Leefgeldrekening

Leefgeldrekening Een leefgeldrekening is een betaalrekening speciaal voor mensen die onder bewind staan of in de schuldsanering zitten. Bij de rekening zit een pinpas, waarmee u kunt pinnen en betalen. …

Postblokkade

Postblokkade De postblokkade die u heeft gekregen is 13 maanden van WSNP. Wanneer u de post net gaat halen bent u de post kwijt. De bewindvoerder heeft een aantal reden …

Extra geld

Voor de schuldhulpverlening worden alle inkomsten van de rekening verzameld en hiervan worden de rekeningen betaald. Van het geld dat u heeft gespaard of apart staat word hierbij opgeteld. Van …

(oud) volmacht deelt avg

Het gaat hierbij om een persoon die een voormalig gevolmachtigd bewindvoerder. 1 Wat is het? De bankgegevens en naam horen bij uw privégegevens. Van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen …

Bewindvoering geen vertrouwen

Stap 1 Hoe is het gekomen dat u uw bewindvoerder niet meer vertrouwd? Bent het niet eens met de regels die zij opgesteld door uw bewindvoerder om uw schulden af …

Beheerrekening

Wat is een beheerrekening? Voor een beheerrekening moet u een beschikking hebben van de kantonrechter die u onderbewindstelling heeft geplaatst. Na de benoeming van een schuldhulpverlener word er een beheerrekening …

jongeren met schulden

1 Wat is het? De schulden die uw minderjarige kind heeft gemaakt, dienen door de ouder betaald te worden. Als ouder bent u aansprakelijk/ verantwoordelijk voor schulden tot uw kind …

Deurwaarder

2 Herkennen Voor het zo ver is gekomen heeft u diverse verzoeken gekregen de rekening te betalen, hoe komt het dat deze niet is betaald? De schuldeiser heeft 3 herinneringen …

tegen behoorlijk bewijs van kwijting

Tegen behoorlijk bewijs van kwijting word vaak gebruikt bij schulden en incassobureau. Het betekend dat u een bewijsstuk moet aanleveren aan het incassobureau dat de schuld is voldaan. Bij identiteitsfraude …

loonbeslag

Kan het loonbeslag meer zijn dan het overgebleven,uitbetaalde salaris? Er is loonbeslag gelegd op een inkomen en er gaat €700 naar de deurwaarder en er wordt €450 uitbetaald. Klopt dit …

bewindvoerder privé gegevens

De bewindvoerder maakt een beslissing aan de hand van uw gehele financiële situatie. Om uw gehele financiële overzichtelijk te krijgen mag zij de gegevens van uw bank en schuldeisers opvragen. …

bewindervoerder plan

5 Plan Geef u klacht over de bewindvoering door aan de rechtbank. Vraag juridisch advies bij het juridisch loket Zorgen dat u langs uw bewindvoerder gaat om uw post op …

bewindvoerder behandeling

3 Behandeling De bewindvoerder maakt een beslissing aan de hand van uw gehele financiële situatie. Om uw gehele financiële overzichtelijk te krijgen mag zij de gegevens van uw bank en …

bewindvoerder herkennen

2 Herkennen Taak 1 beheren en beschermen Een bewindvoerder heeft als belangrijkste taak het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. In dit geval mag de persoon niet …

Bewindvoerder

1 Wat is het? Een officiële bewindvoerder kan met de beschikking aantonen dat hij is benoemd door een kantonrechter. Heeft u bewindvoerder geen beschikking dan is het geen officiële bewindvoerder. …

beslag leggen plan

Beslag leggen Stap 1 Om beslag te leggen op uw inboedel heeft een deurwaarder eerst een vonnis nodig van de rechter. De deurwaarder kan niet direct u huis leeg halen. …

Bezwaar maken tegen het vonnis.

Bezwaar maken tegen het vonnis. De tenuitvoerlegging van een dwangbevel wordt alleen geschorst als verzet wordt aangetekend. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslaglegging op uw auto, …

Beslag leggen op goederen.

