Vrijheden plan

5 Plan Bedenk een lange termijn oplossing in activiteiten, activiteiten die andere tijd nodig hebben, die u dagelijks kunt doen en waar u meerdere dagen de tijd voor nodig heeft. …

Overgeplaatst worden

1 Wat is het? Een overplaatsing kan op een IC en HC vaak voorkomen soms dagelijks. Een overplaatsing is van een HC of IC naar een afdeling waar een therapie …

vrijheden gevolgen

4 Gevolg Met weinig vrijheden is de persoon de gehele dag op de afdeling hierdoor kan een persoon meer stress en onrust hebben als anders. De stress blijft hangen en …

Vrijheden herkennen

2 Herkennen De vrijheden starten vaak met 3 x een 1/2 uur, deze mogen nog niet worden gepakt dat is de volgende stap 1x 1,5 uur. Daarna 3x 1 uur …

Vrijheden

1 Wat is het? Vrijheden zijn minuten die u buiten de afdeling kunt opnemen tijdens een opname. In het begin met een RM (rechtelijke machtiging) of IBS (in bewaring stelling) …

Opname dagplanning

Activiteiten Op de afdeling word u om 9.00 uur gewekt door de verpleging, vaak word dit ook vergeten. Als er word gewekt is het de bedoeling om 9.30 bij de …

Opname wachtlijst

Wachtlijst Wanneer u op de wachtlijst staat van een opname kan dit enige tijd duren voor dat u op de afdeling terecht komt. Op de website van uw GGZ kunt …

mede cliënten plan

5 Plan Gedrag Stap 1 Maak contacten met de personen. Door alleen te zijn is een opname zwaar lastig en moeilijk. Vind u weg om met de medebewoners overweg te …

Opname duur afdeling

Duur afdeling Op de HC (High Care) afdeling van de GGZ is er geen vaste termijn wanneer u weer naar huis gaat. Bij sommige is dit binnen 2 dagen andere …

opname zelftest

Test Stap 1 Hoe meer vragen u met nee beantwoord hoe groter de kans dat u opgenomen moet worden Is de hulp nu voldoen van de ambulant behandelaar? Kunt u …

Mede cliënten gevolgen

4 Gevolg Op een afdeling komt overprikkeling vaak voor. Op de afdeling zijn er steeds gesprekken over problemen. De problemen zijn vaak zwaar van stof, vooral als iemand een levensverhaal …

opname zo kort mogelijk plan

Stap 1 Houd u aan de afspraken die met u zijn gemaakt, over medicatie en behandelplan. Maak gebruik van uw vrijheden en wees op tijd weer terug. schrijf afspraken in …

opname

Wat is het? Het is erg verschillend wanneer een persoon zelf vind dat hij moet worden opgenomen in een vrijwilliger kader. De ene persoon zegt dit erg snel terwijl een …

mede cliënten herkennen

2 Herkennen Omdat het HC of Ic afdeling is kan er elk moment van de dag iets gebeuren zomaar uit het niets. Op de afdelingen is het vaker stressvol en …

Mede cliënten

1 Wat is het? In de eerste dagen van een opname is een persoon niet zich zelf. Er is veel gebeurt in de dagen voor de opname. Er is een …

Mensenrechten opname herkennen

2 herkennen algemene en integriteitsrechten (non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de persoon en van zijn of haar privacy, huis en familieleven, martelverbod). De kans is zeer groot als een psychisch …

Mensenrechten bij een opname

1 Wat is het? De rechten van een persoon met psychische problematiek die word opgenomen. Een persoon kan vrijwillig of gedwongen worden opgenomen. Gedwongen is met een rechtelijke machtiging. Vrijwillig …

terugval gevolgen

Stap 4 gevolgen De persoon zal altijd rest verschijnselen overhouden aan het trauma en PTSS. Deze kunnen zijn overgevoelig zijn of dagelijks veel meer stress. De restverschijnselen zullen in de …

terugval behandeling

3 Behandeling Is een terugval te voorspellen? In Nederland is erg weinig onderzoek gedaan naar een terugval bij een depressie. De kans dat iemand een terug val krijgt is altijd …

terugval herkennen

Stap 2 herkennen Een PTSS is een ernstige verstoring van het functioneren. De persoon krijgt door het trauma veel last van allerlei bijzaken die in het begint vaak klein of …

