EMDR gevoel

Kun je ook EMDR doen op gevoelens i.p.v. gebeurtenissen? EMDR gaat over de gebeurtenis die vermindert word in ernst door de therapie. Het gevoel achter de nare gebeurtenis word hierdoor …

herbeleving zonder trauma

Als je dat hebt dan weet je dat toch? Kan je toch herbelevingen hebben maar geen trauma? Herbelevingen hebben niet perse een trauma nodig. Herbelevingen kunnen ook zonder trauma. Herbelevingen …

PTSS vooroordelen

Je lacht toch veel, je kan toch normaal functioneren, je moet niet overdrijven ptss is niet zo erg. Ik heb genoeg gedaan, los het zelf op. Laat mij met rust, …

ptss chronische naasten plan

6 Naasten Wat zouden u naasten voor u kunnen beteken om klachten beter te kunnen erkennen? Hoe kunnen ze u helpen om de signalen te verminderen? Wat zijn de signalen …

ptss chronische plan

5 plan Let goed op de signalen die u heeft. pak ze op tijd aan en wacht niet te lang. Houd hiervoor een dagboek bij met de signalen schema om …

ptss chronische gevolgen

4 Gevolgen De chronische klachten lopen in de loop van de tijd verder op. Hierdoor kan het zijn dat een persoon steeds meer beperkt word in de mogelijkheden van de …

ptss chronische behandelen

3 Behandeling Voor de chronische klachten is het een kwestie van ermee leren omgaan van de signalen. Hiervoor zijn diverse therapieën en cursussen. Maak de signalen waar u veel last …

ptss chronische signalen

2 Herkennen Van de personen die een trauma hebben opgelopen in de WO2 heeft 20% tot 25% naar 50 jaar nog steeds last van. Signalen verergeren lichamelijke klachten verergeren zoals …

PTSS chronisch

1 Wat is het? De kenmerken van een psychische chronische ziekte kunnen verschillend zijn per persoon. Bij chronische psychische ziekte horen o.a. angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen. Een chronische ziekte is om aan …

EMDR plan

5 Plan Maak een overzicht van de trauma’s die u heeft opgelopen. Van welk trauma heeft u het meest last? Wat maakt dit trauma zo erg? Maak aantekeningen over de …

EMDR gevolgen

4 Gevolg Het kan lastig zijn om EMDR te krijgen, vaak zien psychiaters andere diagnoses die niet de PTSS op de eerste plaats zetten. Hierdoor krijgt u wel behandeling aangeboden …

EMDR signalen

2 Herkennen Zo lang u trauma’s heeft heeft u nog wel last van een herbeleving maar in mindere maten het is makkelijker los te laten. Door een sessie heeft u …

EMDR

1 Wat is het? EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) is een therapie die kan helpen om beelden te verminderen. EMDR word vaak gegeven bij mensen met een PTSS. …

herbeleving schema

Schema Hoe vaak houd ik het schema bij? Als u herbelevingen heeft is het aan te raken dit dagelijks bij te houden, om u bewust te zijn dat het herbelevingen …

Herbeleving zelftest

Als u op 5 of meer vragen met ja kan beantwoorden, dan heeft u mogelijk last van een herbeleving. Het is belangrijk u dit verder laat onderzoeken. Print deze pagina …

herbeleving plan

5 Plan Herbeleving Het zoeken van rust door het doen van een yoga oefening of het luisteren naar muziek. Dit veranderd de gedachten en kan zorgen dat u meer innerlijke …

herbeleving gevolgen

4 Gevolg Door het aantal herbelevingen kunt u angststoornis krijgen en zich met grote regelmaat angstig voelen. De herbelevingen zorgen voor veel stress wat chronisch kan worden. De herbelevingen kunnen …

herbeleving behandeling

3 Behandeling Wanneer u de herbeleving laat voor wat het is, heeft u hier het minst last van. Meestal is het na de herbeleving klaar, ook al heeft u wel …

herbeleving herkennen

2 Herkennen door de herbeleving kunt u er vermoeid raken. Om gedachten te verminderen en om rust te vinden is slapen een oplossing om de herbeleving te stoppen of om …

