Financiële problematiek

4 gevolgen

Voor kinderen kan dit betekenen dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding of een verwarmd huis en verschijnen zonder ontbijt op school. In Nederland leeft ongeveer 10% van de bevolking onder de armoedegrens. Deze mensen maken vaak gebruik van kledingbanken en/of voedselbanken, omdat ze anders simpelweg niet kunnen rondkomen. Het is nog steeds voor veel gezinnen crisis en dat is vooral voelbaar wanneer er moet woorden geleefd van op of onder bijstandsniveau.

In alleen Tilburg zijn dit zo’n ruim 10.000 gezinnen. Armoede alleen mag geen reden zijn voor uithuisplaatsing. Voor kinderen die opgroeien in armoede is het vaak lastig om uit de armoede te komen ook al zijn ze volwassen. Dit komt omdat ze minder kansen hebben op studeren en een goede baan te vinden. Door geld gebrek is de kans klein dat de persoon een studie kan doen naar kunnen en wat de persoon wilt, hierdoor loopt de persoon kansen mis en moet het doen met een goedkopere opleiding of geen opleiding en gaan werken. De baan is dan ook meestal niet naar het kunnen van de persoon. Risicofactoren die de kans op terugplaatsing verkleinen of de kans op een nieuwe uithuisplaatsing na terugplaatsing vergroten, zijn: een-ouderschap, armoede, middelenmisbruik en chronische psychische problematiek van ouders, beperkingen in de opvoedingsvaardigheden en sociale isolatie.

Problematische schulden Zijn schulden die te hoog zijn om in korte tijd af te betalen binnen de 36 maanden. Dit komt vaak doordat er financiële en administratieve zaken niet op orde zijn en u geen structuur heeft in het betalen van de rekeningen. Waarmee de kans groot is dat u verder in de financiële problemen komt. Aan de hand van 3 stappen kunt u een beter overzicht krijgen van uw schulden en of uw problematische schulden heeft en kunt u deze signalen herkennen. Als u maandelijks uw salaris ontvangt en uw saldo nagenoeg meteen weer negatief is dan is de kans op financiële problemen groot.

In Nederland heeft 5% van de mensen problematische schulden, dit komt neer op 1 op 10 mensen en dat zijn 700.000 personen. De top 5 van schulden zijn: 1 zorgverzekering 2 energie en water 3 belastingdienst 4 bank 5 huur. De groep met een minimum inkomen heeft vaak te weinig inkomsten om totaal van de problematische schulden af te komen. De schulden lopen vaak op tot 1246 euro per maand met een totaal schuld van 47.000 euro. Hierdoor is de gemiddelde schulden last hoger dan de gemiddelde schuld. Door dat de inkomsten te laag zijn is het voor deze groep vaak onvermijdelijk dat de schuldenlast verder oploopt.

  • Wanneer een werknemer te lang met geldzorgen blijft rondlopen, gaat de gezondheid van de persoon achteruit. De werknemer krijgt lichamelijke klachten of een vorm van burn-out klachten.
  • Van geldzorgen kunt u schouder en nek klachten krijgen ofwel vastzittende spieren, ook kan er psychische problematiek optreden. Deze is lastig te behandelen als stress blijft rondom de geldzorgen.
  • Door de geldzorgen gaan mensen piekeren, dit kan ervoor zorgen dat ze minder goed kunnen slapen of niet slapen. Hierdoor zijn de mensen vaak vermoeid overdag en zijn meer prikkelbaar dan anders. Het gevaar van langere tijd niet slapen is dat de mensen chronisch vermoeid worden, de concentratie achteruit gaat en dat de persoon steeds moeilijker kan functioneren.