Terugval

Stap 1 Wat is het? Een terugval is vaak lastig te voorkomen. Wanneer een persoon een therapie heeft gehad en later weer terug is in het oude patroon kan soms …

ambulancekosten GGZ

Ik heb een ambulance besteld en deze heeft mij vervoert naar het ziekenhuis. Ik ben alleen basis verzekerd met een eigen risico van €385,-. Hoeveel moet ik extra bij betalen? …

RM Plan

5 Plan Om een RM te geven is er een gesprek nodig met een arts of psychiater, dit kan ook met de geneesheer directeur. De verklaring van de persoon is …

RM gevolgen

4 gevolgen De persoon staat een groot deel van de rm, zolang er geen vrijheden zijn of weinig buiten de samenleving. Na verloop van tijd kan dit terug keer naar …

IBS plan

5 plan Voor een IBS krijgt u enkele mogelijkheden met een toegewezen advocaat te spreken. Voor een aanvraag van IBS is een geneeskundige verklaring nodig die een arts afgeeft. De …

RM behandeling

3 behandeling De persoon beter met de situatie overweg te kunnen De persoon kan verandering aanbrengen De persoon heeft minder last van negatieve gedachten De persoon bouwt vrijheden op.

ibs gevolgen

4 gevolgen Door een ibs zijn er vaker rechtszaken die veel stress en onzekerheid meet zich meebrengen. het geeft veel onduidelijkheid. Er zijn geen vaste aantallen hoe vaak ibs verlengt …

RM herkennen

2 herkennen Een rm kunt u ook krijgen naar dat IBS heeft gekregen en deze niet heeft geholpen of u niet heeft meegewerkt aan de behandeling. Een persoon krijgt een …

ibs behandeling

3 behandeling De persoon beter met de situatie overweg te kunnen De persoon kan verandering aanbrengen De persoon heeft minder last van negatieve gedachten De persoon bouwt vrijheden op.

crisisopname plan

5 plan Maak een plan wie u kunt bellen om spullen langs te brengen of zet een tas klaar. De begeleiding heeft hier geen tijd voor en doe dit alleen …

Rechtelijke machtiging

1 Wat is het? Rm beteken een Rechtelijke machtiging ook wel een voorlopige machtiging genoemd.. Voor deze machtiging vraag GGZ aan de rechtbank voor een gedwongen opname. Voor deze opname …

ibs herkennen

2 herkennen Een ibs is ongeveer voor 1 maand, 3 weken opname en 1 week vooraf voor de beslissing van de rechter. Dit kan langer duren als er in deze …

crisisopname gevolgen

4 gevolgen Veel personen in crisis worden naar huis gestuurd, dit heeft vaak te maken met bedden te kort. Alleen bij zeer ernstige crisis kan een nood bed worden geregeld. …

In bewaring stelling

1 Wat is het IBS = In Bewaring Stelling. Dit is een gedwongen opname met toestemming van de burgemeester of rechter. Bij een ibs kan u al opgenomen zijn voor …

crisisopname herkennen

2 herkennen crisis met gevaar, verward, suïcidaliteit. Veelal word er een ibs (In Bewaring Stelling) of rm (Rechtelijke Machtiging) aangevraagd (spoedmaatregel) De eerste dagen heeft u geen vrijheden en bent …

crisisopname ggz

1 wat is het? Wanneer u een gesprek heeft gehad met de crisisdienst kan het besluit worden genomen dat het beter voor u dat u word opgenomen. De crisisdienst vind …