Beslag leggen op goederen. Wanneer een rekening niet word betaald, kan het bedrijf uw rekening voorleggen aan een rechter. De deurwaarder geeft u eerst de kans de rekening als nog …

Deurwaarder geen beslag op

Op welke inkomsten mag de deurwaarder geen beslag leggen? Wanneer u bepaalde uitkeringen ontvangt die een bepaald doel hebben, dan mag de deurwaarder daar geen beslag op leggen. Hierbij kunt …

Volmacht

Volmacht Ik zit in de minnelijke traject van schuldsanering en heb laatst een volmacht voor budgetbeheer per post ontvangen met de vraag of ik deze wil tekenen. Omdat het financieel …

Vakantiegeld Schuldsanering

Vakantiegeld Schuldsanering  Wanneer uw wettelijke schuldsanering word een deel of het gehele uw vakantiegeld ingehouden om uw schulden af te lossen. Het vakantiegeld is opgenomen in de berekening van het …

Vakantiegeld wwb schulden

Heeft u een wwb? Het vakantiegeld van uw bijstandsuitkering staat los van de aflossing van uw persoonlijke lening bij de Kredietbank, u mag het vakantiegeld houden. Bij het aangaan van …

Vakantiegeld kredietbank.

Vakantiegeld kredietbank. Het vakantiegeld word gestort op de beheerrekening wanner u onder bewind staat, de bank bekijkt uw schulden en of u recht heeft op een deel van het vakantiegeld.

Vakantiegeld Budgetbeheer

Vakantiegeld Budgetbeheer Om meer van uw schulden af te betalen, kan uw budgetbeheerder vragen om een deel of uw gehele vakantiegeld hiervoor af te staan. De budgetbeheerder legt géén beslag …

Vakantiegeld bewindvoerder

Vakantiegeld bewindvoerder Het vakantiegeld wordt maandelijks bij de berekening van het vrij te laten bedrag gereserveerd. Het uitgekeerde bedrag 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. In uitzonderingsgevallen kan de bewindvoerder het …

Schulden stoppen stap 4

Stap 4 ik maak mijn beslissing bekend bij een of twee betrouwbare vrienden als getuige, of een buddy of coach; geef nooit op! Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u een …

Schulden stoppen stap 3

Stap 3 ik ga een onderzoek instellen naar de oorzaken en mijn eigen aandeel daarin Waardoor zijn uw schulden ontstaan? Heeft u teveel gekocht? Gekocht op afbetaling? Bent u in …

Schulden stoppen stap 2

Stap 2 ik ga een inventarisatie maken van mijn feitelijke financiële situatie. Maak een overzicht van al uw schulden en de aflossingsbedragen. Maak een budgetplan voor het overzicht van uw …

Spookjongeren

Wat is de definitie van spookjongeren? Dit zijn jongeren, tussen de 18 en 26 jaar, die wel een woning hebben maar niet staan ingeschreven in de basisregistratie. Hierdoor is het …

Schulden stoppen

Stappenplan schulden aflossen Er zijn in totaal 4 stappen nodig om weer een overzicht te krijgen van uw schulden en te starten met het aflossen van uw schulden. Stap 1 …

BKR info

Wat weet het bkr van u? Over u: Voorletter(s) en geboortenaam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats Over uw lening: Het soort overeenkomst De hoogte van uw lening of van uw …

problematische schulden oorzaak

Wat is de belangrijkste oorzaak? Schuldenaar Dat problematische schulden niet worden opgelost heeft vaak te maken met juridische belemmeringen en het gedrag van schuldenaren. Dat schulden onoplosbaar zijn komt vaak …

Schuldhulpverlener

Hoeveel mag een schuldhulpverlener vragen? Bij de meeste organisaties is de financiële hulp gratis. Er is een verbod vastgesteld in de wet dat er niet tegen betaling ondersteuning en begeleiding …

