hoofdpijn schema

Hoofdpijn schema

Het is belangrijk bij veel hoofdpijn klachten deze bij te houden om de ernst ervan vast te stellen. Houd het hoofdpijn dagboek enkele weken bij en neem het mee naar uw behandelaar.

Het schema is gemaakt voor 1 week en kunt u dagelijks bijhouden voor een goed overzicht en inzicht in uw problematiek. Het schema heeft een aantal kenmerken van een hoofdpijn, wanneer u dit invult, krijgt u meer zich op de soort hoofdpijn en de achter liggende klachten.

 • Ernst Welk cijfer geeft u de hoofdpijn? 1 is mild en 5 is zwaar?
 • Wat is de oorzaak? Wat heeft ervoor gezocht dat u zo’n hoofdpijn heeft?
 • Welke soort hoofdpijn heeft u? Heeft een spanning hoofdpijn, migraine of heeft u hoofdpijn door gebruik van medicatie?
 • Medicatie nodig? Welke medicatie heeft u genomen, hoeveel en om hoe laat?
 • Na gebruik Heeft u na gebruik van de medicatie minder last van uw hoofdpijn?
 • Lichamelijke klachten Heeft u naast de hoofdpijn nog andere klachten?
 • Bonzend/kloppend Welke soort hoofdpijn heeft u? Heeft u last van steken, bonken, druk?
 • Aan 1 kant van het hoofd, Aan beide kanten van het hoofd waar bevind zich de hoofdpijn? Zit het de pijn aan de voorkant of achter op het hoofd?
 • Misselijk, Braken Voelt u zich beroerd en lijkt het of u een griep heeft? Meer warm en koud? Te veel stress en drukt in het hoofd dat u moet overgeven?
 • Overgevoelig voor licht, overgevoelig voor geluid Ben u door de hoofdpijn meer gevoelig voor licht en geluid? Hoe merkt u dit, wat zijn de signalen?
 • Hoofdpijn verergerd bij inspanning Krijgt u meer last van uw hoofd als u uw hoofd naar voren beweegt? Krijgt u meer last als u iets gaat doen?

E-PTSS-coach

E-PTSS-coach

Ik kan u ondersteunen bij de diagnose PTSS en de het omgaan met de diagnose voor zowel u als uw naasten. Daarnaast kan ik u ondersteunen bij alle signalen bij PTSS en het onder controle krijgen. De PTSS-coach kan u helpen om meer grip te krijgen op de PTSS. De PTSS coach is een online coach en kunt u via dit profiel bereiken.