Pictogrammen plan

5 Plan Maak een kort overzicht van de punten die u wilt uitdrukken in pictogrammen zoals bijvoorbeeld bij thuis komst jas uit, schoenen uit, wat drinken enz. Welke punten zijn …

Pictogrammen gevolg

4 Gevolg Door het gebruik te maken van pictogrammen ervaart de persoon vaak meer rust en duidelijkheid. Hang maximaal 5 of 6 pictogrammen op om het overzichtelijk te houden. Meerdere …

Pictogrammen behandeling

3 Behandeling Begin op een rustig moment met pictogrammen, bijvoorbeeld niet bij het begin van het nieuwe schooljaar omdat dit al extra prikkels met zich mee brengt, maar begin dan …

Pictogrammen herkennen

2 Herkennen Ritme aanleren Leer uw kinderen de tijd door gebruik te maken van een kookwekker om bijvoorbeeld 15 minuten aan te geven. Met een klok kan men de begin- …

Pictogrammen

1 Wat is het? Pico plaatjes worden veel al gebruik bij het maken van een dagschema voor kinderen met autisme of adhd. Het is een manier om kinderen maar ook …