Financiële problematiek

2 Herkennen

Hoe kunt u het aan de persoon vragen? Wanneer en hoe gaat u dit doen?

  1. Wanneer u vermoedens heeft van geldzorgen, plan een moment dat u hier rustig met degene over kan praten.
  2. Leg de persoon uit waarom u denk dat hij geldzorgen heeft, aan de hand van de signalen die u heeft opgevangen en stel daarna de vraag.
    1. Reageert de werknemer op de geldzorgen, stel de werknemer gerust door aan te geven dat er meer werknemers met geldzorgen en dat de werknemer niet de enige is. De geldzorgen kunnen zorgen voor andere problematiek en effect hebben op de werkprestatie. Door een opening te vinden kan het probleem besproken worden en gezocht worden naar een mogelijke oplossing.
    2. Geef de werknemer aan dat het altijd bij u kan aankloppen wanneer de zorgen vergroten of als er nog vragen zijn.

Wat kunt u doen om de persoon te ondersteunen of te helpen? Welke hulpverlening zou u adviseren?

  1. Wanneer de persoon u vertrouwd en andersom kunt u samen een plan schrijven voor het budget en voor de schulden.
  2. Heeft de persoon moeite met het op orde houden en uitkomen met het budget, dan zou een budgetcoach kunnen helpen.
  3. Heeft de persoon schulden, dan kunt u schuldsanering of bewindvoering adviseren.