Huur

1 Wat is het?

Een huurcontract is een huurovereenkomst met een woningbouw. Hier staat in afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt. Bij de tijdsduur van het huurcontract staat voor hoelang u een woning huur of dat het voor onbepaalde tijd vanaf een bepaalde datum.

In een huurcontract staat onder meer: wie de huurder is; wie de verhuurder is; De tijdsduur; de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten); de hoogte van de borg; het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin); de datum van ingang van het huurcontract; het tijdstip en wijze van betaling; de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd; de afspraken over de onderhoudsverplichtingen; de afspraken over de servicekosten; de huisregels; de handtekening van de huurder en de verhuurder.

Hier staat de hoogte van de huur vanaf het moment van het aangaan van het contract en hoe de huur is opgebouwd. als eerste staat de basis netto huur, dit is een bedrag waar de servicekosten bij komen, dit word ook wel kale huur genoemd. De brutohuur is de netto huur met de servicekosten erbij dit bedrag is de uiteindelijke huur die u maandelijks moet betalen. Onder de servicekosten kunnen vallen kosten voor een huismeester, verwarming of een verzekering van het glas.

2 Herkennen

Mag de verhuurder voorschotten voor levering en diensten in rekening brengen? Een verhuurder mag voorschotten vragen, als dit in de huurovereenkomst staat. De verhuurder stuurt u jaarlijks een gespecificeerd overzicht van alle voorschotten en het resterende bedrag wat eventueel word terug betaald of moet bij betalen. Dit mag worden opgestuurd tot maximaal juni voor kosten van het jaar ervoor. Als uw huurovereenkomst is beëindigd dan ontvangt u nog steeds een rekening, maar met de kosten tot de dag dat uw overeenkomst is gestopt.

Een huurcontract dat is aangegaan voor onbepaalde tijd eindigt niet automatisch, maar moet worden opgezegd. De opzegtermijn kunnen verhuurder en huurder in beginsel zelf afspreken. Bij de huur van permanente woonruimte bepaalt de wet precies welke opzegtermijnen in acht moeten worden genomen.

3 Behandeling

Wat doet een wooncorporatie bij betalingsachterstand?

Uit een onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) blijkt dat er meerder huurders in de problemen zijn gekomen. Het percentage is verdubbeld sinds 2012, toen had nog 5% moeite met elke maand de huur betalen en voorzien in eigen levensonderhoud, nu is dit opgelopen tot 12%.

De groep betalingsachterstanden is de afgelopen jaren zo gestegen doordat de huurder veel koopkracht hebben verloren, met stijgende huurprijzen, maar het salaris bleef gelijk.

Vele wooncorporatie krijgen zelf financiële problemen, wanneer ze de groep met betalingsachterstanden proberen te verkleinen. De corporaties kunnen er maar weinig aan doen.

U kunt niet direct uit uw huis worden gezet. Wanneer de kosten te hoog oplopen kan er beslag op uw salaris worden gelegd en kan er een vonnis worden gevraagd voor uitzetting en het ontbinden van uw huurovereenkomst. Als u in de rechtbank kunt aantonen dat u uw wil heeft laten zien door een regeling te treffen en deels af te betalen is en uw huur netjes op tijd betaald is de kans kleiner dat u uit huis word gezet. Schijf al uw afbetalingen van uw huurachterstand op. De deurwaarder kan u alleen uit huis laten zetten wanneer hij een vonnis heeft (van de rechtbank), waarbij de huurovereenkomst wordt ontbonden, en u meer dan 2 maanden de huur niet heeft betaald.

Wat mag de woningbouw zeker niet doen bij huurachterstand:

  • de sloten vervangen.
  • de woning betreden.
  • de woning ontruimen.
  • de huurovereenkomst zomaar opzeggen

4 Gevolg

Door de jaarlijkse huurverhoging kan het zijn dat uw huur te hoog is voor het ontvangen van een huurtoeslag. Als uw huur of eventuele servicekosten wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Geef de nieuwe huurprijs binnen 4 weken aan de Belastingdienst door via Mijn toeslagen.

Kan ik zomaar uit mijn huis worden gezet?

Nee, u kunt niet direct uit uw huis worden gezet. Wanneer de kosten te hoog oplopen kan er beslag op uw salaris worden gelegd en kan er een vonnis worden gevraagd voor uitzetting en het ontbinden van uw huurovereenkomst.

Als u in de rechtbank kunt aantonen dat u uw wil heeft laten zien door een regeling te treffen en deels af te betalen is en uw huur netjes op tijd betaald is de kans kleiner dat u uit huis word gezet. Schijf al uw afbetalingen van uw huurachterstand op.

De deurwaarder kan u alleen uit huis laten zetten wanneer hij een vonnis heeft (van de rechtbank), waarbij de huurovereenkomst wordt ontbonden, en u meer dan 2 maanden de huur niet heeft betaald.

5 Plan

  • Regel zo snel mogelijke een afbetalingsregeling Zodra u weet dat uw uw huur niet volledig kunt betalen en een huurachterstand gaat oplopen is het verstandig een betalingsregeling te treffen met uw woningbouw. Probeer direct een betalingsregeling te treffen, hoe langer u wacht hoe moeilijk er een te regelen. Zonder een regeling krijgt u extra kosten van een incassobureau en eventuele gerechtsdeurwaarder deze zijn erg hoog en zonde van uw geld.
  • Automatisch betalen voorkomt achterstanden Om schulden en achterstand te voorkomen kunt u de huur automatisch laten afschrijven via internetbankieren of door middel van en automatisch incasso. Let bij automatisch betalen goed op of het ook echt is afgeschreven. Ga er niet van uit dat het automatisch ook goed gaat, door een storing of te weinig op uw rekening word er niet afgeschreven.
  • De huur op tijd betalen, alles begint met plannen. Plan een vaste datum in de datum dat u de huur betaald. Het beste moment is 3 a 4 dagen na het ontvangen van uw salaris. Schrijf dit duidelijk in uw agenda of op de kalender of plan het in met internetbankieren. Betaal de huur altijd als eerste rekening die u gaat betalen. Elk jaar in juli gaat de huur omhoog, plan in juni dit al vast in internetbankieren. Houd hier rekening om achterstanden te voorkomen.