chronische problematiek instanties

1 Wat is het? Voor personen die chronische of psychische problematiek hebben kan het erg lastig zijn om hulp te vragen om het probleem samen te bespreken, te bekijken wat …

Chronisch problematiek

Wat is het Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt onderscheidt tussen 4 typen chronische ziekten: Levensbedreigende ziekten, zoals kanker of een beroerte Aandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten …

chronische herstel plan

5 Plan Samen werken aan herstel of verbetering door sport, beweging, zelfstudie, ontspanning Samen werken aan doelen en deze behalen in kleine stapjes maar met vooruitgang met bijvoorbeeld vrienden of …

chronische herstel behandelen

3 Behandeling De persoon voelt zich begrepen en gehoord door persoon die in vertrouwen is genomen. De persoon weet dat de signalen worden begrepen en dat deze duidelijk zijn en …

chronische herstel signalen

2 Herkennen Voor de hulpverleners is het duidelijk wat de chronische problematiek is. De persoon heeft duidelijk een hulpvraag en weet waar het hulp bij nodig is. Voor een betere …

Chronische herstel

1 Wat is het? Geheel herstellen van chronische problematiek is helaas niet mogelijk. Wel kunt u leren met de signalen overweg te kunnen en deze aan te pakken waardoor het …

chronische signalen plan

5 Plan Samen werken aan signalen, door ze bespreekbaar te maken, te begrijpen en te kunnen aanpakken Samen werken door observatie om signalen van bijvoorbeeld eenzaamheid te herkennen en te …

chronische signalen gevolgen

4 Gevolgen Wanneer signalen niet worden begrepen of gehoord, word de problematiek niet of onjuist aangepakt en kunnen klachten verergeren. Signalen die niet begrepen worden kunnen ruzies veroorzaken en kunnen …

chronische stress plan

5 plan Dagboek Wat zorgt ervoor dat u minder rust heeft dan normaal? Wat zorgt ervoor extra prikkels/spanning? Schrijf dagelijks zoveel mogelijk gedachten, gevoel en emoties van u af. Na …

chronische signalen herkennen

2 Herkennen Het herkennen van de signalen is er belangrijk bij de juiste behandeling of therapie. Door de signalen te herkennen kunt u gerichte hulpvragen stellen. Herstel gericht werken, door …

chronische signalen

1 Wat is het? Samen de signalen aan pakken kan zijn met lotgenoten, naasten of hulpverlening. Signalen bepalen het ziektebeeld. Hoe erger de signalen hoe meer last een persoon heeft …

Chronische stress

1 Wat is het? Rust is een moment van ontspanning en voor sommige is dit een gehele dag en andere moeten hard werken om dit te krijgen. Rust lijkt vanzelfsprekend, …