Zo vaak cookies accepteren website

Waarom kan je per website niet gewoon één keer zeggen dat je cookies oké vindt? Cookies op een website vinden veel mensen irritant, vooral als het pop-ups betreft waardoor een …

computer en internet veiligheid

Zo begint u: Stap 1 Besef en educatie. Het beschermen van uw persoonsgegevens begint met het besef van de gevaren van uw gegevens in verkeerde handen. Wees altijd alert aan …