PTSS rouw plan

5 Plan Het regelen van een begrafenis is al erg stressvol, personen met een PTSS kunnen hier vaak erg slecht tegen. Het kan zijn dat een persoon het liever op …

PTSS kind plan

5 Plan Vraag uw kind een tekening te maken van de gebeurtenis, gedachten. Aan de hand van de tekening weet u wat er in uw kind omgaat en is het …

PTSS rouw gevolgen

4 Gevolg Van rouw kunt u een trauma op lopen. Heeft u veel moeite met het overlijden, neem contact op met de huisarts. Laat het niet oplopen tot het een …

PTSS kind gevolgen

4 Gevolg Veel kinderen vinden het lastig zich thuis tegen de ouders zich hierover te uiten, daardoor kan het voorkomen dat het op school verteld word of op een sportclub. …

PTSS rouw behandeling

3 Behandeling Voor mensen met een PTSS die al een trauma hebben, kan het harder aankomen en kan het sneller een nieuw trauma worden. Voor mensen met een PTSS is …

PTSS rouw herkennen

2 Herkennen Er word gesproken van traumatische rouw als u psychische klachten krijgt van de naasten die is overleden, die u dagelijkse leven beperken. Dit word persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) …

PTSS Kind herkennen

2 Herkennen Kinderen kunnen op dezelfde manier een PTSS en trauma’s oplopen als volwassen. De PTSS kan worden opgelopen door misbruik, mishandeling, (vecht) scheiding, pesten of bijvoorbeeld getuigen van geweld. …

PTSS Kind

1 Wat is het? Een PTSS voor een kind heeft veelal dezelfde signalen als bij volwassen. Voor kinderen is het zeer lastig om aan te geven wat de signalen zijn …

PTSS rouw

1 Wat is het? Rouw is een zeer lastige periode.  Op overlijden en alle woorden die erbij horen, zit een groot taboe maar door het bespreekbaar te maken kan het …

PTSS terugval

Terugval Waaraan merkt u dat u een terugval heeft gehad of heeft? Is uw gedrag veranderd of heeft u weer oude gewoonte opgepakt? Hoe lang is de terugval al aan …

PTSS vermijden

Vermijden af en toe kan het helpen om u af te sluiten en uw rust te zoeken, maar houd hierin een balans. Hoe vaker u zich gaat afzonderen hoe grotere …

PTSS hulp vragen

Hulp vragen maak een afspraak met de huisarts en vraag een verwijzing naar ggz laat uw trauma’s onderzoeken en een diagnose stellen vraag EMDR voor het aanpakken van de trauma’s …

PTSS schema

1 Wat is het? Met het schema kunt u erachter komen hoeveel last heeft van bepaalde PTSS symptomen. In het schema gaat het over hoe u kunt omgaan met de …

PTSS nachtmerries

Nachtmerries Slaapproblematiek bespreekbaar maken bij de huisarts of psycholoog. Vraag eventueel inslaap medicatie. Alle slaapmedicatie is verslavend, neem alleen de medicatie als u ook echt niet kunt slapen. Door dagelijks …

PTSS dwanggedachten

Dwanggedrag Stel vast of uw dwanghandelingen of dwanggedachten heeft, door het bijhouden van een dagboek. Houd hierin bij hoe vaak u de handelingen heeft en hoe vaak u ze uitvoert. …

PTSS beweging

Beweging Maak een activiteitenplan die dagelijks uitvoert om minder met de gedachten bezig te zijn. Zoek een goede dagbesteding waar u de rust in vind. Plan dagelijks activiteiten buiten de …

PTSS ontslag

Wat is het? Een PTSS is niet zomaar een diagnose, u heeft iets zeer naars meegemaakt of meerder nare dingen. Denk er niet te licht over. Het is een zware …