Problematische schulden

Wat zijn problematische schulden? k een tekort in een van de primaire levensbehoeften zoals schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Vier op de tien mensen, 41%, hebben …

BKR aanvragen

Hoe vraag ik een BKR overzicht aan? Bij iedere bank in Nederland kunt u een overzicht van uw schulden opvragen . Dit kunt u als volgt doen: Bij de bank …

GKB beslag leggen

Ja, de belastingdienst mag beslag leggen op loon of uitkering of goederen, als er een vonnis is.Als er geen vonnis van een rechter is kan er ook geen beslag worden …

leefgeld plan

5 Plan Stap 1 Een vrij te laten bedrag word berekend met een vtlb calculator of aan de hand van de Recofa methode kan een schuldhulpverlener het bedrag vaststellen, de …

Leefgeld gevolgen

4 Gevolg Op zowel een leefgeldrekening als een beheerrekening, kan beslag worden gelegd door de schuldeisers. Dit gebeurt vaak aan het einde van de maand wanneer u loon of uitkering …

Leefgeld behandeling

3 Behandeling Ik heb geen leefgeld klopt dit? Schulden hebben voorrang op alles Bij schuldhulpverlening worden eerst de vaste lasten en schulden afgelost en hierdoor kan het zijn dat er …

leefgeld herkennen

2 Herkennen In de wet is geen minimum leefgeld bij schuldhulpverlening gesteld, de meeste budgetbeheerders maken gebruik van een vrij te laten bedrag. Het bedrag waarvan u maandelijks moet rondkomen, …

Leefgeld

1 Wat is het? Leefgeld of leefloon is het bedrag wat u maandelijks overhoud wanneer u een budgetplan werkblad bijhoud, het verschil tussen inkomsten en uitgaven is het bedrag wat …

betalingsvoorstel voorbeeld

Voorbeeld: betalingsvoorstel Verzekering stelt 4 termijnen voor een achterstand van €375. Dit is veel te hoog aangezien ik een bijstandsuitkering heb. daarbij moet de normale premie er nog bij betaald …

volmacht budgetbeheer voorbeeld

Bij het voeren van budgetbeheer wordt een overeenkomst met volmacht opgesteld. Voorbeeld van een akte tot volmacht De ondergetekende(n), hierna te noemen als volmacht gever(s) 1)Naam:……………………………………………………………………………………….Adres:……………………………………………………………………………………….PC+Plaats:……………………………………………………………………………………….BSN:…………………………………en2)Naam:……………………………………………………………………………………….Adres:……………………………………………………………………………………….PC+Plaats:……………………………………………………………………………………….BSN:………………………………… Verkla(a)r(t)en bij dezen, zo …

betalingsregeling belastingdienst

Belastingdienst afbetalen Is de schuld terecht? Maak bezwaar volgens de regels van de belastingdienst. Vraag het juridisch loket om hulp Probeer zo snel mogelijk een afbetalingsregeling te regelen met de …

betalingsregeling niet aflossen

Niet voldoende aflossen Wanneer het niet mogelijk is het gehele bedrag maandelijks te betalen kunt u een verzoek bij de schuldeiser doen om uw betalingsregeling aan te passen. Leg hierbij …

betalingsregeling geen regeling

Geen afbetalingsregeling Stap 1 Als u het niet eens bent met de beslissing van een bedrijf of instantie kunt u hier altijd bezwaar tegen maken. Vaak via een officiële bezwaarprocedure, …

