Medisch dossier doorsturen

Kan je de oude huisarts verbieden het medisch dossier door te sturen? Een verbod om uw gegevens door te sturen is niet nodig. De huisarts moet u vragen om toestemming …

Niet aankijken gesprek

Heb je een negatief beeld van iemand als deze je niet aankijkt tijdens een gesprek? Niet aankijken tijdens een gesprek word vaak gezien als onbeleefd, of geen interesse in het …

Hulp vragen stellen

Hulp vragen is het erkennen voor uzelf dat er een probleem is dit de acceptatie van het probleem om een oplossing te gaan vinden. Voor veel personen is het lastig …

oude psychologische dossiers

Is het mogelijk om een nieuwe psycholoog niet alle oude psychologische dossiers te geven? Er zijn zaken die ik niet wil delen met de nieuwe psycholoog. Wat is het? U …

Eigen regie

1 Wat is het? Eigen regie over de hulp die u gaat krijgen of vraagt betekent dat u zeggenschap heeft over de hulp die u gaat krijgen en hoe dit …

Verwijsbrief verkeerd

Verkeerde verwijsbrief Vraag bij uw zorgverzekering een specificatie van de kosten die zijn gemaakt. Het bedrag op uw rekening is erg hoog voor het gene wat de arts heeft gedaan. …

Bloedprikken

Hoeveel dagen na bloedprikken kun je bellen voor de uitslag? En waarheen moet je bellen? Ik heb bloed laten prikken Bij ziekenhuis/laboratorium. Meestal is de uitslag binnen 3 of 4 …

Verwijzen therapeut

Als je een bepaalde therapeut bent tegengekomen, kan je dit dan tegen je huisarts zeggen dat hij je daarnaar doorverwijst Hierover kunt u het gesprek aangaan met uw huisarts. Een …

Geen klik behandelaar

Wanneer u geen klik is met uw behandelaar dan kunt u punten waarom het niet klikt aangeven aan uw behandelaar en kijken of hij hier iets aan kan veranderen, is …

psychiater plan

5 Plan Stap 1 schrijf u in bij de GGZ en meld u aan voor de wachtlijst Stap 2 Vraag om een afspraak bij een psychiater voor het stellen van …

behandelaar naasten

6 naasten Betrek naasten zoveel mogelijk bij het proces. Hoe meer naasten met u mee gaan vragen stellen en uw ondersteunen, hoe makkelijker het is om de diagnose te accepteren …

psychiater behandeling

3 Behandeling Tijdens een opname spreek u de psychiater 1x per 2 weken en 1 x per week de behandelaar een arts.De psychiater observeert en kijk of uw plan moet …

Psychiater

1 Wat is het? Wanneer u u net heeft ingeschreven bij GGZ krijgt u te maken met een psychiater. Een psychiater werkt samen met verpleegkundige, ambulant behandelaars en artsen. Een …

behandelaar plan

5 Plan Houd een signalen dagboek bij. Voor welke problematiek gaat u naar de GGZ? Wat zijn de signalen ? Wat belemmerd u in het dagelijks leven? Welke signalen zou …

huisarts plan

5 plan Dagboek = Houd een dagboek en schema’s bij met de signalen, gedachten en gevoelens en eventuele medicatie. Neem deze mee naar het gesprek zodat de arts dit overzichtelijk …

psycholoog niets meer herinneren

Hoe kan het dat nadat ik op gesprek ben geweest bij een psycholoog mij niets meer kan herinneren ? Dat u soms dingen minder goed kan herinneren komt vaker voor, …

behandelaar gevolgen

4 Gevolg Personen met psychische problematiek hebben vaak ook andere problematiek, zoals schulden en/of eet problematiek. Om deze problematiek op te lossen heeft de persoon meer hulpverleners nodig, zo kan …

huisarts gevolgen

4 gevolgen Houd er rekening mee dat u naar de doorverwijzing en inschrijving bij GGZ op een wachtlijst komt te staan, u word niet direct geholpen. Hoe lang de wachtlijst …

ACT en het F-ACT

Wat is het?Binnen de GGZ zijn er verschillende afdelingen zoals het ACT, FACT, HC en IC. Hc en ic zijn opname afdelingen en het act en het fact zijn ambulante …

behandelaar behandeling

3 Behandeling Tijdens een opname krijgt u een diagnose en medicatie voorgeschreven. De behandelaar wilt dat u deze medicatie op dagelijkse basis inneemt. Als u het niet eens bent met …

behandelaar herkennen

2 Herkennen Wanneer u een crisis heeft kunt u de crisisdienst bereiken van de GGZ. Dit is een dienst die na werktijd door de weeks en in het weekend actief …

huisarts behandeling

3 behandeling Ga bij verschijnselen langer dan 2 weken naar uw huisarts voor advies of doorverwijzing. Wacht u langer dan word de problematiek erger en de behandeling en medicatie zwaarder. …

ervaringsdeskundige gevolgen

4 Gevolg Door gesprekken met ervaringsdeskundige kunt u meer het gevoel hebben begrepen te worden en dat het makkelijker praat als met een psycholoog. De ervaringsdeskundige begrijpt uit een ervaring …

ervaringsdeskundige behandeling

3 Behandeling Kunnen ervaringsdeskundige helpen? Ervaringsdeskundige kunnen bijdrage aan een herstel van een persoon. De kennis en ervaring die ze hebben opgedaan in de praktijk kunnen ze u leren en …

Behandelaar

1 Wat is het? Wat doen de behandelaars? Wanneer u uw behandeling begint krijgt u een hoofdbehandelaar en een persoonlijke behandelaar. Samen maken ze met u een behandelplan. Het ligt …

Huisarts

Wat is het? Voor het aanvragen van ondersteuning bij psychische problematiek heeft u een verwijs brief nodig van de huisarts. Met deze brief kunt u zich inschrijven bij een psycholoog …

Ervaringsdeskundige

1 Wat is het? Het inzetten van ervaringsdeskundigheid van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Ervaringsdeskundige hebben ervaringen met …