Stap 1 Signalen herkennen, oplossen

Bijna 20% van de Nederlanders krijgt in het leven een angststoornis. Vrouwen hebben vaker een angststoornis dan mannen. Angst, dwang en depressie staan niet los van elkaar. Zo kan angst voor (mogelijke) gebeurtenissen leiden tot dwangmatig handelen. De angst is groot en onverwacht. De angst blijft lang hangen. De angst geeft veel last in het dagelijks leven.

Bij angst krijgen personen last van:

  • hartkloppingen, zweten, koude rillingen, duizeligheid, beven.
  • benauwdheid, een vervelend gevoel in de borst;
  • tintelingen of een doof gevoel in handen en/of voeten;
  • droge mond, misselijkheid, maagpijn, braken of diarree;
  • hoofdpijn, rood worden, flauwvallen;
  • verwarring: u weet niet meer goed wie of waar u bent;
  • het gevoel dat u de controle over uzelf verliest.
  • Vermijden plaatsen, situaties of personen.

De basis van veel gedrag is angst en onzekerheid. We voelen ons allemaal een beetje onzeker in deze uitdagende wereld. Bijna elk gedrag heeft als doel deze angst en onzekerheid te vermijden. Meestal doen we dat op een positieve manier, door bijvoorbeeld te werken aan onszelf of onze doelen. Een angststoornis veroorzaakt heftige angsten in het dagelijks leven, zonder dat er echt gevaar is.

Stap 2 Het maken van een doel

Het doel van het schema is om een balans te vinden in angst momenten. Het schema kunt u dagelijks bijhouden, om een optimaal overzicht te krijgen en om het later te vergelijken met de weken ervoor, zodat u resultaat kunt zien. Het angstschema geeft u meer inzicht in het gevoel van angst.

Hoe komt het dat u zich angst voelt? Word u geprikkeld door geluiden, geuren en of personen? De angst kan overal uit voortkomen, uit het trauma, uit iets wat u herinnerd aan of door prikkels. Door veel angst sluit personen zich meer af, om dit gevoel niet wilt hebben. Het schema geeft u op deze vragen een antwoord. Het schema is om uw emoties en gevoel te pijlen en wanneer u te veel emoties heeft. Door het invullen van het schema krijgt u meer inzicht in deze punten en kunt leren om te gaan met buien.

Stap 3 Plan maken

Het schema kunt u wekelijks uitprinten en in een schrift of map bij elkaar bewaren, zodat u een overzicht heeft van een lange tijd en u de problematiek kan vergelijken met andere weken. Zo weet u of het beter gaat en wat de vorderingen zijn of waar nog extra aandacht aan moet worden besteed.

Stap 1 Aantal = Hoe vaak heeft u zich angstig gevoeld vandaag? Het is het makkelijkst bij te houden door te turven.

Stap 2 Trigger = Wat veroorzaakte de angst? Was het een geur, geluid of persoon? Wat was de trigger hiervan? Ik werd geprikkeld door … en hierdoor voel ik me …. en ik ging toen …. doen, omdat………. en waardoor ik nu ……. ben. Ik heb deze week last gehad van … hierdoor voelde ik me … en ben ik gaan … .

Stap 3 Welke signaal van de trigger kreeg u? Wat merkte u daarvoor? Ik kreeg …… omdat …… Welk cijfer zou u de ….. geven van 1-5 ? Waarom is het 3 en geen 2 beter of 4 slechter wat maakt het verschil? Wat is daarvoor nodig? Kreeg u last van lichamelijke klachten?

Stap 4 Oplossing = Hoe bent u uit de angst gekomen? Wat heeft u eraan gedaan? Heeft u gebruik gemaakt van het afleidingsschema en gezorgd voor ontspanning ? Het helpt om bewust aan geruststellende dingen te denken, maak hiervoor het afleidingsschema.

 

Lees verder

3A Wat is het? 3A =  Aandacht  Alert, Actie, Een signaal of een probleem is in te delen in die opties namelijk aandacht, alert en actie. Door op de jui...
Algemeen schema Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Gedachten Heeft u veel negatieve gedachten? Loopt u veel te piekeren? Van welke gedachten heeft u last, wat maa...
Afleidingsschema Stap 1 Signalen herkennen, oplossen Het afleidingsschema kan hierin een ondersteuning in zijn, om een manier te bedenken om triggers voor te blijven....
5S Wat is het? 5s Samen Schoon Structuur Sport Signalen Door signalen samen te zoeken en samen een oplossing te zoeken voor de problematiek die word ver...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *