Hoe denk u over uw naasten en uw naasten over u?

Belangrijke personen

 • Omschrijving: Maak een grote cirkel met 4 kleine cirkels. Cirkel 1 grootste voor mensen ver weg, Cirkel 2 mensen die iets minder voor u betekenen, Cirkel 3 de gene die belangrijk zijn maar niet de belangrijkste, Cirkel 4 de belangrijkste personen. Zet het woord contact in het midden. Wie zijn de belangrijke personen in uw leven? Hoe kleiner de cirkel hoe dichter bij de personen, hoe meer ze voor u betekenen. Zet eerst de namen van de personen in de juiste cirkel en zet daarna alle reden waarom erbij en wat u zou graag zou willen van de persoon.
 • Doel: het maken van een duidelijk overzicht van belangrijke personen in uw leven.
 • Vragen: Wie kan ik vragen om hulp? Wie zijn belangrijke personen in het leven? Bij wie kan ik terecht voor wat? Wat kan een persoon voor mij doen?
 • Woorden: familie, vrienden, kennissen, behandelaar, bekende

Plan maken

Stap 1 Hoe denk u over uw naasten en uw naasten over u? Om een goede band te hebben en te houden met uw naasten is het belangrijk duidelijk en eerlijk naar elkaar te zijn hoe er over elkaar word gedacht. Alleen dan is het mogelijk om samen het proces van de diagnose en het ziektebeeld te doorlopen.

Hoe vind u dat u naasten met u omgaat?

 • Makkelijk/moeilijk Is de omgang met uw naasten makkelijk of moeilijk?
 • Ja/nee Geeft u naasten uw voldoende aandacht ja of nee?
 • Cijfer Welk cijfer verdiend uw naasten?

Hoe is het gedrag van uw naasten?

 • Aandacht Hoeveel aandacht heeft de persoon over voor uw diagnose? Hoeveel kan en/of wilt de persoon u ondersteunen? Wat weet de naasten van de diagnose? Welke aandacht is er voor de problematiek achter de diagnose?
 • Acceptatie. Word de diagnose begrepen? Waarruit blijkt dat de persoon de diagnose en problematiek heeft geaccepteerd?
 • Begripvol Hoe geduldig is u naasten en als u het 101x hetzelfde verteld omdat u er zo mee zit? Hoeveel begrip heeft u naasten voor uw situatie?
 • Helpend Word u goed bijgestaan door uw naasten? Helpt u naasten u in de problematiek? Neemt u naasten taken over om u problematiek tijdelijke te verlichten?
 • Meedenkend Zitten uw naasten en u op dezelfde gedachten lijn? Heeft u hetzelfde doel?
 • Mee te praten Kan uw naasten met u mee naar een gesprek en voor u het woord voeren als het nodig is? Is uw naasten betrokken bij de situatie?
 • Ondersteunend
 • Oplossingsgericht Weet u naasten welke hulp u nodig heeft en welke ondersteuning u verwacht? Wat kan er aan de problematiek gedaan worden, zodat u het in de toekomst kunt voorkomen en/of verminderen?
 • Overleggen In hoeverre is het mogelijk om met uw naasten problematiek te bespreken? Kunt u met u naasten overleggen over stress klachten of paniek buien of uw stemmingswisselingen?
 • Samenwerken Moet u veel alleen doen en het zelf oplossen? Heeft u naasten veel voor u over en is die bij alle gesprekken aanwezig om betrokken te zijn bij u en uw herstel? Staat u naasten naast u of kilometer ver?
 • Toekomstgericht Heeft u naasten het vaak over het verleden en oude koeien? Heeft u naasten het vaak over de dag van morgen, volgende week, volgende maand? Heeft u samen met uw naasten een doel wat u bereikt wilt hebben volgende maand?
 • Veroordelend Wat vind u naasten belangrijker uw ziek zijn en de diagnose of de diagnose en de signalen? Word u op de signalen aan gesproken en word hier een oordeel van gemaakt? Hoe vindt u dat u naasten omgaat met uw diagnose?
 • Zorgzaam
 • Totaal Welke score heeft u naasten gehaald het is minimaal 12 x1 punt of maximaal 12x 5 punten. Wanneer uw naasten 60 punten heeft gescoord is het verstandig hierover het gesprek aan te gaan met uw naasten en uw gedachten en gevoelens te bespreken. De puntentelling is 1 is goed en 5 is slecht.

