huur servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld het gebruik en onderhoud van de lift, het schoonmaken van de algemene ruimtes, voor diensten en activiteiten van de verhuurder ten behoeve van de huurder. Daarnaast kunnen er jaarlijks extra kosten zijn voor bijvoorbeeld de verwarming, energie. Deze staan op de jaarafrekening die u in januari krijgt. Per woningbouw is het verschillend of de servicekosten in de huur zijn berekend of u een aparte rekening krijgt.

Welke servicekosten mag de verhuurder in rekening brengen?

Onderhoud en schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten, Onderhoud en gebruik van liften, schuur, bel systeem en/of een brievenbus, Tuin onderhoud, Elektriciteit in de algemene ruimten, Afvalcontainers, Huisvuilafvoer (reinigingsrecht), Huismeester; die werkzaamheden verricht die eigenlijk voor rekening van de huurder zijn. Warmtekosten, Het schoonhouden en ontstoppen van afvoeren en goten, Schoorsteenvegen, Zuiveringsrecht, Glasverzekering, Het onderhoud van de geiser en vaak ook de boiler, BTW over door derden verleende service

Wat zijn subsidiabele servicekosten?

Dit zijn servicekosten die u mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. Voor sommige kosten geldt een maximumbedrag. De servicekosten die subsidiabel zijn, zijn: elektra algemene ruimten, schoonmaakkosten algemene ruimten en verlichting algemene ruimten.

De verhuurder mag maar 1 keer per 12 maanden de huur verhogen. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. Zo is een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning toegestaan. Ook mag een verhuurder de huur verhogen als hij de woning aanpast voor gehandicapten. Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn van toepassing. Er geldt een maximale huurverhoging. De verhuurder is verplicht u minstens 2 maanden van te voren schriftelijk op de hoogte te brengen van de huurverhoging.

5 plan

  1. Controleer of de servicekosten kloppen met zoals ze in uw overeenkomst staan en op de website van uw woningbouw. Vergelijk het overzicht van de servicekosten van dit jaar en van vorig jaar. Een klein verschil van enkele euro is altijd. Doordat elk jaar de kosten omhoog gaan. Maak een berekening van hoeveel uw servicekosten zouden moeten zijn. Vind u dat de kosten te hoog zijn of niet juist dan kunt u binnen 6 weken een bezwaar indienen tegen de kosten. Hoe u dit moet doen staat op de achterkant van de brief.
  2. Mochten de woningbouw zomaar de servicekosten van mijn rekening afschrijven als ik alleen maar een automatisch incasso hebt afgegeven voor het betalen van de huur? Nee, dit mag niet. Veel bedrijven als woningbouw, energie en verzekeringen doen dit. In u machtiging die uw heeft afgegeven is alleen toestemming gevraagd voor het betalen van de huur en niet voor de servicekosten. Hiervoor is een aparte toestemming nodig. Lees de achterkant van uw machtiging welke voorwaarden van toepassing zijn en waarvoor u precies heeft getekend.
  3. Bezwaar De servicekosten zijn op dit moment al betaald, daar kunt u weinig verder aan doen. Volgens u kloppen de gegevens zoals vermeld niet, hier kunt u bezwaar tegen maken. Mocht u gelijk hebben dan word het teveel betaald bedrag terug gestort. Hoe u bezwaar kunt maken staat op de achterkant van de brief. Een bezwaar moet u maximaal binnen 6 weken hebben verstuurd naar ontvangst van uw brief.
  4. De bank Via de bank kunt u het bedrag terug laten storten (storneren) en daarna als nog bezwaar maken. Hierdoor is de rekening nog niet betaald en blijft deze als open rekening staan. Hierdoor loopt u een verhoogde kans op extra kosten en/of een schuld.
  5. Juridisch advies Mocht u er met de woningbouw niet uit kunnen komen dan kunt u altijd juridisch advies vragen bij het juridisch loket.
  6. Mocht dit niet werken dan kunt u naar de huurcommissie. Hier kunt verzoeken vast te stellen welk bedrag aan servicekosten redelijk is. Houdt er rekening mee dat het inschakelen van de huurcommissie kosten met zich meebrengt. De uitspraak van de huurcommissie is bindend. De huurder en/of verhuurder binnen twee maanden na verzending van de uitspraak van de huurcommissie in beroep gaan bij de kantonrechter. Als een huurder daarom vraagt moet de verhuurder inzage geven in de rekeningen en andere stukken die ten grondslag liggen aan de afrekening.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.