Leefgeldrekening

Leefgeldrekening Een leefgeldrekening is een betaalrekening speciaal voor mensen die onder bewind staan of in de schuldsanering zitten. Bij de rekening zit een pinpas, waarmee u kunt pinnen en betalen. …

Beheerrekening

Wat is een beheerrekening? Voor een beheerrekening moet u een beschikking hebben van de kantonrechter die u onderbewindstelling heeft geplaatst. Na de benoeming van een schuldhulpverlener word er een beheerrekening …

tegen behoorlijk bewijs van kwijting

Tegen behoorlijk bewijs van kwijting word vaak gebruikt bij schulden en incassobureau. Het betekend dat u een bewijsstuk moet aanleveren aan het incassobureau dat de schuld is voldaan. Bij identiteitsfraude …

loonbeslag

Kan het loonbeslag meer zijn dan het overgebleven,uitbetaalde salaris? Er is loonbeslag gelegd op een inkomen en er gaat €700 naar de deurwaarder en er wordt €450 uitbetaald. Klopt dit …

beslag leggen plan

Beslag leggen Stap 1 Om beslag te leggen op uw inboedel heeft een deurwaarder eerst een vonnis nodig van de rechter. De deurwaarder kan niet direct u huis leeg halen. …

Bezwaar maken tegen het vonnis.

Bezwaar maken tegen het vonnis. De tenuitvoerlegging van een dwangbevel wordt alleen geschorst als verzet wordt aangetekend. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslaglegging op uw auto, …

Beslag leggen op goederen.

Beslag leggen op goederen. Wanneer een rekening niet word betaald, kan het bedrijf uw rekening voorleggen aan een rechter. De deurwaarder geeft u eerst de kans de rekening als nog …

Deurwaarder geen beslag op

Op welke inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen? Wanneer u bepaalde uitkeringen ontvangt die een bepaald doel hebben, dan mag de deurwaarder daar geen beslag op leggen. Hierbij kunt …

Vakantiegeld Schuldsanering

Vakantiegeld Schuldsanering  Wanneer uw wettelijke schuldsanering word een deel of het gehele uw vakantiegeld ingehouden om uw schulden af te lossen. Het vakantiegeld is opgenomen in de berekening van het …

Vakantiegeld wwb schulden

Heeft u een wwb? Het vakantiegeld van uw bijstandsuitkering staat los van de aflossing van uw persoonlijke lening bij de Kredietbank, u mag het vakantiegeld houden. Bij het aangaan van …

Vakantiegeld kredietbank.

Vakantiegeld kredietbank. Het vakantiegeld word gestort op de beheerrekening wanner u onder bewind staat, de bank bekijkt uw schulden en of u recht heeft op een deel van het vakantiegeld.

Vakantiegeld Budgetbeheer

Vakantiegeld Budgetbeheer Om meer van uw schulden af te betalen, kan uw budgetbeheerder vragen om een deel of uw gehele vakantiegeld hiervoor af te staan. De budgetbeheerder legt géén beslag …

Vakantiegeld bewindvoerder

Vakantiegeld bewindvoerder Het vakantiegeld wordt maandelijks bij de berekening van het vrij te laten bedrag gereserveerd. Het uitgekeerde bedrag 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. In uitzonderingsgevallen kan de bewindvoerder het …

BKR info

Wat weet het bkr van u? Over u: Voorletter(s) en geboortenaam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats Over uw lening: Het soort overeenkomst De hoogte van uw lening of van uw …

BKR aanvragen

Hoe vraag ik een BKR overzicht aan? Bij iedere bank in Nederland kunt u een overzicht van uw schulden opvragen . Dit kunt u als volgt doen: Bij de bank …

leefgeld plan

5 Plan Stap 1 Een vrij te laten bedrag word berekend met een vtlb calculator of aan de hand van de Recofa methode kan een schuldhulpverlener het bedrag vaststellen, de …

Leefgeld gevolgen

4 Gevolg Op zowel een leefgeldrekening als een beheerrekening, kan beslag worden gelegd door de schuldeisers. Dit gebeurt vaak aan het einde van de maand wanneer u loon of uitkering …

Leefgeld behandeling

3 Behandeling Ik heb geen leefgeld klopt dit? Schulden hebben voorrang op alles Bij schuldhulpverlening worden eerst de vaste lasten en schulden afgelost en hierdoor kan het zijn dat er …

leefgeld herkennen

2 Herkennen In de wet is geen minimum leefgeld bij schuldhulpverlening gesteld, de meeste budgetbeheerders maken gebruik van een vrij te laten bedrag. Het bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen, …

Leefgeld

1 Wat is het? Leefgeld of leefloon is het bedrag wat u maandelijks overhoud wanneer u een budgetplan werkblad bijhoud, het verschil tussen inkomsten en uitgaven is het bedrag wat …

betalingsvoorstel voorbeeld

Voorbeeld: betalingsvoorstel Verzekering stelt 4 termijnen voor een achterstand van €375. Dit is veel te hoog aangezien ik een bijstandsuitkering heb. daarbij moet de normale premie er nog bij betaald …

betalingsregeling belastingdienst

Belastingdienst afbetalen Is de schuld terecht? Maak bezwaar volgens de regels van de belastingdienst. Vraag het juridisch loket om hulp Probeer zo snel mogelijk een afbetalingsregeling te regelen met de …

betalingsregeling niet aflossen

Niet voldoende aflossen Wanneer het niet mogelijk is het gehele bedrag maandelijks te betalen kunt u een verzoek bij de schuldeiser doen om uw betalingsregeling aan te passen. Leg hierbij …

betalingsregeling geen regeling

Geen afbetalingsregeling Stap 1 Als u het niet eens bent met de beslissing van een bedrijf of instantie kunt u hier altijd bezwaar tegen maken. Vaak via een officiële bezwaarprocedure, …