Stap 2 Houd een naasten dagboek bij. Wat kunt u voor de persoon beteken? Wat mag de persoon van u verwachten? Wat gaat u doen met de persoon?

 • Maak samen een overzicht van de dagelijkse problematiek, zoals de stressmomenten, wanneer zijn deze, hoe komen deze en wat heeft u gedaan om er vanaf te komen. Dit geeft overzicht in de problematiek en zo kan u de problematiek makkelijker begrijpen. Het overzicht kan u ondersteunen bij het nemen van actie op een probleem zoals stress bui, wat kan u dan doen, waarmee kunt u helpen? Zodat u dit niet op dat moment hoeft te vragen, maar direct actie kan ondernemen.
 • Positief zelfbeeld. Vaak hebben personen met psychische en/of stress gerelateerde problematiek een negatief zelfbeeld en deze word vergroot door het niet kunnen uiten van emotie en gevoelens bij naasten. door de manier hoe een naasten hierop reageert bepaald of de ontwikkeling van het negatieve zelfbeeld negatiever word, of weer beetje bij positief word. Personen met naasten die de persoon bij staan ervaren minder stress en onrust dan personen die weinig tot geen naasten hebben. Hoe meer stress een persoon heeft, hoe meer schade dit geeft aan het hoofd en de hersenen.

Stap 3 Zorg ervoor dat u een signaleringsplan heeft van de persoon, wat zijn de triggers van de persoon en hoe kunt u deze voorkomen of verminderen of hiermee omgaan, door samen met de persoon een lijst te maken, heeft een duidelijk overzicht van de triggers van de persoon en weet u hoe te handelen in welke situatie. Door dit te weten kunt u de trigger eerder aanpakken en zullen buien minder zijn. Maak een overzicht wat u wil/kan doen voor de persoon en wat u niet doet voor de persoon. Zo weet de persoon wat hij van u kan verwachten en dit geeft duidelijkheid, de persoon weet waar hij aan toe is.

 • Omgaan met stressvolle situaties. Door een goede gehechtheidsrelatie met uw naasten kunt u open en eerlijk zijn naar uw naasten en is er begrip voor stemmingswisselingen en emoties en gevoelens. Doordat u in stress situatie kan rekenen op uw naasten bouwt u meer vertrouwen op in uw eigen kunnen en heeft u meer vertrouwen de situatie de baas te blijven. Het geeft een veilig gevoel als u weet dat u kunt terugvallen op een persoon die u begrijpt en aanvoelen.

Stap 4 Help de persoon bij het voeren van gesprekken. Zoals gesprekken met de instantie, 2 personen horen er meer als 1 zodat de persoon bij u terug kan komen met vragen. Door de geheugen en concentratieproblemen slaan personen minder op, voor een persoon is het lastig het gesprek te volgen, antwoord te bedenken, het gesprek te voeren en daarnaast de gedachten die zo ie zo aanwezig zijn. Bij een persoon kan het zijn dat hij maar een paar woorden kan volgen van een zin, hierdoor word meer dan de helft niet gehoord. Personen met psychische problematiek zijn onzeker, hierdoor word een antwoord moeilijk te formuleren. Een antwoord maakt door het onzeker worden dat er word getwijfeld en het antwoord nog een keer word overdacht, hierdoor word het antwoord kort en bondig, 140 tekens Twitter tekst.

 • Wanneer een gesprek is van 9.00 tot 10.00 dan gaat het gesprek nog even door in het hoofd van een persoon. Het gesprek word nog regelmatig herhaald en nog diverse keren overdacht, waardoor de persoon er makkelijk om 17.00 uur nog last van kan hebben. Door de gedachten en het nadenken over het gesprek kan zijn dat de feiten van het gesprek niet helemaal meer juist zijn. Door een verslag te maken van het gesprek kan de persoon het nalezen en klopt het ook hoe het word opgeslagen. Een persoon met psychische problematiek heeft het vaak te druk om aantekeningen en een gesprek te gelijk uit te voeren, dit komt neer op een gesprek voeren en geen aantekeningen of aantekeningen maken maar geen gesprek.
 • Zicht krijgen op eigen en andermans gevoelens. Doordat alles besproken kan en mag worden en de gesprekken open zijn, kan er meer begrip zijn voor beide kanten en van meerdere personen. Door meer zicht te hebben of gedachten en gevoelens van een andere persoon, is het vaak makkelijker om dit terug te koppelen naar de eigen gedachten en gevoelens om zo te kijken of er iets moet veranderd worden. Het denken in oplossingen en toekomstgericht bezig zijn kan voor de persoon voorkomen dat problematiek verergerd en dat de persoon zich meer begrepen voelt. De persoon zal minder snel de handdoek in de ring gooien.

