Huisarts

Wat is het?

Voor het aanvragen van ondersteuning bij psychische problematiek heeft u een verwijs brief nodig van de huisarts. Met deze brief kunt u zich inschrijven bij een psycholoog of bij GGZ. Vaak is hier een wachtlijst en word u hierop geplaatst, hoe lang de wachtlijst is is afhankelijk van de instantie, check hiervoor de website.

Wat u nodig heeft:

Zo begint u:

 1. Dagboek = Houd een dagboek en schema’s bij met de signalen, gedachten en gevoelens en eventuele medicatie. Neem deze mee naar het gesprek zodat de arts dit overzichtelijk kan lezen en makkelijker kan beoordelen.
 2. Uitleg persoon = een duidelijk verhaal/uitleg over de problematiek
  1. Hoelang zijn de klachten er? Hoe vaak komen ze voor? Waardoor en wanneer zijn de klachten ontstaan?
  2. Wat zijn de signalen? Veel stress? Vol hoofd? veel hoofdpijn of pijnklachten? Verminderde eetlust?
  3. Beïnvloed het uw dagelijks leven en in hoeverre?
 3. Huisarts = vragen van de huisarts
  1. Heeft u vaker deze klachten gehad? Heeft u eerder de problematiek gehad? Wat is er toen aangedaan? Welke medicatie heeft u gehad hoeveel/hoelang?
  2. Heeft u andere diagnoses? Bent u bekend met psychische problematiek? Wat heeft u tot nu toe aan de problematiek gedaan?
  3. Heeft u het moeilijk of maakt u zich zorgen over iets? Is er de laatste tijd in uw leven iets gebeurd of veranderd? Heeft u spanningen met naasten (partner, gezin, familie/vrienden)?
  4. Waarom wilt u hulp van GGZ en waarvoor? Wat zou het u kunnen helpen?
  5. Hoe is uw verdere gezondheid?
   1. eet u gezond
   2. sport/beweegt u genoeg
   3. leefomstandigheden
 4. Wat moet er in een verwijsbrief staan? In een verwijsbrief van de huisarts (voor kinderen kan dit ook van Centrum voor Jeugd en Gezin zijn) moeten uw gegevens vermeld zijn (naam, adres, verzekering, BSN nummer), de gegevens van de huisarts (naam en praktijkadres), de datum dat de verwijsbrief is opgesteld, of u wordt doorverwezen naar basis GGZ of specialistisch GGZ , een vermoeden van een DSM diagnose en er moet een handtekening van de huisarts staan. Uw verwijsbrief mag maximaal drie maanden oud zijn.

Het verwachte resultaat:

Door het doorlopen van het plan heeft u een duidelijk beeld van uw problematiek op papier en heeft een duidelijk verhaal naar de huisarts, zodat deze u beter kan doorverwijzen.

Tips:

 • Ga bij verschijnselen langer dan 2 weken naar uw huisarts voor advies of doorverwijzing. Wacht u langer dan word de problematiek erger en de behandeling en medicatie zwaarder.
 • Om het duidelijk uit te leggen bi de huisarts kan 10 minuten te kort zijn. Vraag of u hiervoor een dubbele afspraak krijgt zodat u de tijd heeft en er een goede doorverwijzing is.

Waarschuwingen:

Houd er rekening mee dat u naar de doorverwijzing en inschrijving bij GGZ op een wachtlijst komt te staan, u word niet direct geholpen. Hoe lang de wachtlijst is kunt u zien op de website GGZ van uw gemeente

Geplaatst in H