BKR wanneer

Wanneer vraag ik een BKR overzicht aan? Bij het BKR kunt u een aanvraag doen wanneer u wilt weten hoeveel openstaande schulden u heeft. Op het overzicht staan alle openstaande …

betalingsregeling plan

5 Plan Maak een schuldenoverzicht, met alle bedragen van de schulden en de huidige afbetaal bedragen en hoeveel u al heeft afgelost. Maak een budgetplan met uw inkomsten en uitgaven. …

betalingsregeling gevolgen

4 Gevolg Voorkom een verhoging van het bedrag door een afbetalingsregeling op tijd te regelen. Als u niet op tijd betaalt, dan: Krijg u eerst een betalingsherinnering. Wanneer u normaal …

betalingsregeling behandeling

3 Behandeling Kom uw betaalregeling consequent na en betaal het openstaande bedrag. Wanneer u een paar niet betaald kan de schuldeiser beslag leggen op uw loon en een deurwaarder langs …

BKR geregistreerd

Wanneer word ik geregistreerd? Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat is een wettelijke plicht. Voor bijvoorbeeld om een wasmachine te kopen of een verbouwing te …

Betalen BKR info

Waarom moet ik betalen bij de BKR voor informatie die over mij gaat? De BKR vraagt geld voor de informatie over uw schulden voor de administratiekosten en verwerking van uw …

Centraal Justitieel Incassobureau

Centraal Justitieel Incassobureau Heeft u recht op een toeslag, dan houd het Centraal Justitieel Incassobureau deze in, om uw schulden af te lossen. Bij een niet toereikend inkomen, krijgen u …

BKR

Wat is het bkr? Het is een organisatie met veilige en betrouwbare informatie over leningen, om een verantwoorde beslissing te nemen over wel of niet lenen. Kredietverstrekkers kunnen beter inschatten …

Schulden map bijhouden

Hoe vaak houd ik een schulden map bij? Het overzicht met alle schulden kut u maandelijks bijwerken, het papier van de vorige maand kunt u achter in de map bewaren. …

Plan schulden map

Stap 1 Aanschaf producten Hoe wilt u uw administratie gaan bewaren? Dit is mogelijk in mappen met tabbladen en of bewaardozen met deksel. Maak een keuze hierin wat u het …

Aanmaning verkeerde naam

Ik kreeg een eerste herinnering met facturen van twee jaar terug op een onjuiste naam. Ik heb deze opgezegd en zei zeggen deze opzegging nooit te hebben ontvangen en brengen …

schulden map behandelen

3 Behandeling Het voorkomen van uw schuldenproblematiek. Door schulden of financiële problematiek kunt u naar een budgetcoach, bewindvoering of schuldsanering, dit kost veel geld. Door problemen zo veel mogelijk voor …

Aanmaning verkeer adres

Een aanmaningen op mijn adres voor een ander Ik ben pas in dit huis komen wonen. Toen ik vanmorgen de post pakte zag ik diverse rekeningen en aanmaningen van de …

schulden map herkennen

2 Herkennen Met een geordende administratie heeft u altijd overzichten over uw administratie, belangrijke papieren en financiële zaken. Een geordende administratie zorgt voor meer rust. Door het op orde te …

aanmaning plan

5 Plan Zodra u weet dat u een rekening niet kunt betalen, neem contact op met het bedrijf en wacht niet op de eerste aanmaning. Door direct te bellen hebben …

Schulden map

1 Wat is het? Een schulden map is een handige map met alle gegevens van de schuldeisers bij elkaar. De map is een onderdeel van schuldpreventie om ergere schulden te …

Aanmaning gevolg

4 Gevolg Door een herinnering niet te betalen lopen kosten allen maar op. Hierdoor word een factuur van € 100,- al snel € 250,- Dit betekend dat u meer dan …

Aanmaning behandeling

3 Behandeling In totaal krijgt u 2 aanmaningen voor de rekening word door gestuurd naar het incassobureau, advocaat of deurwaarder. Eerst krijgt u een factuur, dan de 1ste herinnering, dan …

Aanmaning brieven

Welke brieven gaat u ontvangen? Stap 1 Per herinnering heeft u 14 dagen de tijd om te betalen = 1e herinnering om te betalen, 2e herinnering om te betalen (Aanmaning), …

Aanmaning herkennen

2 Herkennen Is een aanmaning gratis? Nee, bij elke aanmaning die u krijgt komen administratiekosten bij. Zodra uw rekening naar het incassobureau gaat komen er daarvoor extra kosten bij zoals …

aanmaning

1 Wat is het? Een aanmaning word ook wel een betalingsherinnering genoemd. Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te …