PTSS angst

Angst Hoeveel angst ervaart u op een dag door trauma’s of andere situaties? Waar komt de angst het meest uit naar voren, welke situatie? Kunt u de situatie los laten, …

PTSS alertheid

Alertheid hoe merkt u dat u extra alert bent? Wat zijn de signalen? Houd een dagboek bij met de signalen hoe vaak ze voorkomen en hoe alert u bent. Hierdoor …

PTSS gedachten

Gedachten Leer gedachten los te laten, door bijvoorbeeld actief te gaan hard lopen of te gaan sporten. Door actief bezig te zijn met iets anders, vind u afleiding en heeft …

PTSS financieel

Financieel Minder arbeidsdeelname door zorg voor dierbare Stoppen met werken door zorg voor dierbare Kosten voor opvang van andere familieleden (broertjes, zusjes) Extra uitgaven door niet-medische onkosten, zoals reis- en …

PTSS gezondheidszorg

Gezondheidszorg Gevoel te weinig betrokken te worden door zorgverleners Gevoel onvoldoende, onbetrouwbare of ontoegankelijke informatie te hebben over de aandoening en de zorg Niet weten waar aan te kloppen voor …

PTSS relatie

Relatie met de persoon met ptss Rolverandering door toegenomen afhankelijkheid van de patiënt Bij kinderen: rolomkering of parentificatie Verstoring van de relatie maatjes door dik en dun verdwijnen in de …

PTSS sociaal

Sociaal Verstoring van de dagelijkse routine / het ‘normale’ gezinsleven Gescheiden zijn van een dierbare (bijv. door ziekenhuisopname) Toegenomen verantwoordelijkheden (administratie, zorg voor kinderen, etc.) Beperkte vrijheid door de zorg …

PTSS emotioneel

Psychisch / emotioneel Angststoornissen Depressies, stemmingsstoornissen Post-traumatisch stresssyndroom of post-ic syndroom bij familieleden (PICS-F) Gevoelens van onzekerheid

PTSS lichamelijk

Lichamelijk Vermoeidheid en burn-out Spanningsklachten, zoals hoofdpijn, spierpijn, gebrek aan eetlust, hartkloppingen en niet-specifieke pijn op de borst Slaapproblemen Concentratieproblemen

PTSS hulp

Het is belangrijk om samen het proces te doorlopen en om regelmatig de verbeteringen te bekijken en bespreken. Luisteren naar de persoon ook na 101x dat de persoon een verhaal …

PTSS diagnose

Er zijn veel lijstjes en theorieën met symptomen maar deze lijstjes zijn niet bij iedere persoon het zelfde en niet iedereen ervaart een diagnose hetzelfde. Om meer en beter te …

PTSS vermijden

Voor de persoon is het belangrijk om geen plekken te gaan vermijden en ook geen triggers te vermijden. Het gevolg hiervan kan zijn dat de persoon steeds minder gaat doen …

PTSS herkennen signalen

Naasten hebben het erg zwaar met een familielid die PTSS heeft. De trauma’s van de persoon zorgen ervoor dat het gedrag, gevoel veranderd en de persoon anders zou reageren als …

PTSS structuur

Het hebben van duidelijkheid en structuur Voor personen met een PTSS is duidelijkheid en voorspelbaarheid erg belangrijk. Een persoon schrikt vaker als andere mensen en kan hiervan een herbeleving krijgen …

PTSS pesten naasten

6 naasten Als naasten is het belangrijk op kleine veranderingen te letten in gedrag of het niet naar school willen of verzuimen. Probeer het pesten zoveel mogelijk te bespreken met …

PTSS pesten plan

5  Plan Stap 1 Hoe veel last heeft u van het pesten? Beïnvloed het uw dagelijks leven? Kunt u minder goed slapen door nachtmerrie of herbelevingen? De kans is zeer …

