Klacht schriftelijk verzoek

Wat moet er minimaal in uw schriftelijk verzoek staan voor een klacht? uw naam, adres en telefoonnummer; uw polis- of relatienummer; de datum waarop u de brief verstuurt; uw precieze …