BKR wanneer

Wanneer vraag ik een BKR overzicht aan? Bij het BKR kunt u een aanvraag doen wanneer u wilt weten hoeveel openstaande schulden u heeft. Op het overzicht staan alle openstaande …

betalingsregeling plan

5 Plan Maak een schuldenoverzicht, met alle bedragen van de schulden en de huidige afbetaal bedragen en hoeveel u al heeft afgelost. Maak een budgetplan met uw inkomsten en uitgaven. …

betalingsregeling gevolgen

4 Gevolg Voorkom een verhoging van het bedrag door een afbetalingsregeling op tijd te regelen. Als u niet op tijd betaalt, dan: Krijg u eerst een betalingsherinnering. Wanneer u normaal …

betalingsregeling behandeling

3 Behandeling Kom uw betaalregeling consequent na en betaal het openstaande bedrag. Wanneer u een paar niet betaald kan de schuldeiser beslag leggen op uw loon en een deurwaarder langs …

Schulden verjaren

Verjaren: 1 jaar Voor vernietiging van een schenking, Opeisen cultuurgoederen, Personenvervoer 2 jaar Een consumentenkoop verjaart na twee jaar. Er is sprake van een consumentenkoop wanneer je als particulier iets …

Schuldeiser

Door het niet op tijd betalen van u rekeningen heeft uw schulden veroorzaak. Het bedrijf waar u de rekening heeft lopen word schuldeiser genoemd. Schuldeisers zijn personen en of bedrijven …

BKR geregistreerd

Wanneer word ik geregistreerd? Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat is een wettelijke plicht. Voor bijvoorbeeld om een wasmachine te kopen of een verbouwing te …

Schuldpreventie

In Nederland hebben veel mensen hoge schulden waar ze niet meer uit komen. Bij beginnende schulden is het belangrijk om het overzicht te houden over uw schulden en administratie om …

Schuldsanering afwijzing

2 herkennen Als de rechtbank een verzoek afwijst kan dat zijn omdat: Onverantwoord koopgedrag. Doordat u onverantwoord koopgedrag vertoont kan de rechtbank het verzoek tot schuldsanering afwijzen. Dit omdat u …

Schuldsanering verzoek

Wat zijn de toelatingscriteria die gemeenten hanteren bij het toelatingsproces tot een traject om een schuldregeling te treffen? Schuldsanering kunt u aanvragen wanneer u: de schulden niet meer zelf kan …

Schuldsanering auto houden

Mag ik mijn auto houden in de schuldhulpverlening? De schuldsanering kan u niet verplichten uw auto op te geven. Vaak is het niet mogelijk door de hoge kosten die een …

Schuldsanering verhuizen

Wat er gebeurd bij verhuizing naar andere gemeente bij schuldhulpverlening? Wanneer u gaat verhuizen kunt in overleg met uw schuldhulpverlener, voor een goedkeuring. De huur mag niet te veel afwijken …

Schuldsanering

1 Wat is het? Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. …

Budgetbeheer eruit komen

Breng uw administratie op orde en stop de in een budget map en schulden map. Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in een budgetplan. Om uw eigen geld …

budgetbeheer Prioriteit

Prioriteit De prioriteit van de budgetbeheerder is om uw schulden aan te pakken en op te lossen met zo veel mogelijk van uw inkomsten. Van uw inkomsten worden de vaste …

budgetbeheer Wel/geen inkomsten

Geen inkomsten Wezenuitkering Bijzondere bijstand kinderbijslag studiefinanciering uitkering op grond an de wet tegemoetkoming studiekosten huurtoeslag pleegkind vergoeding vangnetregeling woonkostentoeslag zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag tegemoetkoming kosten kinderopvang De inkomsten die ingehouden mogen …

Budgetbeheer

1 Wat is het? Budgetbeheer is hulp bij uw financiële zaken en bij het regelen van schulden, dit gaat via de sociale dienst van de gemeente. Het kan problemen zoals …

Betalen BKR info

Waarom moet ik betalen bij de BKR voor informatie die over mij gaat? De BKR vraagt geld voor de informatie over uw schulden voor de administratiekosten en verwerking van uw …

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een wettelijke beschermingsmaatregel (Boek 1 Titel 19 BW)en is een puur financiële maatregel. Deze is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de …