PTSS pesten gevolgen

4 gevolgen Voor de personen die gepest worden is het lastig nieuwe contacten te maken. Door het pesten is het vertrouwen in mensen minimaal of niet aanwezig. Een persoon zal …

PTSS pesten behandeling

3 behandeling Pesten en de gevolgen van pesten zijn te behandelen met een EMDR net als bij een PTSS. Aaan de hand van het trauma en de ernst van andere …

PTSS pesten herkennen

2 herkennen Het herkennen van pesten In Nederland word 1 op de 4 kinderen gepest in het basis onderwijs en op de middelbare school. Een kind dat gepest word is …

PTSS pesten

PTSS pesten Wat is het? Van de slachtoffers van pesten ontwikkelt 27,6% van de jongens ptss & 40,5% van de meisjes. Anti-pest programma’s signaleren symptomen niet! De meeste mensen die …

PTSS terugval

Een terugval is vaak lastig te voorkomen. Wanneer een persoon een therapie heeft gehad en later weer terug is in het oude patroon kan soms weken of maanden duren. Dit …

PTSS emoties

Emoties Brontofobie is een van de meest voorkomende angsten, is een abnormale angst voor onweer, in het bijzonder voor donder/donderslagen. Dit komt omdat voor al de eerste donder onverwacht en …

PTSS slapen

Slapeloosheid of ’s-nachts vaak wakker worden. Hevig dromen en nachtmerries. Door de vele herhalende gedachten en het piekeren is het lastiger te slapen en hierdoor ontstaan slaapproblematiek en een slaap …

PTSS zelfvertrouwen

Verminderd zelfvertrouwen of achterdocht De gedachten neem de overhand en hierdoor veranderd u stemming en uw gevoel u raakt onzeker over uw zelf. Doordat er er erg negatief word gedacht …

PTSS vermijden

Het vermijden van plaatsen en personen. Door te veel stress of prikkels worden plaatsen vermeden. Door prikkels op te lopen, is de kans groot dat u een bui oploopt, om …

PTSS spieren

Vastzittende en stijve spieren, aangetast zenuwstelsel. Door de stress gaan spieren vastzitten, wat tot erge pijn kan lijden. De stress zit in het gehele lichaam van uw kleine teen tot …

PTSS malen

Blijvende malende gedachten, overdenken, piekeren, herbeleven van alles. Grotere kans op psychoses en hallucinaties, verward gedrag. De blijvende malende gedachten gaan over het dagelijks leven, uw problematiek en vaak nare …

PTSS stress

Blijvende stress De stress zal niet meer verdwijnen en is blijvend, de gehele dag 24 uur 7 dagen per week 365 dagen in het jaar. De stress word alleen maar …

PTSS gevolgen

4 PTSS: Gevolgen 1 Wat is het? De ernst van PTSS: Een militair is gewend om te gaan met druk en hij heeft geleerd hieronder te presteren. Het uithoudingsvermogen, ontspannen …

PTSS onzeker

Personen met een PTSS zijn vaak onzeker en hebben weinig zelf vertrouwen. Door de onzekerheid gaan de personen plekken of personen vermijden. Ook door de herbelevingen aan een trauma kunnen …

PTSS nieuws

Wat is het? Het lezen van nieuws kan voor iemand met PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) erg moeilijk zijn. Vooral berichten die iets te maken hebben met trauma of berichten …

PTSS dwanggedrag

Dwanggedrag Dwanggedrag is iets wat een mens zichzelf aanleert. Het begint met een paar keer in de week en in korte tijd is het elke dag en paar keer per …

PTSS overgevoelig

Overgevoelig Personen met een PTSS zijn vaker gevoeliger dan zonder de diagnose. De personen hebben veel stress. Een persoon die veel stress ervaart heeft meer last van hooggevoeligheid. Hier door …

PTSS hoe krijg ik het?

