Budgetbeheer eruit komen

Breng uw administratie op orde en stop de in een budget map en schulden map. Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in een budgetplan. Om uw eigen geld …

budgetbeheer Prioriteit

Prioriteit De prioriteit van de budgetbeheerder is om uw schulden aan te pakken en op te lossen met zo veel mogelijk van uw inkomsten. Van uw inkomsten worden de vaste …

budgetbeheer Wel/geen inkomsten

Geen inkomsten Wezenuitkering Bijzondere bijstand kinderbijslag studiefinanciering uitkering op grond an de wet tegemoetkoming studiekosten huurtoeslag pleegkind vergoeding vangnetregeling woonkostentoeslag zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag tegemoetkoming kosten kinderopvang De inkomsten die ingehouden mogen …

Budgetbeheer

1 Wat is het? Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals …