signalen herkennen schrijfoefening

1 Wat is het De signalen is er belangrijk als u problematiek wilt aanpakken. Door deze oefening kunt u leren signalen te herkennen en meer inzicht hierin te krijgen. Het …

signalen herkennen plan

5 Plan Houd voor een week bij welke signalen u het meest opvallen. Hoe vaak heeft u last van stemmingswisselingen en wat houd dit voor u in? Wat veranderd als …

Signalen herkennen behandeling

3 Behandeling U krijgt meer inzicht in uw signalen en kan deze herkennen als ze opspelen. Door de herkenning kunt u ze sneller aanpakken en op den duur voorkomen. Door …

Signalen herkennen

1 Wat is het? Het herkennen en erkennen van signalen is erg belangrijk voor buien en het herstel van een diagnose. Door op tijd de signalen te herkennen kunt u …

Motiveren crisis

In een crisis is het belangrijk hier zo snel mogelijk uit te komen. Dit kunt u alleen doen door te oefenen in buien, wanneer u uw buien onder controle heeft …

Motiveren schema

Maak een overzicht met 2 kolommen, met wel en niet, wat zijn de reden om een doel uit te voeren? Wat denk u dat waarom het niet gaat lukken of …

Motiveren doel

Het bereiken van een doel. Het eerste inzicht draait om het maken van goede kleine doelen. Als de doelen positief formuleert, helpen ze u, uw doelen te bereiken. Wat kan …

Motiveren plan

5 Plan Stop het woord MAAR. Door het woord maar te gebruiken bedenkt u een excuus voor een probleem. Ik heb vandaag… gedaan maar dat komt omdat ik mijn .. …

Motiveren gevolgen

4 Gevolg Negatieve gedachten werken demotiverend. Hierbij is het belangrijk bewust te zijn van de achterliggende signalen. Door bewust te zijn van gevoelens, gedrag en emotie en de reden erachter …

Pictogrammen plan

5 Plan Maak een kort overzicht van de punten die u wilt uitdrukken in pictogrammen zoals bijvoorbeeld bij thuis komst jas uit, schoenen uit, wat drinken enz. Welke punten zijn …

Motiveren herkennen

2 Herkennen In het kort is motiveren een behoefte, wens of doel…. dat belangrijk voor u is om te bereiken vertrouwen dat u, met uw inspanningen, uw doel bereikt. Door stress en …

Pictogrammen gevolg

4 Gevolg Door het gebruik te maken van pictogrammen ervaart de persoon vaak meer rust en duidelijkheid. Hang maximaal 5 of 6 pictogrammen op om het overzichtelijk te houden. Meerdere …

motiveren

1 Wat is het? Motivatie is de reden waarom u iets wel zal doen bij verandering,. Er zijn 2 manieren om u te motiveren dit kan door zelf motivatie of …

Pictogrammen behandeling

3 Behandeling Begin op een rustig moment met pictogrammen, bijvoorbeeld niet bij het begin van het nieuwe schooljaar omdat dit al extra prikkels met zich mee brengt, maar begin dan …

Pictogrammen herkennen

2 Herkennen Ritme aanleren Leer uw kinderen de tijd door gebruik te maken van een kookwekker om bijvoorbeeld 15 minuten aan te geven. Met een klok kan men de begin- …

Pictogrammen

1 Wat is het? Pico plaatjes worden veel al gebruik bij het maken van een dagschema voor kinderen met autisme of adhd. Het is een manier om kinderen maar ook …

Mindmap plan

5 Plan Waarom wilt u een mindmap maken? Wat wil u ermee doen? Wilt u gebruiken om een samenvatting te maken of wilt u het gebruiken als geheugensteun bij bijvoorbeeld …

Mindmap gevolgen

4 Gevolg Het maken van een mindmap kan helpen dingen beter te begrijpen om makkelijker maken om dingen overzichtelijk te krijgen. Door het maken van een map kunt makkelijk leren …

mindmap behandeling

3 Behandeling Kleuren Door het gebruik van kleuren kunt u het overzicht overzichtelijk houden en delen van de mindmap scheiden van elkaar. Maak gebruik van kleuren die veel van elkaar …

mindmap herkennen

2 Herkennen Met een mindmap kunt u structuur in het dagelijks leven of tijdens de opvoeding, voor het onderwijs kunt u de informatie verdelen in kleine of grotere hoeveelheden informatie, …

mindmap

Wat is het? Een mindmap is een overzicht van woorden die aan elkaar zitten door middel van lijnen.  Een mindmap is een schema die is opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties …

dagplanning

Hoe maak ik een dagplanning? Stap 1 Neem een agenda met veel schrijf ruimte, waar u later ook nog aantekeningen achter kan noteren. De dagplanning geeft u ondersteuning bij het …

structuur gezondheid

Stap 5 Voldoende tijd voor u zelf en luister naar uw lichaam. Leer u zelf oefeningen om te ontspanning bijvoorbeeld door het doen van yoga oefeningen. Plan dagelijks minimaal 15 …

structuur bewegen

Stap 4 Bewegen en sport. Zorg dat u voldoende afleiding heeft, maak voor momenten waarop het minder gaat een afleidingsschema met 10 activiteiten voor bijvoorbeeld stress, angst en/of paniek. Door …

Structuur instructies

Stap 3 Welke instructies krijgt u? Hoe geeft u instructies? Wat vind u belangrijk wat moet een instructie minimaal bevatten? Vaak zeggen ouders automatisch nee tegen hun kind. Vraag u …

structuur activiteiten

Stap 2 Welke activiteiten heeft u deze week op de planning staan? Wat wilt u deze week gedaan hebben? Wat is uw doel voor deze week, wat wilt u zondag …

structuur dagboek

Stap 1 Begin met het aanleggen van een dagboek met gedachten, gevoelens en wat en niet goed. Wat zijn de problemen in de structuur? Waar mist u nog iets? Wat …

structuur

Wat is het? Structuur geeft  houvast en vergroot hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Personen die zich veilig en zeker voelen, voelen zich vrij om op onderzoek uit te gaan. …