5g schema

Print het schema uit Het schema kunt u dagelijks bijhouden om er achter te komen welke emoties en welke gevoelens u triggeren. Het G-schema is een hulpmiddel dat gebruikt kan …

5g gevolgen

Het gevolg was … hierdoor voel ik me nu …. Het gevolg was dat ik nu langer moet werken, hierdoor voel ik me nu nog slechter. Omschrijving: Elke gebeurtenis/problematiek heeft …

5g gebeurtenis

Er is .. gebeurt, hierdoor ben ik nu …. Er is iets groots gebeurt, hierdoor ben ik nu nog meer gestrest. Omschrijving: Een gebeurtenis kan zowel positief als negatief zijn. …

5g gedachten

Mijn gedachten waren …. omdat …. Mijn gedachten waren somber omdat ik wist dat het niet kon. Omschrijving:  Gedachten kunnen zowel positief als negatief zijn, bij negatieve gedachten zijn deze …

5g gedrag

Mijn gedrag was …. omdat …… Mijn gedrag was boos, omdat ik toch wild presteren. Omschrijving:  Het gedrag van een persoon verschilt van persoon op persoon. Hoe iemand reageert op …

4b bedroefd

Bedroefd Omschrijving: Bedroefd word u vaak naar een nare gebeurtenis of als u iets vervelend heeft mee gemaakt of als het allemaal tegen zit. De gedachten zijn vaak negatief gestemd. …

5s = Samen Schoon Structuur Sport Signalen

5s Samen Schoon Structuur Sport Signalen Door signalen samen te zoeken en samen een oplossing te zoeken voor de problematiek die word veroorzaak krijgt u meer ritme in het vinden …

5g gevoel

Ik voelde me …… omdat …… Ik voelde mijn gestrest omdat ik te veel werk had. Omschrijving: Een gevoel is een prikkel in het lichaam, wanneer u bijvoorbeeld bang, boos, …

4b boos

Als ik boos ben dan … Omschrijving: Boos is vaak een emotie die lastig te verbergen is, de emotie kan ook omslaan in woede of erger voor de persoon dit …

5G = Gebeurtenis, Gevoel, Gedachten, Gedrag, Gevolg

5G 5G = Gebeurtenis, Gevoel,  Gedachten, Gedrag,  Gevolg. De gevoelens worden weergegeven in het 5g schema, gebeurtenis, gedrag, gevoel, gedachten, gevolg. Door deze 5 punten te benoemen bij stress, Wat is …

4b bang

Bang Omschrijving: Bang is een emotie die mensen krijgen wanneer ze schrikken van geluiden of wanneer er gevaar dreigt. De emotie komt vaak plotseling op zetten en is hierdoor vaak …

3a actie

Actie Omschrijving: Actie is het direct nemen van een actie om klachten te verminderen. Het weten wanneer u actie moet ondernemen bij welk signaal kan u meer rust geven in …

3D = Doel Direct Doen

3D Doel Direct Doen. Het 3D overzicht bestaat uit 3 punten voor het maken en behalen van doelen. Door het maken van doelen kunt u veel problematiek oplossen, van kleine …

4b blij

Als ik blij ben dan  …. Omschrijving: Het is belangrijk om te weten wat u blij maak en wat u kan opvrolijken op een dag dat het wat minder gaat. …

3a alert

Alert Omschrijving: Alert staat voor observeren en extra letten op bepaalde signalen. Door langere tijd het zelfde signaal actief te volgen, herkent u een patroon, het patroon zorgt ervoor dat …

4B = Blij, Bang, Boos, Bedroefd

4B = Blij, Bang, Boos, Bedroefd. Er zijn 4 soorten emoties, blij, boos, bang en bedroeft of wel de 4b’s.  Neem het 4b en 5g schema over en houd deze …

3a aandacht

Aandacht Omschrijving: Aandacht staat voor het observeren van het signaal en kijken of het erger word. Alert staat voor observeren en extra letten op bepaalde signalen. Welke dingen vind u …

5w = Wie, wat, waar, wanneer, waarom

De 5w = Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hierbij hoort ook de vraag hoe. 5W Waarom Omschrijving: Zijn er dingen die u lastig vind, waar u anders mee omgaat …

3A = Aandacht Alert, Actie

3A =  Aandacht Alert, Actie, Een signaal of een probleem is in te delen in die opties namelijk aandacht, alert en actie. Door op de juiste tijd de juiste keuze …