ambtshalve verzekerd

Wat is ambtshalve verzekerd? Zorginstituut Nederland sluit namens de onverzekerde een zorgverzekering af. De maandelijkse bestuursrechtelijke premie van € 112,33 wordt twaalf maanden ingehouden op het loon of uitkering. Na …

Premieachterstand

1 Wat is het 6 maanden zorgverzekerings premie achterstand aan zorgverzekering terugbetaald, hoe lang moet ik nog doorbetalen aan zorgverzekering? Je word pas afgemeld bij zorgverzekering als de gehele premieachterstand …

Eigen bijdrage

Waarvoor geldt er een eigen bijdrage? sommige hulpmiddelen, zoals een hoortoestel bepaalde geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil zittend ziekenvervoer verloskundige zorg en kraamzorg bijzondere tandheelkundige zorg als u 18 jaar of …

Onverzekerd

De onverzekerde kan wel gebruik maken van medische zorg, maar de rekening is voor de onverzekerde. In bepaalde gevallen kan verzekeren met terugwerkende kracht zoals bijvoorbeeld als de verzekeringsplicht vier …

eigen risico

Wat is een eigen risico? Iedereen van 18 jaar en ouder betaald in Nederland een eigen risico voor de zorgverzekering. Dit is dat er altijd een bedrag voor u overblijft …

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland Bij een zorgverzekering is dit naar 6 maanden zorgpremie achterstand en niet aflossen van de schulden, word u gezien als een wanbetaler. Deze groep heeft vaak ook elders …