WWB samenwonen

2 herkennen Volgens het WWB woont u samen als u in dezelfde woning woont en een gezamenlijk huishouden voert. Een gezamenlijk huishouden is wanneer er sprake is van dat beide …

WWB niet eens

1 Wat is het? Bij de sociale dienst zijn meerdere redenen waarom u op de afdeling bent. Hiervoor kunt u terecht voor het krijgen van een uitkering, het aanvragen van …

WWB diagnose

WWB psychische diagnose Stap 1 Meld u aan bij de GGZ om angsten en depressie aan te pakken. Vraag een brief van de instantie die u kunt tonen bij de …

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming (toeslag) voor de premie van de ziekenfondsverzekering. In Nederland is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Hiervoor betaald men …

WWB verhuizen

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u verhuizen? Het kan zijn dat uw uitkering hierdoor verandert of stopt. Geef uw verhuizing daarom altijd door aan de gemeente. Het ligt aan …

WWB beslag

Waar mag een schuldeiser beslag op leggen bij een WWB? Op de ‘normale’ WWB, de langdurigheidstoeslag, eventuele re-integratiepremies, op uw eigen huis of roerende goederen (denk aan uw auto), op …

Minima

1 Wat is het? De personen met een lager inkomen hebben vaak diverse redenen. Het kan komen door ontslag, vermindering uitkering, ziekte of door schulden. Het inkomen is dan vaak …

Toeslagen administratie

Bewaar alle papieren van de belastingdienst, uw financieel jaaroverzicht en uw jaaropgaven op in 1 map. Zorg ervoor dat u de papieren per jaar achter een tabblad stopt of berg …

Toeslagen terugbetalen

Ik moet mijn toeslag terugbetalen hoe komt dit? De belastingdienst maakt meerdere overzichten, met een voorlopige en een definitieve berekening. Het bedrag van de voorlopige berekening krijgt u gestort op …

Toeslagen scheiding

Een scheiding heeft gevolgen voor uw toeslagen. Doordat u inkomen minder word kan het zijn dat u meer toeslag ontvangt. Staat de toeslag op de naam van uw partner, dan …

Toeslagen samenwonen

Wanneer woont u samen volgens de belastingdienst? Voor de belastingdienst woont u samen als u met uw huisgenoten op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente, u woont dus ook …

Kwijtschelding

Niet iedereen komt in aanmerking om kwijtschelding van heffingen/belasting aan te vragen. Hiervoor dient u aan bepaalde voorwaarden voldoen die de rijksoverheid vaststelt. Per gemeente is dit verschillende, informeer daarom …

Toeslagen aanvragen

Hoe vraag ik een toeslag aan? Voor alle 4 de toeslagen gelden bepaalde voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de toeslag, deze veranderen vaak 1x …

WWB bijverdienen

Hoe hoger uw eigen inkomsten, hoe lager de uitkering. Als u met extra werkzaamheden geld heeft verdiend, kan dit van directe invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Bijverdienen …

Wwb eigen bedrijf

Een eigen bedrijf vanuit de wwb Het is mogelijk om vanuit een bijstandsuitkering een zzper te worden. Hierbij bent u niet direct u uitkering kwijt. Hier zijn wel voorwaarden aan …

Bijzondere bijstand

Wat is bijzondere bijstand? De bijzondere bijstand is een tegemoetkoming van de gemeente die u kunt krijgen voor noodzakelijk bijzondere kosten. De kosten mag u niet via andere rekeningen vergoed …

Toeslagen

Wat is een toeslag? Een toeslag is een bijdrage in de kosten van de belastingdienst. Mensen met een laag inkomen kunnen deze aanvragen. Een toeslag moet u zelf aanvragen de …

WWB erfenis

Mijn moeder is overleden in juli 2017, door veel regelzaken kan ik nu pas bij de erfenis. Ik wil niet terugbetalen tot juli 2017 plus een boete. Ik had toen …

Wwb vaste lasten

WWB wil mijn vast lasten niet meer betalen de klantmanager/Bezwaar Op dit moment ontvangt u een wwb uitkering en daarvan betaald de sociale dienst u vaste lasten. Door omstandigheden moet …

WWB gastouder

Dus ook als het gaat om deeltijdwerk, vrijwilligerswerk, of klussen. Inkomsten in verband met werk, zoals een WW-uitkering. De meeste heffingskortingen van de belastingdienst. Inkomsten van andere meerderjarige personen in …

WWB gevolgen

4 Gevolg Let op: De regels kunnen per gemeente verschillen. Zo rekenen sommige gemeenten auto’s met een lage waarde niet tot het eigen vermogen. Het is dus verstandig bij je …

Huurtoeslag samenwonen

Op dit moment bent u ingeschreven op het adres van uw vriendin. Hierdoor is uw vriendin verplicht aan de uitkeringsinstantie en belastingdienst door te geven dat uw situatie wijzigt. Dit …

WWB behandeling

3 Behandeling Wat is de bijstandsnorm? De bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie, het geeft aan hoeveel bijstand u kunt krijgen. De Rijksoverheid bepaalt elk jaar op 1 …

Huurtoeslag

1 Wat is het? Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de belastingdienst ter ondersteuning van de huurkosten. De huurtoeslag kunt u aanvragen als uw huur in verhouding tot uw inkomen hoog …

WWB herkennen

De WWB kunt u aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente. Het aanvragen van een bijstandsuitkering duurt gemiddeld 6 weken. Tot deze tijd is het mogelijk om een voorschot …

WWB

1 Wat is het? Een bijstandsuitkering is er om uw van uw dagelijkse levensbehoefte te voorzien, wanneer uw geen werk heeft of door ziekte.De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk …

huurcontract opsturen huurtoeslag

Voor het aanvragen van huurtoeslag is het belangrijk om alle bedragen over te nemen die gevraagd worden zoals de huur, servicekosten, verzekeringen en voor schoonmaak kosten. Deze staan apart vernoemt …

kinderopvangtoeslag

Wat is de kinderopvangtoeslag? Dit is een tegemoetkoming is de kosten wanneer u kind gebruik maakt van de kinderopvang. Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) …

Kinderbijslag

De kinderbijslag Voor wie is de kinderbijslag? De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderbijslag is een tegemoetkoming …

kindgebonden budget

Wat is kindgebonden budget? Dit is een tegemoetkoming van de belastingdienst om ouders te ondersteunen in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Hoe hoog is de kindergebonden budget? De …

witgoedregeling

Wat is de witgoedregeling? De witgoedregeling is er voor minima vanuit de bijzondere bijstand. De witgoedregeling is een regeling van de gemeente voor het aanschaffen vervangen en/of repareren van witgoed …

woonkostentoeslag

De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Iedereen met een laag inkomen kan voor de bijzondere bijstand voor woonkosten in aanmerking komen. De duur van de woonkostentoeslag is bij …

Jeugdsportfonds

Bij gezinnen met een laag inkomen staat sporten vaak niet op het programma. Voor leeftijdgenootjes is het normaal om dit wel te doen, hier krijgen de kinderen die dit niet …

Voedselbank

Wat is de voedselbank? De voedselbank is een organisatie die minima ondersteund met en voedselpakket. De pakketten worden wekelijks uitgedeeld in een van de buurtcentrums in Nederland. De pakketten zijn …

Kindpakket

Wat is een kindpakket? Kindpakket is opgezet om gezinnen, met een kind van 11, 12 of 13 jaar en een laag inkomen te ondersteunen. Rond deze leeftijd gaan ze naar …

Stadspas

Het doel van een stadspas De pas heeft als doel om alle inwoners zo veel mogelijk te laten deelnemen aan culturele, recreatieve en sportieve activiteiten in de stad. Met de …

Verhuiskostenvergoeding

Ik heb een wwb en ga binnenkort verhuizen, maar de kosten zijn erg hoog. Is een en soort van regeling die de verhuiskosten vergoed? Zoals een verhuiskostenvergoeding? groet Pim Hallo …

Verhuisfamilie

De Verhuisfamilie is nog een stichting zeer jonge stichting en begonnen in 2014. Ze helpen mensen met een laag inkomen en zonder sociaal vangnet ondersteunt bij de verhuizing. Het is …

jeugdcultuurfonds

Vele gezinnen in Nederland leven in armoede, voor deze kinderen is het niet mogelijk om hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Het jeugdcultuur fond wilt deze kinderen …

Jarige Job

De Jarige Job is een stichting die kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, een verjaardagspakket aanbied. In Nederland zijn er ruim 60.000 kinderen die leven in armoede, …