Hoe krijgt u het? PTSS kunt u krijgen naar het zien of beleven van een nare of traumatische gebeurtenis. Niet alle gebeurtenissen worden ook een trauma. Wanneer een diagnose gesteld …

PTSS beroep

Beroepsgerelateerd Politie, douane, beveiligers met PTSS = schietincident, gevecht/geweld bij arrestatie, Brandweer met PTSS = Grote brand levens redden, brand met gevaarlijke stoffen, gebouwen die op in storten staan, mensen …

PTSS burger

Niet alleen beroeps kunnen een PTSS oplopen, ook u kan door traumatische ongemakken zomaar ptss oplopen. Gedrag pesten, discriminatie, racisme grond in stampen, beledigingen, minderwaardig / negatief praten jij doet …

ptss zelftest

Aan de hand van 19 vragen, kunt u er achter komen of u een PTSS heeft. De PTSS zelftest geeft u inzicht, in uw gedachten en beleving over een gebeurtenis …

PTSS Behandeling

3 PTSS: Behandeling Voor het vaststellen van de diagnose gaat u eerst lang de huisarts en vraagt u een verwijsbrief voor GGZ. Na het inleveren van de verwijsbrief, 6 weken, …

PTSS HSP naasten

6 naasten Bespreek met de persoon welke signalen hij/zij ervaart van de hooggevoeligheid en welke prikkels dit verergeren. Zorg ervoor dat de persoon zo min mogelijk deze prikkels krijgt. Weet …

PTSS vermoeidheid

Vermoeidheid klachten Hoe complexer de PTSS en hoe meer trauma u heeft hoe lastig het vaak is om te slapen. Complex is vaak lastig te behandelen en is het belangrijk …

PTSS

1 PTSS: Wat is het? De afkorting PTSS staat PTSS = Post Traumatische Stress Stoornis PTSD = Post Traumatische Stress Disorder Er is geen verschil tussen PTSS en PTSD. PTSD …

PTSS HSP plan

5 Plan Signalen herkennen Welke signalen heeft u en hoe kunt u hier betere grip op houden? Wat heeft u hiervoor nodig? Houd een dagboek bij met de schema’s van …

PTSS herbeleving

De vele stress, angst, schrik of paniek die meestal voorkomt uit herbelevingen aan het trauma, putten het lichaam uit. Er is een continue alertheid actief, hierdoor is het vinden van …

PTSS HSP gevolgen

4 gevolgen Gevolgen van hoogsensitiviteit kunnen onder andere zijn: een burn-out, chronische vermoeidheid, depressie, grote stemmingswisselingen of verslavingsproblematiek. Bij een PTSS kunnen de gevolgen zijn chronische vermoeidheid, depressies, grote stemmingswisselingen, …

PTSS huilbuien

Huilbuien Huilbuien of emotie buien komen vaak voor, vooral als personen veel last hebben van herbelevingen. Deze komen te pas en te onpas opzetten en kunnen tot heftige emoties lijden. …

PTSS HSP behandeling

3 behandeling Hooggevoeligheid kunt u behandelen door gesprekken met psycholoog om te leren omgaan met de diagnose en de gevolgen. Daarnaast kan yoga of ontspanningsoefeningen en veel bewegen helpen om …

PTSS angst herkennen

Angstgevoelens en/of paniekaanvallen. Overdreven emotionele reacties waaronder huilbuien en woede-uitbarstingen. Personen met een PTSS hebben vaker lichamelijk klachten zoals hoofdpijnen of pijn in de spieren. Dit kan invloed hebben op …

PTSS HSP herkennen

2 herkennen Hypogevoelige personen zoeken veel lichamelijk contact op door bijvoorbeeld te komen kroelen, stoeien en/of aanraking. Hypogevoelige personen zien veel details.Deze personen kunnen details zien die anderen niet opmerken, …

PTSS waakzaamheid

Verhoogde waakzaamheid. Extreme gevoeligheid voor licht en geluid. Druk, stress, nerveus, spanning gevoelgeen rust om iets te ondernemenmoeilijk stil zitten, niet op uw gemak zitten of hele dag op de …