met een woningbouw. Hier staat in afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt. Bij de tijdsduur van het huurcontract staat voor hoelang u een woning huur of dat het voor onbepaalde tijd vanaf een bepaalde datum.

Hier staat de hoogte van de huur vanaf het moment van het aangaan van het contract en hoe de huur is opgebouwd. als eerste staat de basis netto huur, dit is een bedrag waar de servicekosten bij komen, dit word ook wel kale huur genoemd. De brutohuur is de netto huur met de servicekosten erbij dit bedrag is de uiteindelijke huur die u maandelijks moet betalen. Onder de servicekosten kunnen vallen kosten voor een huismeester, verwarming of een verzekering van het glas.

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld het gebruik en onderhoud van de lift, het schoonmaken van de algemene ruimtes, voor diensten en activiteiten van de verhuurder ten behoeve van de huurder. Daarnaast kunnen er jaarlijks extra kosten zijn voor bijvoorbeeld de verwarming, energie. Deze staan op de jaarafrekening die u in januari krijgt. Per woningbouw is het verschillend of de servicekosten in de huur zijn berekend of u een aparte rekening krijgt.

Mag de verhuurder voorschotten voor levering en diensten in rekening brengen? Een verhuurder mag voorschotten vragen, als dit in de huurovereenkomst staat.

Stap 2 Het maken van een doel

In een huurcontract staat onder meer: wie de huurder is; wie de verhuurder is; De tijdsduur; de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten); de hoogte van de borg; het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin); de datum van ingang van het huurcontract; het tijdstip en wijze van betaling; de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd; de afspraken over de onderhoudsverplichtingen; de afspraken over de servicekosten; de huisregels; de handtekening van de huurder en de verhuurder.

Door de jaarlijkse huurverhoging kan het zijn dat uw huur te hoog is voor het ontvangen van een huurtoeslag. Als uw huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Geef de nieuwe huurprijs binnen 4 weken aan de Belastingdienst door via Mijn toeslagen.

De vaste lasten niet kunnen betalen is een groot probleem. Hoe komt het dat u de vaste lasten niet kunt betalen? Komt het omdat u meerdere schulden heeft en daardoor meerdere afbetalingsregelingen? Of is uw budget te krap? Wanneer u de vaste niet kunt betalen heeft u een groot probleem. Door het niet betalen, maakt u het probleem alleen maar groter, en kunt uit uw huis gezet worden. Wanneer u 1x uw vaste lasten niet betaald betekend dat u de maand er op alles 2x moet betalen. Hoe langer u de rekening uitstelt om te betalen hoe hoger de schulden oplopen.

Voorbeeld: u betaald 3 maanden u vaste lasten niet:

Huur 700 x 3 = 2100

Energie 60 x 3 = 180

Tv/telefoon/ internet 60 x 3 = 180

Zorgverzekering 120 x 3 = 360

is 2820 euro + de kosten van incassobureau en eventuele deurwaarder + de kosten van de maandelijkse vasten lasten. (In dit voorbeeld staan niet alle vaste lasten maar dient alleen als voorbeeld.)

De verhuurder stuurt u jaarlijks een gespecificeerd overzicht van alle voorschotten en het resterende bedrag wat eventueel word terug betaald of moet bij betalen. Dit mag worden opgestuurd tot maximaal juni voor kosten van het jaar ervoor. Als uw huurovereenkomst is beëindigd dan ontvangt u nog steeds een rekening, maar met de kosten tot de dag dat uw overeenkomst is gestopt.

Stap 3 Plan maken

Een huurcontract dat is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch, maar moet worden opgezegd. De opzegtermijn kunnen verhuurder en huurder in beginsel zelf afspreken. Bij de huur van permanente woonruimte bepaalt de wet precies welke opzegtermijnen in acht moeten worden genomen.

Regel zo snel mogelijke een afbetalingsregeling

Zodra u weet dat uw uw huur niet volledig kunt betalen en een huurachterstand gaat oplopen is het verstandig een betalingsregeling te treffen met uw woningbouw. Probeer direct een betalingsregeling te treffen, hoe langer u wacht hoe moeilijk er een te regelen. Zonder een regeling krijgt u extra kosten van een incassobureau en eventuele gerechtsdeurwaarder deze zijn erg hoog en zonde van uw geld.

