Postblokkade

Postblokkade De postblokkade die u heeft gekregen is 13 maanden van WSNP. Wanneer u de post net gaat halen bent u de post kwijt. De bewindvoerder heeft een aantal reden …

Extra geld

Voor de schuldhulpverlening worden alle inkomsten van de rekening verzameld en hiervan worden de rekeningen betaald. Van het geld dat u heeft gespaard of apart staat word hierbij opgeteld. Van …

Bewindvoering geen vertrouwen

Stap 1 Hoe is het gekomen dat u uw bewindvoerder niet meer vertrouwd? Bent het niet eens met de regels die zij opgesteld door uw bewindvoerder om uw schulden af …

Deurwaarder

2 Herkennen Voor het zo ver is gekomen heeft u diverse verzoeken gekregen de rekening te betalen, hoe komt het dat deze niet is betaald? De schuldeiser heeft 3 herinneringen …

bewindvoerder privé gegevens

De bewindvoerder maakt een beslissing aan de hand van uw gehele financiële situatie. Om uw gehele financiële overzichtelijk te krijgen mag zij de gegevens van uw bank en schuldeisers opvragen. …

bewindervoerder plan

5 Plan Geef u klacht over de bewindvoering door aan de rechtbank. Vraag juridisch advies bij het juridisch loket Zorgen dat u langs uw bewindvoerder gaat om uw post op …

bewindvoerder behandeling

3 Behandeling De bewindvoerder maakt een beslissing aan de hand van uw gehele financiële situatie. Om uw gehele financiële overzichtelijk te krijgen mag zij de gegevens van uw bank en …

bewindvoerder herkennen

2 Herkennen Taak 1 beheren en beschermen Een bewindvoerder heeft als belangrijkste taak het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. In dit geval mag de persoon niet …

Bewindvoerder

1 Wat is het? Een officiële bewindvoerder kan met de beschikking aantonen dat hij is benoemd door een kantonrechter. Heeft u bewindvoerder geen beschikking dan is het geen officiële bewindvoerder. …

Schuldhulpverlener

Hoeveel mag een schuldhulpverlener vragen? Bij de meeste organisaties is de financiële hulp gratis. Er is een verbod vastgesteld in de wet dat er niet tegen betaling ondersteuning en begeleiding …

GKB beslag leggen

Ja, de belastingdienst mag beslag leggen op loon of uitkering of goederen, als er een vonnis is.Als er geen vonnis van een rechter is kan er ook geen beslag worden …

Schuldsanering afwijzing

2 herkennen Als de rechtbank een verzoek afwijst kan dat zijn omdat: Onverantwoord koopgedrag. Doordat u onverantwoord koopgedrag vertoont kan de rechtbank het verzoek tot schuldsanering afwijzen. Dit omdat u …

Schuldsanering verzoek

Wat zijn de toelatingscriteria die gemeenten hanteren bij het toelatingsproces tot een traject om een schuldregeling te treffen? Schuldsanering kunt u aanvragen wanneer u: de schulden niet meer zelf kan …

Schuldsanering auto houden

Mag ik mijn auto houden in de schuldhulpverlening? De schuldsanering kan u niet verplichten uw auto op te geven. Vaak is het niet mogelijk door de hoge kosten die een …

Schuldsanering verhuizen

Wat er gebeurd bij verhuizing naar andere gemeente bij schuldhulpverlening? Wanneer u gaat verhuizen kunt in overleg met uw schuldhulpverlener, voor een goedkeuring. De huur mag niet te veel afwijken …

Schuldsanering

1 Wat is het? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. …

Budgetbeheer eruit komen

Breng uw administratie op orde en stop de in een budget map en schulden map. Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in een budgetplan. Om uw eigen geld …

budgetbeheer Prioriteit

Prioriteit De prioriteit van de budgetbeheerder is om uw schulden aan te pakken en op te lossen met zo veel mogelijk van uw inkomsten. Van uw inkomsten worden de vaste …

budgetbeheer Wel/geen inkomsten

Geen inkomsten Wezenuitkering Bijzondere bijstand kinderbijslag studiefinanciering uitkering op grond an de wet tegemoetkoming studiekosten huurtoeslag pleegkind vergoeding vangnetregeling woonkostentoeslag zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag tegemoetkoming kosten kinderopvang De inkomsten die ingehouden mogen …

Budgetbeheer

1 Wat is het? Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals …

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW)en is een puur financiële maatregel. Deze is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de …

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De vrijwilligers komen bij u aan huis om te helpen de zaken op orde te …