Financiële problematiek

Wat is het?
Financieel gezond gedrag is het voorkomen dat er achterstanden in betalingen ontstaat voor nu en in de toekomst. hiervoor is het belangrijk dat uw inkomsten en uitgaven in balans zijn. Dit houdt in dat mensen vooruit plannen op de middel en lange termijn, zich bewust zijn van de financiële risico’s die ze lopen, maatregelen kunnen treffen voor het aanleggen van een buffer, de vaste lasten beperken.

Een gezin is net als een bedrijf. Het opstellen van de maandbegroting is dus belangrijk. Voorkom verrassingen. Om van uw schulden af te komen,  heeft u eerst een overzicht nodig van al uw schulden. Dit kunt u doen door middel van een schuldenplan. Daarnaast maakt u een budgetplan met u inkomsten en uitgaven. Van het bedrag wat overblijft moet u een deel aan uw schulden besteden. Door het budgetplan te maken kunt u direct zien waar u kunt bezuinigen om uw schulden sneller af te lossen.

Door de signalen van geldzorgen te herkennen en erkennen kunt u de werknemer helpen met het vinden van een oplossing voor de geldzorgen. De werknemer voelt zich gehoord en begrepen en weet wat het kan doen om de geldzorgen te verminderen en weet hoe het gezondheidsproblematiek kan verminderen, waardoor de werknemer zich beter gaat voelen en beter kan presteren.

De financiële risicotolerantie wordt voor 70% bepaald in de kindertijd. Om de dit bespreken kunt u punten bespreken zoals vertel elkaar over uw vroegste geldervaringen (thuis). Waren uw ouders zuinig of smeten ze met geld? Waren er financiële ruzies? Ernstige financiële problemen? Moest u werken of betaalden uw ouders alles? Was geld bespreekbaar of juist niet? Werd het ingezet als beloning of straf? 62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen

Voor de spookjongeren is het niet mogelijk om schuldhulpverlening aan te vragen. Een van de voorwaarden van schuldsanering is dat er minimaal een inkomen moet zijn. Het is erg moeilijk om een passende baan te vinden. Er zijn wel kleine organisaties in het land die zich inzetten voor deze groep jongeren. Dit maakt het allemaal erg moeilijk voor de jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen.

2 Herkennen

3 Behandeling

Schuldenplan, schulden aflossen

4 gevolgen

Voor kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding of een verwarmd huis en verschijnen zonder ontbijt op school. In Nederland leeft ongeveer 10% van de bevolking onder de armoedegrens. Deze mensen maken vaak gebruik van kledingbanken en/of voedselbanken, omdat ze anders simpelweg niet kunnen rondkomen. Het is nog steeds voor veel gezinnen crisis en dat is vooral voelbaar wanneer er moet woorden geleefd van op of onder bijstandsniveau.

In alleen Tilburg zijn dit zo’n ruim 10.000 gezinnen. Armoede alleen mag geen reden zijn voor uithuisplaatsing. Voor kinderen die opgroeien in armoede is het vaak lastig om uit de armoede te komen ook al zijn ze volwassen. Dit komt omdat ze minder kansen hebben op studeren en een goede baan te vinden. Door geld gebrek is de kans klein dat de persoon een studie kan doen naar kunnen en wat de persoon wilt, hierdoor loopt de persoon kansen mis en moet het doen met een goedkopere opleiding of geen opleiding en gaan werken. De baan is dan ook meestal niet naar het kunnen van de persoon. Risicofactoren die de kans op terugplaatsing verkleinen of de kans op een nieuwe uithuisplaatsing na terugplaatsing vergroten, zijn: een-ouderschap, armoede, middelenmisbruik en chronische psychische problematiek van ouders, beperkingen in de opvoedingsvaardigheden en sociale isolatie.

Problematische schulden Zijn schulden die te hoog zijn om in korte tijd af te betalen binnen de 36 maanden. Dit komt vaak doordat er financiële en administratieve zaken niet op orde zijn en u geen structuur heeft in het betalen van de rekeningen. Waarmee de kans groot is dat u verder in de financiële problemen komt. Aan de hand van 3 stappen kunt u een beter overzicht krijgen van uw schulden en of uw problematische schulden heeft en kunt u deze signalen herkennen. Als u maandelijks uw salaris ontvangt en uw saldo nagenoeg meteen weer negatief is dan is de kans op financiële problemen groot.