Centraal Justitieel Incassobureau

Centraal Justitieel Incassobureau Heeft u recht op een toeslag, dan houd het Centraal Justitieel Incassobureau deze in, om uw schulden af te lossen. Bij een niet toereikend inkomen, krijgen u …

BKR

Wat is het bkr? Het is een organisatie met veilige en betrouwbare informatie over leningen, om een verantwoorde beslissing te nemen over wel of niet lenen. Kredietverstrekkers kunnen beter inschatten …

Beslagvrije voet

Beslagvrije voet Wat is een beslagvrije voet? De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van iemand met schulden waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen, dit deel van …

schuldenplan

Wat is het? Begin met het maken van een schuldenplan zodra uw eerste schuld is begonnen. Door het overzicht te bewaren over uw schulden, is de kans klein dat uw …

Schulden map bijhouden

Hoe vaak houd ik een schulden map bij? Het overzicht met alle schulden kut u maandelijks bijwerken, het papier van de vorige maand kunt u achter in de map bewaren. …

Plan schulden map

Stap 1 Aanschaf producten Hoe wilt u uw administratie gaan bewaren? Dit is mogelijk in mappen met tabbladen en of bewaardozen met deksel. Maak een keuze hierin wat u het …

Schuldregeling

Wat is het? Waarom duurt het zo lang voor een schuldregeling begint? Wat zijn veel voorkomende redenen waardoor het nog minimaal 5 maanden zal duren voordat een schuldenaar wordt toegelaten …

Aanmaning verkeerde naam

Ik kreeg een eerste herinnering met facturen van twee jaar terug op een onjuiste naam. Ik heb deze opgezegd en zei zeggen deze opzegging nooit te hebben ontvangen en brengen …

schulden map behandelen

3 Behandeling Het voorkomen van uw schuldenproblematiek. Door schulden of financiële problematiek kunt u naar een budgetcoach, bewindvoering of schuldsanering, dit kost veel geld. Door problemen zo veel mogelijk voor …

Aanmaning verkeer adres

Een aanmaningen op mijn adres voor een ander Ik ben pas in dit huis komen wonen. Toen ik vanmorgen de post pakte zag ik diverse rekeningen en aanmaningen van de …

schulden map herkennen

2 Herkennen Met een geordende administratie heeft u altijd overzichten over uw administratie, belangrijke papieren en financiële zaken. Een geordende administratie zorgt voor meer rust. Door het op orde te …

aanmaning plan

5 Plan Zodra u weet dat u een rekening niet kunt betalen, neem contact op met het bedrijf en wacht niet op de eerste aanmaning. Door direct te bellen hebben …

Schulden map

1 Wat is het? Een schulden map is een handige map met alle gegevens van de schuldeisers bij elkaar. De map is een onderdeel van schuldpreventie om ergere schulden te …

Aanmaning gevolg

4 Gevolg Door een herinnering niet te betalen lopen kosten allen maar op. Hierdoor word een factuur van € 100,- al snel € 250,- Dit betekend dat u meer dan …

Aanmaning behandeling

3 Behandeling In totaal krijgt u 2 aanmaningen voor de rekening word door gestuurd naar het incassobureau, advocaat of deurwaarder. Eerst krijgt u een factuur, dan de 1ste herinnering, dan …

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De vrijwilligers komen bij u aan huis om te helpen de zaken op orde te …

Aanmaning brieven

Welke brieven gaat u ontvangen? Stap 1 Per herinnering heeft u 14 dagen de tijd om te betalen = 1e herinnering om te betalen, 2e herinnering om te betalen (Aanmaning), …

Aanmaning herkennen

2 Herkennen Is een aanmaning gratis? Nee, bij elke aanmaning die u krijgt komen administratiekosten bij. Zodra uw rekening naar het incassobureau gaat komen er daarvoor extra kosten bij zoals …

aanmaning

1 Wat is het? Een aanmaning word ook wel een betalingsherinnering genoemd. Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te …