Automatisch betalen voorkomt achterstanden

Om schulden en achterstand te voorkomen kunt u de huur automatisch laten afschrijven via internetbankieren of door middel van en automatisch incasso. Let bij automatisch betalen goed op of het ook echt is afgeschreven. Ga er niet van uit dat het automatisch ook goed gaat, door een storing of te weinig op uw rekening word er niet afgeschreven.

De huur op tijd betalen, alles begint met plannen.

Plan een vaste datum in de datum dat u de huur betaald. Het beste moment is 3 a 4 dagen na het ontvangen van uw salaris. Schrijf dit duidelijk in uw agenda of op de kalender of plan het in met internetbankieren. Betaal de huur altijd als eerste rekening die u gaat betalen. Elk jaar in juli gaat de huur omhoog, plan in juni dit al vast in internetbankieren. Houd hier rekening om achterstanden te voorkomen.

Controleer of de servicekosten kloppen met zoals ze in uw overeenkomst staan en op de website van uw woningbouw. Vergelijk het overzicht van de servicekosten van dit jaar en van vorig jaar. Een klein verschil van enkele euro is altijd. Doordat elk jaar de kosten omhoog gaan. Maak een berekening van hoeveel uw servicekosten zouden moeten zijn. Vind u dat de kosten te hoog zijn of niet juist dan kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen tegen de kosten. Hoe u dit moet doen staat op de achterkant van de brief.

Mochten de woningbouw zomaar de servicekosten van mijn rekening afschrijven als ik alleen maar een automatisch incasso hebt afgegeven voor het betalen van de huur? Nee, dit mag niet. Veel bedrijven als woningbouw, energie en verzekeringen doen dit. In u machtiging die uw heeft afgegeven is alleen toestemming gevraagd voor het betalen van de huur en niet voor de servicekosten. Hiervoor is een aparte toestemming nodig. Lees de achterkant van uw machtiging welke voorwaarden van toepassing zijn en waarvoor u precies heeft getekend.

Bezwaar

De servicekosten zijn op dit moment al betaald, daar kunt u weinig verder aan doen. Volgens u kloppen de gegevens zoals vermeld niet, hier kunt u bezwaar tegen maken. Mocht u gelijk hebben dan word het teveel betaald bedrag terug gestort.

Hoe u bezwaar kunt maken staat op de achterkant van de brief. Een bezwaar moet u maximaal binnen 6 weken hebben verstuurd naar ontvangst van uw brief.

De bank

Via de bank kunt u het bedrag terug laten storten (storneren) en daarna als nog bezwaar maken. Hierdoor is de rekening nog niet betaald en blijft deze als open rekening staan. Hierdoor loopt u een verhoogde kans op extra kosten en/of een schuld.

Juridisch advies

Mocht u er met de woningbouw niet uit kunnen komen dan kunt u altijd juridisch advies vragen bij het juridisch loket.

Mocht dit niet werken dan kunt u naar de huurcommissie. Hier kunt verzoeken vast te stellen welk bedrag aan servicekosten redelijk is. Houdt er rekening mee dat het inschakelen van de huurcommissie kosten met zich meebrengt.

De uitspraak van de huurcommissie is bindend. De huurder en/of verhuurder binnen twee maanden na verzending van de uitspraak van de huurcommissie in beroep gaan bij de kantonrechter. Als een huurder daarom vraagt moet de verhuurder inzage geven in de rekeningen en andere stukken die ten grondslag liggen aan de afrekening.

 


ilona

ilona

Boekhouder ilona is een gediplomeerd boekhouder sinds 2011. Op deze website blogt ze over hoe u de financiën op orde kunt brengen en houden. Een overzichtelijke administratie is onmisbaar voor het opbouwen van een financieel gezond leven. De ervaringen en kennis worden gedeeld aan de hand blog artikelen. Daarnaast staat soebar.nl voor schuldpreventie. De doelgroep van de website is gericht op gezinnen met een minimum inkomen.