Stap 5 Er voor de persoon zichtbaar zijn. Voor de persoon bereid zijn (tijdelijk) zaken over te nemen of samen aan te pakken, zodat de persoon even word ontlast en zich daar geen zorgen over hoeft te maken en hierdoor tijdelijk minder stress ervaart. Om de trauma’s te verwerken is er veel en regelmatig over praten erg belangrijk. Door over de trauma’s even niet te spreken kunt u zien dat deze verdwijnen en minder aanwezig zijn. Niet toen kon je dit doen en toen dat en toen zo en zo een gesprek lang. Wat moet er gebeuren om verbetering aan te brengen? Door alleen de problematiek en signalen van lijstjes te bespreken word het negatief en problematiek alleen maar groter. De relatie tussen persoon en naasten word een vechtrelatie met verwijten over en weer, wat op ten duur de relatie kapot maakt. Het contact is eenrichtingsverkeer, alleen de persoon legt contact met de naasten, de naasten bel of mailt niet.

Stap 6 Zorg dagelijks voor voldoende rust en ontspanning, voor u zelf, probeer het even te parkeren, hoe meer rust u heeft, hoe meer rust de persoon van u krijgt. Laat uw leven niet beheren door de problematiek, u heeft een eigen leven, hierom kunt u gewoon gaan sporten of iets doen wat u leuk vind. Door dit niet te doen en de gehele tijd bezig te zijn met de persoon, vergeet u uw eigen leven. Maak hiervoor een overzicht zodat de persoon weet dat u even een moment apart neemt.

 • Bedenk een manier om samen een rust moment te vinden, door bijvoorbeeld samen te gaan shoppen of een wandeling te maken. Hierbij word niet over het ziektebeeld of diagnose gesproken, maar over de dagelijkse dingen. Neem regelmatig even de tijd om de persoon uit een sociaal isolement te houden, neem de persoon af en toe mee naar buiten. Zorg ervoor dat u zelf ook niet in een isolement terecht komt. Hoe meer rustmomenten u samen heeft, hoe minder de kans op verzuipen in de problematiek.

Stap 7 Zorg ervoor dat u goed bent geïnformeerd over de gestelde diagnose. Zorg ervoor dat u en de persoon weten wat er te wachten staat en wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Om meer te weten te komen over de diagnose kunt naar bijeenkomsten gaan van de GGZ of waar de persoon onder behandeling is voor thema avonden over bijvoorbeeld het omgaan met …. of voor uitleg over een diagnose. Wanneer de thema avonden zijn kunt u vinden via de website.

Stap 8 Maak een overzicht met vaste regels die voor u en de persoon gelden. De naasten en de persoon houden zich aan deze leefregels om te voorkomen dat het bij een van beide te veel word. Zo zou een regel kunnen zijn dat er maar 2x per dag word gebeld en dat er word gebeld op een noodtelefoon. Dit zorgt voor duidelijkheid voor beide partijen en minder discussies.

Stap 9 Haal de persoon uit de dagelijkse gedachten patroon, door regelmatig samen iets te gaan doen. Stel samen doelen die u gaat behalen de komende maand. Bij de instantie voor een behandeling is de mogelijkheid om meer goede informatie te krijgen over de diagnose en het leren omgaan daarmee, zowel voor cliënt als naasten.

Stap 10 Gaat niet in discussie over oude feiten, dit zorgt alleen maar voor een vechtrelatie, wanneer zaken niet kunnen/worden uitgesproken en er geen oplossing voor is, besluit dat het geen zin hier langer over te praten, na het gesprek besluit u dan zwijgen over het onderwerp.


E-GGZ

E-GGZ

Welkom op het profiel van GGZ. GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Met de informatie die we delen willen we taboe op psychische problematiek verminderen en al het zou kunnen stoppen. Iedereen kent iemand met psychische problematiek, het zo een heel normaal onderwerp moeten zijn om te bespreken. De artikelen gaan over diagnose, medicatie en behandelaars. De diagnose waar ik over schrijf zijn o.a. autisme, borderline, ptss, depressie, hsp.