In Nederland heeft 5% van de mensen problematische schulden, dit komt neer op 1 op 10 mensen en dat zijn 700.000 personen. De top 5 van schulden zijn: 1 zorgverzekering 2 energie en water 3 belastingdienst 4 bank 5 huur. De groep met een minimum inkomen heeft vaak te weinig inkomsten om totaal van de problematische schulden af te komen. De schulden lopen vaak op tot 1246 euro per maand met een totaal schuld van 47.000 euro. Hierdoor is de gemiddelde schulden last hoger dan de gemiddelde schuld. Door dat de inkomsten te laag zijn is het voor deze groep vaak onvermijdelijk dat de schuldenlast verder oploopt.

Waarschuwingen:

  • Wanneer een werknemer te lang met geldzorgen blijft rondlopen, gaat de gezondheid van de persoon achteruit. De werknemer krijgt lichamelijke klachten of een vorm van burn-out klachten.
  • Van geldzorgen kunt u schouder en nek klachten krijgen ofwel vastzittende spieren, ook kan er psychische problematiek optreden. Deze is lastig te behandelen als stress blijft rondom de geldzorgen.
  • Door de geldzorgen gaan mensen piekeren, dit kan ervoor zorgen dat ze minder goed kunnen slapen of niet slapen. Hierdoor zijn de mensen vaak vermoeid overdag en zijn meer prikkelbaar dan anders. Het gevaar van langere tijd niet slapen is dat de mensen chronisch vermoeid worden, de concentratie achteruit gaat en dat de persoon steeds moeilijker kan functioneren.

Stap 5 Plan

Het doel van de persoon is het verlagen van de schulden en het niet weer opnieuw in de schulden raken. Hiervoor is een goede begeleiding nodig en moet te persoon het uitgavenpatroon veranderen. Dit is voor de persoon erg lastig, door in de schuldhulpverlening te gaan, word het beheer van de rekeningen en de betalingen overgenomen hierdoor leert de persoon niet om dit zelf op een juiste manier te doen.

Het begint bij ja, ik accepteer hulp bij het oplossen van het probleem en ik wil graag van mijn schulden af. Wanneer u heeft besloten dat u het er echt voor over heeft om van uw schulden af te komen, dan kunt u hulp vragen bij een bewindvoering of budgetbeheer en een schuldenregeling proberen te regelen. Voor onoplosbare schulden is het verstandig om hulp te vragen bij schuldsanering van de kredietbank en/of gemeente.

Door uw zorgen regelmatig te bespreken verminderd u spanningen en heeft u meer wederzijds begrip. Zorgen die niet worden besproken of worden opgekropt zorgen voor ruzies. Soebar.nl adviseert geldzaken minimaal 1x per week te bespreken.

Een gesprek voor bereiden kunt u doen aan de hand van onderstaande vragen. Door onderstaande punten te benoemen kunt u leren het naast u neer te leggen en/of veranderen. Hierdoor heeft u meer rust in uw hoofd en nemen spanningen en stress af.

  1. Schrijf hieronder op welke situaties die met geld te maken hebben u een onprettig gevoel en stress geven. Probeer er minimaal vijf te noemen.
  2. Over welke aspecten van uw financiën heeft u controle? Waar heeft u een beetje controle over en/of waar heeft u helemaal geen controle over hebt.
  3. Wat gaat u veranderen? Kies een situatie uit en beschrijf wat u gaat doen om te zorgen dat deze situatie geen stress meer geeft.
  4. met problematische schulden kunt u terecht bij schuldsanering, bewindvoering of beschermingsbewind. De meest toegepaste vorm van ondersteuning die de groep met onoplosbare schulden krijgt is het corrigeren van de beslagvrije voet (37%). De daarop volgende activiteiten zijn budgetbeheer
    (29%) en een betalingsregeling (15%).
  5. Zoek tijdig hulp de kosten wegen niet op tegen de ellende die u kunt voorkomen. Mensen denken dat financiële problemen hun eigen schuld is. Dit is een misverstand. Er zijn verschillende redenen. Het kan ook u overkomen. Als u financiële problemen heeft bevind u zich in een niet te onderschatten emotionele situatie waar snel hulp aan geboden moet worden. Schulden kunt u aanpakken, als u inzichtelijk hebt wat u inkomsten en uitgavenpatroon is. Als dit niet op orde is, lost u het nooit op.

 


Schuldhulp

Schuldhulp

Ik kan u helpen met het op stellen van een stappenplan om weer uit de schulden te komen. Met een budgetplan en een verbetering in uw uitgaven patroon kan ik u ondersteunen meer grip te hebben op uw inkomsten en uitgaven.