Hoe hoog is mijn vakantiegeld met een bijstanduitkering?

De hoogte van het vakantiegeld is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is het totaal bedrag van wat maandelijks word ingehouden (5% vakantiegeldtoeslag) op uw uitkering. Het maandelijkse bedrag kunt u terug vinden op uw uitkeringsspecificatie.

Heeft u een volledig jaar een uitkering ontvangen, het maandbedrag x 12 = het totaal bedrag. Heeft u een paar maanden een uitkering, het maandbedrag x het aantal maanden = het totaal bedrag vakantiegeld. Meestal word het vakantiegeld in de laatste week van mei of de eerste week van juni op uw rekening gestort.

Bij de ene gemeente word het gelijk met uw uitkering gestort, bij een andere gemeente apart. Wanneer u gewoon een uitkering ontvangt en blijft ontvangen is het niet mogelijk een voorschot te krijgen op het vakantiegeld. Alleen wanneer uw uitkering stopt kunt u het vakantiegeld eerder opvragen. Het bedrag is dan het aantal maanden dat u nog uitkering heeft ontvangen in dat jaar.

Ik heb schulden, krijg ik dan nog wel vakantiegeld? Ja, wanneer u schulden of schuldhulpverlening heeft, dan kan het zijn dat een deel van uw vakantiegeld of het gehele bedrag naar uw schulden gaan.